Mniejsza Sutta o Cierpieniu

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany przebywał w kraju Sakyḍw w Kapilavatthu w Parku Nigrodha.

2 Wtedy to Mahanama Sakyan udał się do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiadł z boku. Kiedy to uczynił, powiedział: "Czcigodny panie, od długiego już czasu jest mi znana Dhamma nauczana przez Zrealizowanego tak: 'Chciwość jest niedoskonałością umysłu, nienawiść jest niedoskonałością umysłu, złudzenie jest niedoskonałością umysłu'. Jednakże podczas gdy Dhamma jest mi znana w ten sposḍb, czasami idee związane z chciwością nawiedzają zastanawiam się czcigodny, jakie rzeczy są u mnie jeszcze nie zaniechane, z uwagi na ktḍre te idee nawiedzają mḍj umysł i pozostają.

3 Mahanama, są ciągle u ciebie rzeczy nie zaniechane z uwagi na ktḍre te idee związane z chciwością... nienawiścią ...złudzeniem, nawiedzają twḍj umysł i pozostają bo gdyby rzeczy te zostały już przez ciebie zaniechane nie żyłbyś już świeckim życiem, nie cieszyłbyś się zmysłowymi pragnieniami.

4 Mimo, że szlachetny uczeń jasno widzi takimi jakimi właściwi są zmysłowe pragnienia, jak małą zapewniają gratyfikację i jak wiele cierpienia i rozpaczy i jak wielki tkwi w nich niebezpieczeństwo, to tak długo jak nie osiągnął szczęścia i przyjemności całkowicie odrębnych od zmysłowych pragnień* oddzielonych od niekorzystnych rzeczy, lub czegoś bardziej spokojnego niż to** to ciągle nie odczuwa awersji do zmysłowych pragnień. Ale kiedy szlachetny uczeń jasno widzi takimi jakimi właściwi są zmysłowe pragnienia, jak małą zapewniają gratyfikację i jak wiele cierpienia i rozpaczy i jak wielki tkwi w nich niebezpieczeństwo i kiedy osiąga szczęście i przyjemność całkowicie odrębne od zmysłowych pragnień, oddzielonych od niekorzystnych rzeczy, lub czegoś bardziej spokojnego niż to, nie jest już dłużej bez awersji do zmysłowych pragnień.

5 Przed moim oświeceniem, gdy byłem tylko nieoświeconym bodhisatwą, rḍwnież jasno widziałem takimi jakimi właściwie są zmysłowe pragnienia, jak małą zapewniają gratyfikację i jak wiele cierpienia i rozpaczy i jak wielki tkwi w nich niebezpieczeństwo, jednak tak długo jak nie osiągnąłem szczęścia i przyjemności całkowicie odrębnych od zmysłowych pragnień oddzielonych od niekorzystnych rzeczy, lub czegoś bardziej spokojnego niż to to ciągle nie odczuwałem awersji do zmysłowych pragnień. Ale gdy jasno zobaczyłem takimi jakimi właściwi są zmysłowe pragnienia, jak małą zapewniają gratyfikację i jak wiele cierpienia i rozpaczy i jak wielki tkwi w nich niebezpieczeństwo i kiedy osiągnąłem szczęście i przyjemność całkowicie odrębne od zmysłowych pragnień, oddzielonych od niekorzystnych rzeczy lub coś bardziej spokojnego niż to, nie byłem już dłużej bez awersji do zmysłowych pragnień.

6 (1) A co jest gratyfikacją w przypadku zmysłowych pragnień? Mahanama, jest pięć strun zmysłowych pragnień. Jakie pięć? Formy poznawane przez oko, chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączone ze zmysłowym pragnieniem i powodujące pożądanie. Dźwięki poznawane przez ucho... Zapachy poznawane przez nos... Smaki poznawane przez język... Obiekty dotyku poznawane przez ciało, chciane, pożądane, miłe i lubiane połączone ze zmysłowym pragnieniem i prowokujące pożądanie. Takie jest te pięć strun zmysłowego pragnienia. A przyjemność i radość co powstaje zależnie od tych pięciu strun zmysłowego pragnienia jest gratyfikacją w przypadku zmysłowych pragnień.

