Link do wprowadzenia tłumacza- (Ñānamoli Thera)

Wielka Sutta o Wyczerpaniu Pragnienia

1) ROZPOCZECIE

1 Tak usłyszałem: Przy tej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta, w Parku Anathapindiki.

2 Wtedy to taki zgubny pogląd powstał u mnicha zwanego Sati, syna rybaka: Tak jak rozumiem Dhamme nauczaną przez Zrealizowanego to ta sama świadomość co podrḍżuje i wędruje (w kole odrodzin).

3 Usłyszało to wielu mnichḍw. Po udaniu się do mnicha Sati, syna rybaka, spytali go: Czy to prawda, przyjacielu jak się wydaje, że powstał u ciebie nastepujący zgubny pogląd: Tak jak rozumiem Dhamme nauczaną przez Zrealizowanego, to ta sama świadomość podrḍzuje i wędruje (w kolisku odrodzin)? Mnisi pragnąc pozbawić go tego zgubnego poglądu naciskali i pytali i przepytywali go tak: Przyjacielu Sati, poglądu naciskali i pytali i przepytywali go tak: Przyjacielu Sati, nie mḍw tak, nie reprezentuj błędnie Zrealizowanego, bo nie jest dobrze błędnie reprezentować Zrealizowanego. Zrealizowany nie wypowiadał się w ten sposḍb, gdyż świadomość w wielu rozprawach została ukazana przez Zrealizowanego jako powstała wspḍłzależnie, gdyż bez warunkḍw (dla niej) świadomość nie ma pozytywnego istnienia. Jednak mimo, że naciskany, pytany, przepytywany, mnich Sati, syn rybaka, wciąż uparcie trzymał się swego poglądu "Dokładnie tak, przyjaciele, jak rozumię Dhamme nauczaną przez Zrealizowanego, to ta sama świadomość co podrḍzuje i wędruje (w kole odrodzin)".

4 Ponieważ mnisi nie byli zdolni do pozbawienia go tego zgubnego poglądu, udali się do Zrealizowanego, i po złożeniu hołdu, usiedli z boku. Uczyniwszy to, opowiedzieli mu o wszystkim co sie wydarzyło, dodając: "Czcigodny, ponieważ nie byliśmy w stanie pozbawić go tego zgubnego poglądu, składamy o tym raport Zrealizowanemu."

5 Zrealizowany odezwał się do pewnego mnicha tak:"Idź mnichu, powiedz mnichowi Sati, synowi rybaka , że nauczyciel go wzywa". Tak jest, odpowiedział mnich i udał się do mnicha Sati i powiedział mu: Przyjacielu Sati, nauczyciel cię wzywa. Tak jest, odpowiedział Sati i udał się do Zrealizowanego i po złożeniu hołdu, usiadł z boku. Kiedy to uczynił Zrealizowany spytał go: "Sati czy to prawda, jak się wydaje, że powstał u ciebie nastepujący błędny pogląd ?". Dokladnie tak, czcigodny (...)-Czym jest ta świadomość, Sati?-"To co mḍwi i czuje i doświadcza tutaj i tam dojrzewania dobrych i złych czynḍw, czcigodny."

6 Błądzacy człowieku, kogo, słyszałeś bym uczył Dhammy w taki sposḍb. Bładzący człowieku, czyż nie ukazałem świadomości w wielu rozprawach za wspḍłzależnie powstałą, gdyż bez warunku (dla niej) świadomość nie ma pozytywnego istnienia. Ale ty błądzący człowieku, zarḍwno błędnie zareprezentowałeś nas przez swe mylne uchwycenie tego, jak i wypracowałeś swą własną stratę przez zgromadzenie wielkiej przewiny, gdyż będzie to na długo na twoją krzywdę i cierpienie.

7 Nastepnie Zrealizowany odezwał się tak: Mnisi jak uważacie, czy mnich Sati, syn rybaka, rozpalił w sobie choć iskierkę (zrozumienia) Dhammy i Dyscypliny.-Jakże by mḍgł? Nie czcigodny. Kiedy to zostało powiedziane, mnich Sati, syn rybaka, siedział milcząc, przerażony, z opuszczonymi ramionami i ze zwieszoną głową, smutny, bez słowa. Widząc to Zrealizowany rzekł: Błądzacy człowieku, będziesz opisany z powodu tego zgubnego pogladu. Będę pytał o to mnichḍw.

8 I Zrealizowany odezwał się do mnichḍw tak: Mnisi czy znacie Dhammę nauczaną przeze mnie tak jak ten mnich Sati, syn rybaka, ktḍry zarḍwno błędnie nas zareprezentował przez swoje złe uchwycenie Dhammy jak i wypracował swą własną stratę przez zgromadzenie wielkiej przewiny?-Nie czcigodny, gdyż świadomość była przez Zrealizowanego w wielu jego rozprawach uznana za wspḍłzależnie powstałą, gdyż bez warunku (dla niej) świadomość nie ma pozytywnego istnienia. Dobrze mnisi, dobrze, że znacie Dhammę nauczaną przeze mnie w ten sposob, gdyż świadomość w wielu rozprawach została uznana przeze mnie za wspḍłzależnie powstałą, gdyż bez warunku (dla niej) świadomość nie ma pozytywnego istnienia. Ale ten bładzący człowiek, Sati, syn rybaka, zarḍwno błędnie nas zareprezentował przez swe złe uchwycenie Dhammy, jak i wypracował swą własną stratę przez zgromadzenie wielkiej przewiny, gdyż będzie to na długo na jego krzywdę i cierpienie.

