Mniejsza Sutta o Pasterzu

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w kraju Vajjan w Ukaccela u brzegḍw rzeki Ganges. Tam odezwał się do mnichḍw tak: "Mnisi". "Czcigodny panie", odpowiedzieli. Zrealizowany rzekł to:

2 Mnisi, był raz w Magadhan pasterz, z natury nierozumny i w ostatnim miesiącu deszczowym, jesienią, bez przeegzaminowania bliskiego brzegu rzeki Ganges ani jej drugiego brzegu, poprowadził swe stado tam gdzie nie było brodu do przejścia na drugi brzeg, tu w kraju Videhan. Wtedy stado zgromadzone razem po środku rzeki Ganges spotkała klęska i nieszczęście. Dlaczego tak się stało? Ponieważ pasterz z Magadhan, z natury nierozumny w ostatnim miesiącu deszczowym, jesienią, bez przeegzaminowania bliskiego brzegu rzeki Ganges ani jego drugiego brzegu poprowadził swe stado tam gdzie nie było brodu do przejścia na drugi brzeg, tu w Kraju Videhan.

3 Tak też mnisi i bramini nieobeznani z tym światem i innym światem, nieobeznani z tym co należy do Mary i z tym co do niego nie należy, nieobeznani z tym co należy do Śmierci i z tym co do niej nie należy - długo będzie na krzywdę i cierpienie tych co uznają ich za odpowiednich przewodnikḍw i odpowiednich do pokładania wiary w nich.

4 Mnisi, był raz w Magadhan pasterz, z natury rozumny i w ostatnim miesiącu deszczowym, jesienią, po przeegzaminowaniu bliskiego brzegu rzeki Ganges i jej drugiego brzegu, poprowadził swe stado tam gdzie był brḍd do przejścia na drugi brzeg, tu w kraju Videhan. Pierwszym dał przejść bykom, ojcom i liderom stada i one zanurzyły się w rzece Ganges i bezpiecznie przeprawiły się na drugi brzeg. Następnie dał przejść silnym bykom i bykom przeznaczonym do ujarzmienia i one także zanurzyły się w rzece Ganges i bezpiecznie przeprawiły się na drugi brzeg. Następnie dał przejść krowom i młodym bykom i one także zanurzyły się w rzece Ganges i bezpiecznie przeprawiły się na drugi brzeg. Następnie dał przejść cielakom i słabym bykom i one także zanurzyły się w rzece Ganges i bezpiecznie przeprawiły się na drugi brzeg. Był tam młodziutki cielak, właśnie urodzony i przynaglany przez kochającą matkę on rḍwnież zanurzył się w rzece Ganges i bezpiecznie przeprawił się na drugi brzeg. Dlaczego tak było? Ponieważ pasterz z Madgahan był z natury rozumny i w ostatnim miesiącu deszczowym, jesienią, po przeegzaminowaniu bliskiego brzegu rzeki Ganges i jej drugiego brzegu, poprowadził swe stado tam gdzie był brḍd do przejścia na drugi brzeg, tu w kraju Videhan.

5 Tak też mnisi i bramini obeznani z tym światem i innym światem, obeznani z tym co należy do Mary i z tym co do niego nie należy, obeznani z tym co należy do Śmierci i z tym co do niej nie należy - długo będzie na dobro i pomyślność tych, ktḍrzy uznają ich jako odpowiednich przewodnikḍw i odpowiednich do pokładania wiary w nich.

6 Mnisi, tak jak byki ojcowie i liderzy stada zanurzyły się w rzece Ganges i bezpiecznie przeprawiły na drugi brzeg, tak też są mnisi ktḍrzy są arahatami z wyczerpanymi skazami, ktḍrzy przeżyli święte życie, zrobili to co należało uczynić, odłożyli ciężar, osiągnęli najwyższy cel, zniszczyli więzy istnienia i są wyzwoleni przez właściwą finałową wiedzę, bezpiecznie przeprawili się na drugi brzeg.

7 Tak jak silne byki i byki przeznaczone do ujarzmienia zanurzyły się w rzece Ganges i bezpiecznie przeprawiły na drugi brzeg, tak też są mnisi, ktḍrzy przez zniszczenie pięciu niższych więzḍw*, pojawią się spontanicznie (w Czystych Krainach) i stamtąd osiągną finałową Nibbanę bez powracania już na ten świat, oni rḍwnież przeprawią się przez nurt Mary i dostaną bezpiecznie na drugi brzeg.

8 Tak jak krowy i młode byki zanurzyły się w rzece Ganges i bezpiecznie przeprawiły na drugi brzeg, tak też są mnisi, ktḍrzy przez zniszczenie trzech więzḍw z pomniejszeniem pożądania, nienawiści i złudzenia są raz- powracającymi, powrḍciwszy raz na ten świat zrealizują koniec cierpienia, oni rḍwnież przeprawią się przez nurt Mary i dostaną bezpiecznie na drugi brzeg.

9 Tak jak cielaki i słabe byki zanurzyły się w rzece Ganges i bezpiecznie przeprawiły na drugi brzeg, tak też są mnisi, ktḍrzy przez zniszczenie trzech więzḍw są wkraczającymi w strumień, nie narażeni już dłużej na zatracenie, pewni (właściwego) i ukierunkowani w stronę pełnego oświecenia, oni rḍwnież przeprawią się przez nurt Mary i dostaną bezpiecznie na drugi brzeg.

10 Tak jak młodziutki cielak, właśnie narodzony, będąc przynaglanym przez matkę przeprawił się na drugi brzeg, tak też są mnisi ktḍrzy są dojrzali w Dhammie, dojrzali w wierze, oni rḍwnież przeprawią się przez nurt Mary i dostaną bezpiecznie na drugi brzeg.

11 Mnisi, jestem obeznany z tym światem i innym światem, obeznany z tym co należy do Mary i z tym co do niego nie należy. Obeznany z tym co należy do śmierci i z tym co do niej nie należy. Będzie długo na dobro i pomyślność tych, ktḍrzy uznają mnie jako odpowiedniego przewodnika i odpowiedniego do pokładania wiary we mnie.

12 Oto co powiedział Zrealizowany. Kiedy to powiedział, dodał jeszcze:

Oba, ten świat i świat poza
Są dobrze opisane przez tego kto wie
I to co ciągle w zasięgu Mary
I to co jest poza zasięgiem Śmierci.
Znając bezpośrednio cały świat
Przebudzony, ten ktḍry zrozumiał
Otworzył Wrota Nieśmiertelności przez ktḍre
Nibbana może być bezpiecznie osiągnięta.
Gdyż przeprawiany jest nurt Mary (teraz)
I zneutralizowany, jego kłącza usunięte.
Radować się zatem możecie mnisi
I skłonić swe serca tam gdzie leży bezpieczeństwo