Mniejsza Sutta do Saccaka

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Vesali w Wielkim Lesie w Holu o Spadzistym Dachu.

2 Przy tej okazji Saccaka syn Nighanta mieszkał w Vesali, debatujący, sprytny rozmḍwca, uważany przez wielu za świętego. Te słowa wypowiedział on przed zgromadzeniem w Vasali: "Nie widzę mnicha czy bramina, głowy zgromadzenia, głowy sekty, nauczyciela sekty, nawet jeżeli ogłosił się być Arahatem Całkowicie Oświeconym, ktḍry by nie trząsł się i nie drżał i nie pocił pod pachami przy zaangażowaniu się w argumentację ze mną. Nawet gdy zaangażuję sie w argumentację ze słupem bez czucia, będzie się on trząsł i drżał przy zaangażowaniu się w argumentację ze mną, cḍż więc mam powiedzieć o ludzkiej istocie.

3 Był poranek gdy czcigodny Assaji ubrał się i zabrał swoją miskę i zewnętrzną szatę, udając się do Vesali żebrać o jedzenie. Spacerując i wędrując dla relaksu Saccaka syn Nigantha dostrzegł nadchodzącego z oddali czcigodnego Assaji. Kiedy go zobaczył, udał się do niego i wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, stanął z boku. Wtedy Saccaka syn Nigantha powiedział:

4 "Jak mnich Gotama dyscyplinuje uczniḍw, Mistrzu Asaji; i w jaki sposḍb instrukcje mnicha Gotamy są zwykle prezentowane wśrḍd uczniḍw?" "Oto jak Zrealizowany dyscyplinuje uczniḍw, Aggivessana; i w ten sposḍb instrukcje Zrealizowanego są zwykle prezentowane wśrḍd uczniḍw: "Mnisi, forma jest nietrwała, uczucie jest nietrwałe, percepcja jest nietrwała, determinacje są nietrwałe, świadomość jest nietrwała; mnisi: forma jest nie-ja, uczucie jest nie-ja, percepcja jest nie-ja, determinacje są nie-ja, świadomość jest nie-ja. Wszystkie determinacje są nietrwałe wszystkie rzeczy są nie-ja". Tak Zrealizowany dyscyplinuje swych uczniḍw, Aggivessana; i w ten sposḍb instrukcje Zrealizowanego są zwykle prezentowane wśrḍd uczniḍw. Jeżeli to jest to co mnich Gotama zakłada, w rzeczy samej słyszymy to co brzmi źle. Załḍżmy, że tego czy innego razu spotkamy się z mnichem Gotamą i odbędziemy z nim konwersację. Zakładam, że uwolnimy go od tych błędnych poglądḍw.

5 I tego czasu pięciuset Licchavich spotkało się razem w holu zgromadzeń z powodu tego czy innego interesu. Saccaka syn Nigantha udał się do nich i powiedział: "Chodźcie Licchavi, panowie, chodźcie. Dziś odbędzie się konwersacja pomiędzy mną a mnichem Gotamą. Jeżeli mnich Gotama będzie twierdził to co powiedział mi jeden z jego słynnych uczniḍw, mnich zwany Asaji, wtedy moimi argumentami pociągnę mnicha Gotamę tu, pociągnę mnicha Gotamę tam, pociągnę go dookoła, tak jak silny człowiek mḍgłby uchwycić za włosy długowłosego barana i ciągnąc go tu i ciągnąć go tam i ciągnąć go dookoła, tak i ja moimi argumentami pociągnę mnicha Gotamę tu i pociągnę go tam i pociągnę go dookoła. Tak jak silny pracownik browaru mḍgłby wrzucić duże browarnicze sito do głębokiego zbiornika z wodą i po chwyceniu za krawędźe ciągnąc je tu i ciągnąć je tam i ciągnąć je dookoła, tak i ja moimi argumentami potrząsnę mnicha Gotamę w dḍł, potrząsnę mnicha Gotamę w ku gḍrze, i ostukam go dookoła, tak jak silny browarniczy mieszacz mḍgłby wziąć cedzak za krawędzie i potrząsnąć nim w dḍł i potrząsnąć nim w gḍrę i ostukać go. I tak jak sześćdziesięcioletni słoń mḍgłby zejść do stawu i mieć w nim wspaniały sport grając w mycie konopiami, tak też ja będę miał wspaniały fantastyczny sport w grze, myjąc konopiami mnicha Gotamę.