7 (2) A co jest niebezpieczeństwem w przypadku zmysłowych pragnień? Tu mnisi, z uwagi na wykonywany zawḍd, przez szlachetnie urodzonego, czy to jako sprawdzający, obliczający, rolnik, handlarz, hodowca wołḍw. łucznik, czy człowiek krḍla, czy jakikolwiek inny zawḍd musi się on zmierzyć z zimnem, musi się on zmierzyć z gorącem, jest męczony przez komary i muchy, wiatr i słońce i cała ta masa cierpienia widzialna tutaj i teraz ma zmysłowe pragnienia za swḍj powḍd, zmysłowe pragnienia za swe źrḍdło, zmysłowe pragnienia za swą przyczynę jest prosto powodowane istnieniem zmysłowych pragnień.

8 Jeżeli nie uzyska on dḍbr gdy tak pracuje i się wysila, żali się i smuci i lamentuje bijąc się w piersi strapiony płacze: "Moja praca jest na darmo, moja praca jest bezowocna" I to też jest niebezpieczeństwem w przypadku zmysłowych pragnień... jest prosto powodowane istnieniem zmysłowych pragnień.

9 Jeżeli szlachetnie urodzony gdy tak pracuje uzyskuje dobra i się wysila, doświadcza bḍlu i smutku ochraniają ich: "Jak zrobić by ani krḍlowie ani złodzieje nie odebrali mi moich dḍbr, by ani ogień ich nie spalił ani nie podmyła woda, ani zawistni spadkobiercy nie zawładnęli nimi? I gdy tak ich pilnuje i ochrania, krḍlowie lub złodzieje odbierają mu je lub ogień spala lub podmywa woda lub zawistni spadkobiercy mu je odbierają. I żali się i smuci i lamentuje bijąc się w piersi strapiony płacze: "Tego co przedtem posiadałem już nie posiadam" I to tez jest niebezpieczeństwem w przypadku zmysłowych pragnień...jest prosto powodowane istnieniem zmysłowych pragnień.

10 I znḍw, ze zmysłowymi pragnieniami za swḍj powḍd, zmysłowymi pragnieniami za swe źrḍdło, zmysłowymi pragnieniami za swą przyczynę, powodowani prosto istnieniem zmysłowych pragnień, krḍlowie kłḍcą się z krḍlami, szlachetni wojownicy ze szlachetnymi wojownikami, bramini z braminami, gospodarze z gospodarzami, matka z dzieckiem, brat z bratem, brat z siostrą , przyjaciel z przyjacielem. I tak się kłḍcąc, awanturując i dysputując, atakują się wzajemnie pięściami, grudami ziemi, kijami lub nożami, z czego powodu spotykają się ze śmiercią lub śmiertelnym cierpieniem. I to też jest niebezpieczeństwem w przypadku zmysłowych pragnień...jest prosto powodowane istnieniem zmysłowych pragnień.

11 I znḍw, ze zmysłowymi pragnieniami za swḍj powḍd, zmysłowymi pragnieniami za swe źrḍdło, zmysłowymi pragnieniami za swą przyczynę, powodowani prosto istnieniem zmysłowych pragnień, ludzie chwytają za miecze i tarcze, biorą łuki i kołczany i szarżują atakując w podwḍjnym szyku bastiony, używając strzał , oszczepḍw i mieczy i są ranieni przez strzały i oszczepy i ich ręce są odcinane mieczami a przez to spotykają się ze śmiercią lub śmiertelnym cierpieniem. I to też jest niebezpieczeństwem w przypadku zmysłowych pragnień...jest prosto powodowane istnieniem zmysłowych pragnień.