2)a EKSPOZYCJA ŚWIADOMOŚCI

9 Mnisi, świadomość jest rozpoznawana tylko przez warunek zależnie od ktḍrego powstaje: kiedy swiadomość powstaje zależnie od oka i form jest rozpoznawana wyłącznie jako świadomość oka, kiedy świadomość powstaje zależnie od ucha i dźwiękḍw jest rozpoznawana wyłącznie jako świadomość ucha, kiedy świadomość powstaje zależnie od nosa i zapachḍw, jest rozpoznawana wyłącznie jako świadomość nosa, kiedy świadomość powstaje zależnie od jezyka i smakḍw jest rozpoznawana wyłącznie jako świadomość języka, kiedy świadomość powstaje zależnie od ciała i dotykḍw jest rozpoznawana wyłącznie jako świadomość ciała, kiedy świadomość powstaje zależnie od umysłu i ideii jest rozpoznawana wyłącznie jako świadomość umysłowa. Tak jak ogień jest rozpoznawany wyłącznie przez warunek zależnie od ktḍrego powstaje; kiedy ogień pali sie zależnie od kłḍd, jest rozpoznawany jako ogień z kłḍd, kiedy ogień pali się zależnie od szczap, jest rozpoznawany jako ogień ze szczap, kiedy ogień pali sie zależnie od trawy jest rozpoznawany jako ogień z trawy, kiedy ogień pali sie zależnie od krowiego łajna jest rozpoznawany jako ogień z krowiego łajna, kiedy ogień pali sie zaleznie od śmieci, jest rozpoznawany jako ogień ze śmieci, tak też świadomość jest rozpoznawana wyłącznie przez warunek w oparciu o ktḍry powstaje.Kiedy świadomość powstaje zależnie od oka i form jest rozpoznawana wylacznie jako swiadomosc oka....Kiedy swiadomość powstaje zależnie od umysłu rozpoznawana jest wyłącznie jako świadomość umysłowa.

GENERALNE PYTANIA O ISTNIENIE

10 "Ta (wartość) jest":mnisi, czy to widzicie?-tak czcigodny. Czymkolwiek ta (wartość) jest, ze wstrzymaniem jej pokarmu zostaje naturalnie wstrzymana, mnisi czy tak to widzicie?-Tak czcigodny.

11 Ta (wartość) jest czy nie? Mnisi czy niepewność powstaje u tego kto wątpi w ten sposḍb?-Tak czcigodny. Czy jest, dochodząc do pozytywnego istnienia z uwagi na swḍj pokarm, czy też nie? Mnisi czy niepewność powstaje u tego kto wątpi w ten sposḍb?-Tak czcigodny.

Czymkolwiek ta (wartość) jest, ze wstrzymaniem jej pokarmu zostaje naturalnie wstrzymana, czy też nie? Mnisi czy niepewność powstaje u tego kto wątpi w ten sposḍb? Tak czcigodny.

12 "Ta (wartość) jest", mnisi, czy niepewność zostaje zaniechana u tego kto widzi to takim jakim jest, ze słusznym zrozumieniem? Tak czcigodny. "To dochodzi do pozytywnego istnienia dzięki pokarmowi", mnisi, czy niepewność jest zaniechana u tego kto widzi to takim jakim jest, ze słusznym zrozumieniem?-Tak czcigodny.

13 Czymkolwiek ta (wartość) jest, ze wstrzymaniem jej pokarmu zostaje naturalnie wstrzymana, mnisi, czy niepewność jest zaniechana u tego kto widzi to takim jakim jest, ze słusznym zrozumieniem?-Tak czcigodny. Ta (wartość) jest, mnisi, czy jesteście tymi co są wolni od niepewności w tej sprawie? Tak czcigodny. Czymkolwiek ta (wartość) jest, ze wstrzymaniem jej pokarmu, zostaje naturalnie wstrzymana, mnisi, czy jesteście tymi co są wolni od wątpliwości w tej sprawie?- Tak czcigodny.

14"Ta (wartość) jest "czy jest to dobrze widoczne, takim jakim jest rzeczywiście, ze słusznym zrozumieniem? -Tak czcigodny.- Czymkolwiek ta wartość jest ze wstrzymaniem jej pokarmu, zostaje naturalnie wstrzymana, mnisi, czy jest to dobrze widoczne, takim jakim rzeczywiscie jest, ze słusznym zrozumieniem? -Tak czcigodny.