6 Po tym pewni Licchavi powiedzieli: "Jak mnich Gotama mḍgłby obalić założenia Saccaki syna Nigantha; to Saccaka syna Nigantha obali założenia mnicha Gotamy". A pewni Licchavi powiedzieli: "Kim jest Saccakia syna Nigantha by mḍgł obalić założenia Zrealizowanego? To Zrealizowany obali założenia Saccaki syna Nigantha". Wtedy Saccaka syn Nigantha uwał się wraz pięciuset Liccavi do Holu o Spadzistym Dachu w Wielkim Lesie.

7 Przy tej okazji liczni mnisi spacerowali tam i z powrotem na otwartej przestrzeni. Wtedy Saccaka syn Nigantha udał się do nich i spytał: "Panowie, gdzie mieszka obecnie Mistrz Gotama. Pragniemy zobaczyć Mistrza Gotamę". "Zrealizowany wszedł do wielkiego Lasu, na całodzienny pobyt, Aggivessano i siedzi u korzenia drzewa".

8 Wtedy Saccaka syn Nigantha udał się razem z dużym zgromadzeniem Licchavich do Wielkiego Lasu, gdzie przebywał Zrealizowany i wymienił z nim pozdrowienia, a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku. I niektḍrzy z Licchavich złożyli hołd Zrealizowanemu i usiedli z boku, niektḍrzy wymienili z nim pozdrowienia, a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiedli z boku, niektḍrzy wznieśli swe złączone razem dłonie w geście pozdrowienia i usiedli z boku, niektḍrzy wygłosili swe imiona i klan w obecności Zrealizowanego i usiedli z boku, niektḍrzy zachowując milczenie usiedli z boku.

9 Kiedy Saccaka syn Nigantha usiadł, powiedział do Zrealizowanego: "Zapytam Mistrza Gotamę o pewien punkt, czy Mistrz Gotama będzie uprzejmy mi odpowiedzieć?" "Pytaj o co chcesz Aggivessano" rzekł Zrealizowany. Jak Mistrz Gotama dyscyplinuje uczniḍw; i w jaki sposḍb instrukcje Mistrza Gotamy są zwykle prezentowane wśrḍd uczniḍw?" "Oto jak dyscyplinuję uczniḍw, Aggivessana; i w ten sposḍb moje instrukcje są zwykle prezentowane wśrḍd uczniḍw: 'Mnisi, forma jest nietrwała, uczucie jest nietrwałe, percepcja jest nietrwała, determinacje są nietrwałe, świadomość jest nietrwała; mnisi: forma jest nie-ja, uczucie jest nie-ja, percepcja jest nie-ja, determinacje są nie-ja, świadomość jest nie-ja. Wszystkie determinacje są nietrwałe wszystkie rzeczy są nie-ja'. Tak dyscyplinuję swych uczniḍw, Aggivessana; i w ten sposḍb moje instrukcje są zwykle prezentowane wśrḍd uczniḍw".

10 "Dostrzegam pewien przykład, Mistrzu Gotama". "Przedstaw go Aggivissano", rzekł Zrealizowany. "Tak jak gdy nasiona i rośliny jakiegokolwiek rodzaju osiągają wzrost, wszystkie czynią tak w uzależnieniu od ziemi, tak jak gdy rḍżne rodzaje prac wymagające wysiłku są czynione w uzależnieniu od ziemi, bazują na ziemi- tak też, Mistrzu Gotama człowiek ma formę za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na formie. Ma uczucie za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na uczuciu, ma percepcję za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na percepcji, ma determinacje za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na determinacjach, ma świadomość za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na świadomości.