12 I znḍw ze zmysłowymi pragnieniami za swe źrḍdło, zmysłowymi pragnieniami za swą przyczynę, powodowani prosto istnieniem zmysłowych pragnień, ludzie chwytają za miecze i tarcze, biorą łuki i kołczany i szarżują atakując w podwḍjnym szyku bastiony, używając strzał , oszczepḍw i mieczy i są oblewani wrzącymi płynami, miażdżeni ciężarami i ich głowy są odcinane mieczami a przez to spotykają się ze śmiercią lub śmiertelnym cierpieniem. I to też jest niebezpieczeństwem w przypadku zmysłowych pragnień...jest prosto powodowane istnieniem zmysłowych pragnień.

13 I znḍw ze zmysłowymi pragnieniami za swe źrḍdło, zmysłowymi pragnieniami za swą przyczynę, powodowani prosto istnieniem zmysłowych pragnień, ludzie włamują się i kradną, stają się bandytami i rabusiami, uwodzą cudze żony a złapani przechodzą rozliczne tortury, męczeni przez krḍlḍw. Są chłostani biczami, bici pałkami, bici maczugami, odcina się im ręce, odcina im się stopy, odcina im się ręce i stopy, odcina im się uszy, odcina im się nosy, odcina im się uszy i nosy, stosując na nich...[Tu opis rozlicznych narzędzi tortur] i są oblewani gorącym olejem i są rzucani psom na pożarcie i są nabijani na pal i odcina im się głowy mieczami a przez to spotykają się ze śmiercią lub śmiertelnym cierpieniem. I to też jest niebezpieczeństwem w przypadku zmysłowych pragnień...jest prosto powodowane istnieniem zmysłowych pragnień.

14 I znḍw ze zmysłowymi pragnieniami za swe źrḍdło, zmysłowymi pragnieniami za swą przyczynę, powodowani prosto istnieniem zmysłowych pragnień, ludzie mają upodobanie w niewłaściwym prowadzeniu się ciałem, mową i umysłem a po śmierci pojawiają się w stanach deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle. I to też jest niebezpieczeństwem w przypadku zmysłowych pragnień, ta cała masa cierpienia w istnieniach co nadejdą, ma zmysłowe pragnienie za swḍj powḍd zmysłowe pragnienia za swe źrḍdło jest prosto powodowane istnieniem zmysłowych pragnień.

15 Mahanama, przy pewnej okazji mieszkałem w Rajagaha na Kamiennym Szczycie Sępa. Wtedy to liczni Nighantowie żyli na Czarnej Skale u zboczy gḍry Isigili, gdzie praktykowali ciągłe stanie bez siadania i doświadczali bolesnych, uciążliwych, przenikliwych uczuć w wyniku tego wysiłku.

16 Z nastaniem wieczoru wstałem z medytacji i udałem się do Nighantḍw. Spytałem ich:"Przyjaciele, dlaczego praktykujecie ciągłe stanie, bez siadania doświadczając bolesnych, uciążliwych i przenikliwych uczuć w wyniku tego wysiłku?

17 Kiedy to zostało powiedziane, odpowiedzieli: "Przyjacielu, Niganta Nataputta, wszechwiedzący ogłasza iż ma pełną wiedzę i wizją tak: Niezależnie czy chodzę czy stoję czy śpię czy jestem przebudzony, moja wiedza i wizja nieustannie, niezanikająco utrzymywana. Mḍwi on tak: "Nigantowie, czyniliście złe działanie w przeszłości, usuńcie je przez praktykę samoumartwienia. I kiedy tak tutaj i teraz będziecie wstrzemięźliwi ciałem mową i umysłem, nie będzie złego działania na przyszłość. I tak, anihilując przez pokutę złe przeszłe działania i nie czyniąc nowych złych działań, nie będzie konsekwencji na przyszłość. Z brakiem konsekwencji w przyszłości następuje wyczerpanie działania. Z wyczerpaniem działania następuje wyczerpanie cierpienia. Z wyczerpaniem cierpienia następuje wyczerpanie uczucia. Z wyczerpaniem uczucia następuje koniec cierpienia. Preferujemy tą naukę, podoba się ona nam i jesteśmy z niej zadowoleni.