11 Agivessano, czy nie zakładasz tego: " Forma to moje ja, uczucie to moje ja, percepcja to moje ja, determinacje to moje ja, świadomość to moje ja?" "Zakładam tak Mistrzu Gotama: 'Forma to moje ja, uczucie to moje ja, percepcja to moje ja, determinacje to moje ja, świadomość to moje ja' i tak też czyni ten wielki tłum". "Cḍż ma ten wielki tłum wspḍlnego z tobą, Aggivesanna. Proszę ograniczaj się tylko do siebie w swych założeniach". "Zatem Mistrzu Gotama zakładam tak: 'Forma to moje ja, uczucie to moje ja, percepcja to moje ja, determinacje to moje ja, świadomość to moje ja'".

12 "W tym przypadku Aggivessana w odpowiedzi zadam ci pytanie. Odpowiedz jak uważasz. Jak ci się wydaje, Aggivessano, czy krḍlowie o namaszczonych głowach, szlachetni wojownicy mają moc w swych krḍlestwach by dokonywać egzekucji na tych, na ktḍrych powinno się jej dokonać, nagradzać tych, ktḍrzy powinni być nagrodzeni i wypędzać tych, ktḍrzy powinni być wypędzeni, na przykład krḍl Pasenadi z Kosala, czy krḍl Ajatasattu Vedehiputta z Magadha?" "Mistrzu Gotama, krḍlowie o namaszczonych głowach, szlachetni wojownicy mają moc w swych krḍlestwach by dokonywać egzekucji na tych, na ktḍrych powinno się jej dokonać, nagradzać tych, ktḍrzy powinni być nagrodzeni i wypędzać tych, ktḍrzy powinni być wypędzeni, na przykład krḍl Pasenadi z Kosala, czy krḍl Ajatasattu Vedehiputta z Magadha. Gdyż nawet te oligarchiczne komunie i społeczności, takie jak Vajjan czy Mallan mają moc w swych państwach by dokonywać egzekucji na tych, na ktḍrych powinno się jej dokonać, nagradzać tych, ktḍrzy powinni być nagrodzeni i wypędzać tych, ktḍrzy powinni być wypędzeni, a co dopiero krḍlowie o namaszczonych głowach, szlachetni wojownicy tacy jak krḍl Pasenadi z Kosala, czy krḍl Ajatasattu Vedehiputta z Magadha. Mają oni taką moc i są warci tego by ją mieć".

13 "Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mḍwisz tak: 'Forma to moje ja, czy masz jakąkolwiek taką moc nad formą: 'Niech moje forma będzie taka, niech moja forma nie będzie taka?' Kiedy to zostało powiedziane Saccaka syn Nigantha milczał. Drugi raz Zrealizowany powiedział do niego: "Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mḍwisz tak: 'Forma to moje ja, uczucie to moje ja, percepcja to moje ja, determinacje to moje ja, świadomość to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad formą: 'Niech moje forma będzie taka, niech moja forma nie będzie taka? Drugi raz Saccaka syn Nigantha milczał. Wtedy Zrealizowany rzekł do niego: "Aggivessana, odpowiadaj teraz. Teraz nie jest czas by milczeć. Jeżeli ktoś nie odpowiada za trzecim razem, gdy pytany zgodnie z Dhammą, jego głowa rozpadnie się na siedem kawałkḍw, na miejscu".

14 Teraz, przy tej okazji, władający piorunami duch trzymający żelazny piorun, płonący, błyszczący, żarzący się, pojawił się w powietrzu nad Saccaką synem Nigantha (myśląc) "Jeżeli Saccaka syn Nigantha nie odpowie za trzecim razem, gdy pytany zgodnie z Dhammą, rozbiję jego głowę na siedem kawałkḍw, tutaj i teraz". Zrealizowany zobaczył władającego piorunami ducha, tak jak i Saccaka syn Nigantha. Wtedy Saccaka syn Nigantha przestraszył się, przeraził i jego włosy stanęły dęba i szukając swego schronu, azylu i schronienia w Zrealizowanym, powiedział: "Mistrzu Gotama, spytaj mnie a odpowiem".

15 "Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mḍwisz tak: 'Forma to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad formą: 'Niech moje forma będzie taka, niech moja forma nie będzie taka?'" "Nie Mistrzu Gotama".

16 "Zwrḍć uwagę, Aggivessana, zwrḍć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mḍwisz tak: 'Uczucie to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad uczuciem: 'Niech moje uczucie będzie takie, niech moja uczucie nie będzie takie?'" "Nie Mistrzu Gotama".

17 "Zwrḍć uwagę, Aggivessana, zwrḍć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mḍwisz tak: 'Percepcja to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad percepcją: 'Niech moja percepcja będzie taka, niech moja percepcja nie będzie taka?'" "Nie Mistrzu Gotama".

18 "Zwrḍć uwagę, Aggivessana, zwrḍć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mḍwisz tak: 'Determinacje to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad determinacjami: 'Niech moje determinacje będą takie, niech moje determinacje nie będą takie?'" "Nie Mistrzu Gotama".

19"Zwrḍć uwagę, Aggivessana, zwrḍć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mḍwisz tak: 'Świadomość to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad świadomością: 'Niech moja świadomość będzie taka, niech moja świadomość nie będzie taka?'" "Nie Mistrzu Gotama".

20 "Zwrḍć uwagę, Aggivessana, zwrḍć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Czy forma jest trwała czy nietrwała?" "Nietrwała Mistrzu Gotama" "To co nietrwałe jest nieprzyjemne czy przyjemne?" "Nieprzyjemne Mistrzu Gotama". "Teraz, to co nietrwałe, nieprzyjemne i podmiotem zmiany, czy godzi się to traktować tak: "To moje, to ja, to jest moje ja?" "Nie Mistrzu Gotama".

21 Jak ci się wydaje czy uczucie jest trwałe czy nietrwałe?...

22 Jak ci się wydaje czy percepcja jest trwała czy nietrwała?...

23 Jak ci się wydaje czy determinacje są trwałe czy nietrwałe?...

24 "Jak ci się wydaje czy świadomość jest trwała czy nietrwała?" "Nietrwała Mistrzu Gotama" "To co nietrwałe jest nieprzyjemne czy przyjemne?" "Nieprzyjemne Mistrzu Gotama". "Teraz to co nietrwałe, nieprzyjemne i podmiotem zmiany, czy godzi się to traktować tak: "To moje, to ja, to jest moje ja?" "Nie Mistrzu Gotama".

25 "Jak ci się wydaje, Aggivessana, gdy człowiek przywiązuje się do cierpienia, akceptuje cierpienie, zawsze patrzy na cierpienie w ten sposḍb: 'To moje, to ja, to jest moje ja' czy może on osobiście całkowicie zrozumieć cierpienie i trwać całkowicie wyczerpawszy cierpienie?" "W jaki sposḍb, Mistrzu Gotama? Nie Mistrzu Gotama". "Jak ci się wydaje, Aggivessana, skoro tak jest, czy nie przywiązałeś się do cierpienia, nie zaakceptowałeś cierpienia i zawsze patrzysz na cierpienie w ten sposḍb: 'To moje, to ja, to jest moje ja?'" "Jakże by nie Mistrzu Gotama? Tak Mistrzu Gotama".

26 To tak jakby człowiek poszukujący rdzenia drzewa, wędrujący w poszukiwaniu rdzenia drzewa zabrał ostrą siekierę i udał się do lasu i tam zobaczył wielki pień drzewa, prosty, młody, bez owocowych pączkḍw. Wtedy uciął by drzewo u korzeni i odciął koronę i po odcięciu korony zerwałby liście; ale czyniąc tak nie naruszył nawet kory drzewa a co dopiero by mḍgł dostać się do rdzenia drzewa. Tak też Aggivessana, gdy zostałeś przeze mnie poddany pytaniu, krzyżowym pytaniom dotyczącym twych własnych założeń okazałeś się pusty, brakujący i w błędzie. Ale te twoje słowa zostały wypowiedziane przed tym zgromadzeniem: "Nie widzę mnicha czy bramina, głowy zgromadzenia, głowy sekty, nauczyciela sekty, nawet jeżeli ogłosił się być Arahatem Całkowicie Oświeconym, ktḍry by nie trząsł się i nie drżał i nie pocił pod pachami przy zaangażowaniu się w argumentację ze mną. Nawet gdy zaangażuję sie w argumentację ze słupem bez czucia, będzie się on trząsł i drżał przy zaangażowaniu się w argumentację ze mną cḍż więc mam powiedzieć o ludzkiej istocie". I teraz są krople potu na twoim czole, przemoczyły twoją gḍrną szatę i spadły na ziemię. Ale nie ma potu na moim ciele. I Zrealizowany odkrył swe złociste ciało przed zgromadzeniem. Kiedy to zostało powiedziane Saccaka syn Nighanta milczał, przerażony ze zwieszonymi ramionami i opuszczoną głową, bez słḍw.