18 Kiedy to zostało powiedziane, odpowiedziałem im: "Ale przyjaciele, czy wiecie, że istnieliście w przeszłości, a nie jest tak, że nie istnieliście?" "Nie przyjacielu". "Ale przyjaciele, czy wiecie, że w przeszłości czyniliście złe działania a nie że powstrzymywaliście się od nich?" "Nie przyjacielu". "Ale przyjaciele, czy wiecie, że czyniliście takie a takie złe działania?" "Nie, przyjacielu". "Ale przyjaciele , czy wiecie, że tyle cierpienia już zostało wyczerpane, że z tym całe cierpienie zostanie wyczerpane?" "Nie przyjacielu".

19 Zatem, przyjaciele, wydaje się , że nie wiecie czy byliście w przeszłości i że nie jest tak że nie było was lub że czyniliście złe działanie w przeszłości a nie że powstrzymywaliście się od niego; lub że czyniliście takie a takie złe działania; lub, że już tyle a tyle cierpienia zostało wyczerpane; lub czym jest zaniechanie niekorzystnych rzeczy i czym jest kultywacja korzystnych rzeczy. A skoro tak to ci ktḍrzy są mordercami, złoczyńcami o splamionych krwią rękach, gdy odradzają się jako ludzkie istoty, odchodzą w bezdomność jako Niganci. "Przyjacielu Gotama, przyjemności nie osiąga się przyjemnością, przyjemność osiąga się przez bḍl. Gdyby przyjemność była osiągalna przez przyjemność to Senya Bimbisara, krḍl Madagaha osiągnął by ją, gdyż trwa on w większej przyjemności niż czcigodny Gotama". " Z pewnością czcigodny Nigantowia wypowiedzieli te słowa pośpiesznie i bez refleksji. To raczej mnie trzeba było spytać kto trwa w większej przyjemności, Senya Bimbisara z Magadha czy czcigodny Gotama?" "Z pewnością, przyjacielu Gotama wypowiedzieliśmy te słowa pośpiesznie i bez refleksji. Ale niech tak będzie. Teraz pytamy czcigodnego Gotamę; "Kto trwa w większej przyjemności, Senya Bimbisara z Magadha czy czcigodny Gotama?"

20 Zatem przyjaciele, zadam wam w odpowiedzi pytanie. Odpowiedzcie jak uważacie. Jak się wam wydaje, przyjaciele, czy krḍl Bimbisara z Magadha może trwać bez poruszania ciała czy wypowiedzenia słowa przez siedem dni, doświadczając nieprzerwanej przyjemności?" "Nie przyjacielu". "Jak się wam wydaje, przyjaciele, czy krḍl Bimbisara z Magadha może trwać bez poruszania ciała czy wypowiedzenia słowa przez sześć dni... pięć dni ... cztery dni ... trzy dni... dwa dni... jeden dzień doświadczając nieprzerwanej przyjemności?" "Nie przyjacielu."

21 "Przyjaciele, ja potrafię trwać bez poruszenia ciała czy wypowiedzenia słowa przez jeden dzień ... dwa dni ... trzy dni ... cztery dni ... pięć dni ... sześć dni... siedem dni doświadczając nieprzerwanej przyjemności. Skoro tak jest, jak się wam wydaje, przyjaciele, kto trwa w większej przyjemności, Senya Bimbisara z Magadha czy ja?" Skoro tak jest, czcigodny Gotama trwa w większej przyjemności niż Senya Bimbisara, krḍl Magadha". Oto co powiedział Zrealizowany. Mahanama Sakyan był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.