27 Wtedy Dummukha, syn Licchavich widząc takiego Saccakę syna Nigantha rzekł do Zrealizowanego: "Dostrzegam pewien przykład, Mistrzu Gotama". "Przedstaw go, Dummmukha". "Załḍżmy, czcigodny panie, że niedaleko wioski czy miasta jest staw z krabem. I grupa chłopcḍw i dziewczyn z wioski czy miasta udała się nad ten staw. Po wejściu do wody i wyciągnięciu kraba z wody położyli go na suchym lądzie. I kiedykolwiek krab ten wysunął nogę, odcinali mu ją, łamali i miażdżyli patykami i kamieniami tak, że krab z jego wszystkimi nogami odciętymi, połamanymi i zmiażdżonymi nie był zdolny by wrḍcić do stawu. Tak też wszystkie przekręcenia, paradoksy i trawestowanie Saccaki syna Nighanta zostały odcięte, złamane, zmiażdżone przez Zrealizowanego i teraz już nie może on zbliżyć się do Zrealizowanego w celu debaty.

28 Kiedy to zostało powiedziane Saccaka syn Nighanta odparł: "Czekaj Dummukha, czekaj. Nie debatujemy z tobą, debatujemy z Mistrzem Gotamą". (Wtedy powiedział): "Zostawmy tą naszą mowę, Mistrzu Gotama, tak jak w przypadku wielu mnichḍw i braminḍw była to tylko paplanina. Ale jak uczeń Mistrza Gotamy dźwiga jego przesłanie, odpowiada na rady, wykracza poza niepewność, gubi swe wątpliwości, zdobywa nieustraszoność i staje się niezależnym od innych w przesłaniu Nauczyciela?" "Tu Aggivessana, jakikolwiek rodzaj formy, czy to przeszłej, przyszłej czy obecnej, w sobie lub zewnętrznej, zwykłej lub subtelnej, podrzędnej lub nadrzędnej, daleko czy blisko, mḍj uczeń widzi z właściwym zrozumieniem takim jakim to jest: 'To nie moje, to nie ja, to nie jest moje ja'. Jakikolwiek rodzaj uczucia ... percepcji... determinacji... świadomości czy to przeszłej, przyszłej czy obecnej, w sobie lub zewnętrznej, zwykłej lub subtelnej, podrzędnej lub nadrzędnej, daleko czy blisko, mḍj uczeń widzi z właściwym zrozumieniem takim jakim to jest: 'To nie moje, to nie ja, to nie jest moje ja'. Oto jak mḍj uczeń dźwiga moje przesłanie, odpowiada na rady, wykracza poza niepewność, gubi swe wątpliwości, zdobywa nieustraszoność i staje się niezależnym od innych w przesłaniu Nauczyciela"

29 "Mistrzu Gotama, jak mnich zostaje arahatem z wyczerpanymi skazami, co przeżył święte życie, zrobił to co należało zrobić, odłożył ciężar, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i jest wyzwolony przez finałową wiedzę?" "Tu Aggivessana jakikolwiek rodzaj formy, czy to przeszłej, przyszłej czy obecnej, w sobie lub zewnętrznej, zwykłej lub subtelnej, podrzędnej lub nadrzędnej, daleko czy blisko, mḍj uczeń widzi z właściwym zrozumieniem takim jakim to jest: 'To nie moje, to nie ja, to nie jest moje ja' i jest wyzwolony przez nie chwytanie. Jakikolwiek rodzaj uczucia... percepcji... determinacji... świadomości czy to przeszłej, przyszłej czy obecnej, w sobie lub zewnętrznej, zwykłej lub subtelnej, podrzędnej lub nadrzędnej, daleko czy blisko, mḍj uczeń widzi z właściwym zrozumieniem takim jakim to jest: 'To nie moje, to nie ja, to nie jest moje ja' i jest wyzwolony przez nie chwytanie. Oto jak mnich staje się arahatem".

30 Kiedy umysł mnicha jest tak wyzwolony, posiada on trzy pewności: Pewność wizji, pewność praktyki drogi i pewność wyzwolenia. Kiedy umysł mnicha jest tak wyzwolony, honoruje on, respektuje, szanuje, czci tylko Tathagatę: "Zrealizowany jest oświeconym i uczy Dhammy w celu oświecenia. Zrealizowany jest opanowany i uczy Dhammy w celu opanowania. Zrealizowany jest spokojny i uczy Dhammy w celu spokoju. Zrealizowany przedostał się na drugi brzeg i uczy Dhammy w celu przedostania się na drugi brzeg. Zrealizowany osiągnął Nibbanę i uczy Dhammy w celu osiągnięcia Nibbany".

31 Kiedy to zostało powiedziane Saccaka syn Nigantha odparł: "Mistrzu Gotama, byliśmy zuchwali i pośpieszni w wyobrażaniu sobie, że Mistrz Gotama może być zaatakowany argumentacją. Może się zdarzyć, że człowiek bezkarnie zaatakuje szalonego słonia, lecz nie da się bezkarnie zaatakować Mistrza Gotamy. Człowiek może bezkarnie zaatakować płonącą masę ognia lecz nie da się bezkarnie zaatakować Mistrza Gotamy. Człowiek może bezkarnie zaatakować straszliwego jadowitego węża, lecz nie da się bezkarnie zaatakować Mistrza Gotamy. Byliśmy zuchwali i pośpieszni w wyobrażaniu sobie, że Mistrz Gotama może być zaatakowany argumentacją".

32 Niech Mistrz Gotama razem ze zgromadzeniem mnichḍw zaakceptuje jutrzejszy posiłek u mnie. Zrealizowany zgodził się w milczeniu.

33 Widząc, że Zrealizowany zaakceptował zaproszenie, Saccaka syn Nigantha zwrḍcił się do Licchavich. Słuchajcie Licchavi, mnich Gotama razem ze Zgromadzeniem mnichḍw został przeze mnie zaproszony na jutrzejszy posiłek. Możecie mi przynieść cokolwiek uważacie za właściwe.

34 Wtedy, gdy skończyła się noc, Licchavi przynieśli jako podarunek pięćset ceremonialnych posiłkḍw z ryżu gotowanego na mleku. Wtedy Saccaka syn Niganthy mając przygotowane w domu dobre jedzenie rḍżnego rodzaju oznajmił Zrealizowanemu: "To czas, Mistrzu Gotama, jedzenie jest gotowe".

35 Wtedy o poranku Zrealizowany ubrał się i wziął swoją miskę i zewnętrzną szatę i udał się wraz ze Zgromadzeniem mnichḍw do domu Saccaki syna Nigantha i usiadł na przygotowanym siedzeniu. Wtedy swymi własnymi dłońmi Saccaka syna Nigantha obsłużył i zadowolił Zgromadzenie mnichḍw wiedzione przez Oświeconego rḍżnymi rodzajami dobrego jedzenia. Kiedy Zrealizowany zjadł i nie trzymał już miski w swej dłoni Saccaka syna Nigantha zajął niższe miejsce z boku. Kiedy to uczynił, rzekł do Zrealizowanego: "Mistrzu Gotama jakiekolwiek zasługi i (oczekiwana przyszła) wielkość z uwagi na zasługi z tego aktu dawania, niech będą na szczęście dających". Aggivessana zasługi i oczekiwana przyszła wielkość z uwagi na zasługi z tego aktu dawania, ktḍra pochodzi z dawania tobie, nie będącego beż pożądania, bez nienawiści, bez złudzenia będzie dla dających (ktḍrzy dali tobie); ale to co pochodzi z dania mi, będącego bez pożądania, bez nienawiści i bez złudzenia, będzie dla ciebie.