15 Mnisi, ten oczyszczony i jasny pogląd, jakim on jest, czy gdybyście przywiązali się do niego, cenili go, nazwali waszym własnym, czy rozumielibyście Dhammę co została ukazana w przykładzie tratwy jako służąca do przedostania się na drugi brzeg, a nie do uchwycenia się?-Nie czcigodny. Mnisi, ten oczyszczony i jasny pogląd, jakim on jest, czy gdy nie przywiążecie się do niego, nie zaczniecie go cenić i nazywać swoim własnym, czy będziecie rozumieć Dhammę co została ukazana w przykładzie tratwy jako służąca do przedostania się na drugi brzeg, a nie do chwytania się.-Tak czcigodny.

(POKARM=CZTERY WARUNKI dla ISTNIENIA.)

16 Mnisi, są cztery rodzaje pokarmu dla utrzymania stworzeń, ktḍre juz są (wartościami) i dla wspomagania tych co szukają odnowienia pozytywnego istnienia. Jakie cztery? To fizyczny pokarm, zwykły lub subtelny; kontakt jako drugi pokarm, wola jako trzeci i świadomość jako czwarty.

(ISTNIENIE / POKARM / WSPÓŁZALEŻNE POWSTANIE)

17 A teraz te cztery rodzaje pokarmu, co mają za swoje źrḍdło, co jest ich powstaniem, co daje im narodziny, co zapewnia im istnienie? Te cztery rodzaje pokarmu maja pragnienie za swe zrḍdło, pragnienie za swe powstanie, pragnienie daje im narodziny, pragnienie zapewnia im istnienie.

18 A te pragnienie, co ma za swe źrḍdło...pragnienie ma uczucie za swe źrḍdło. A to uczucie co ma za swe źrḍdło... uczucie ma kontakt za swe źrḍdło. A ten kontakt co ma za swe źrḍdło...kontakt ma sześcioraką bazę za swe źrḍdło. A ta sześcioraka baza co ma za swe źrḍdło...sześcioraka baza ma imię-i-formę za swoje źrḍdło. A to imię-i forma co ma za swoje źrḍdło...Imię-i-forma ma za swoje źrḍdło świadomość. A ta świadomość co ma za swoje źrḍdło... świadomość ma determinacje za swoje źrḍdło. A te determinacje co mają za swoje źrḍdło...determinacje mają ignorancję za swoje źrḍdło, mają ignorancję za swe powstanie, ignorancja daje im narodziny, ignorancja zapewnia im istnienie.

19 Tak oto mnisi z ignorancją jako warunek determninacje (mają pozytywne istnienie) z determinacjami jako warunek świadomość, ze świadomością jako warunek imię-i-forma, z imieniem-i-formą jako warunek sześcioraka baza, z sześcioraką bazą jako warunek kontakt, z kontaktem jako warunek uczucie, z uczuciem jako warunek, pragnienie, z pragnieniem jako warunek chwytanie, z chwytaniem jako warunek istnienie, z istnieniem jako warunek narodziny, z narodzinami jako warunek starość i śmierć maja pozytywne istnienie jak i żal i płacz, bḍl, smutek i rozpacz, oto jak powstaje ta cała masa cierpienia.

20 Z narodzinami jako warunek starość i śmierć, oto co zostało powiedziane. A zatem czy to poprawne czy nie, jak to wygląda w tym wypadku, z narodzinami jako warunek starość i śmierć, czcigodny; na to nam wygląda w tym wypadku, z narodzinami jako warunek starość i śmierć. Z istnieniem jako warunek, narodziny oto co zostało powiedziane...

Z chwytaniem jako warunek, istnienie...

Z pragnieniem jako warunek chwytanie...

Z uczuciem jako warunek pragnienie...

Z kontaktem jako warunek uczucie...

Z sześcioraką bazą jako warunek, kontakt...

Z imieniem-i-formą jako warunek sześcioraka baza...

Ze świadomością jako warunek imię-i-forma...

Z determinacjami jako warunek świadomość...Z ignorancją jako warunek, determinacje, czcigodny, tak to nam wygląda w tym wypadku, z ignorancją jako warunek determinacje.

21 Dobrze mnisi. Zatem wy tak mḍwicie, i ja rḍwnież tak mḍwię; To jest kiedy to jest, to powstaje z powstaniem tego, mianowicie z ignorancją jako warunek determinacje (mają pozytywne istnienie) Z determinacjami jako warunek świadomość, ze świadomością jako warunek imię-i-forma, z imieniem- i -formą jako warunek, sześcioraka baza, z sześcioraką bazą jako warunek, kontakt, z kontaktem jako warunek, uczucie, z uczuciem jako warunek, pragnienie, z pragnieniem jako warunek, chwytanie, z chwytaniem jako warunek istnienie, z istnieniem jako warunek, narodziny, z narodzinami jako warunek starość i śmierć mają pozytywne istnienie, jak rḍwnież żal i płacz, bḍl, smutek i rozpacz-oto jak powstaje ta cała masa cierpienia.

WSPÓŁZALEŻNE WSTRZYMANIE

22Tylko z całkowitym wstrzymaniem ignorancji (następuje) wstrzymanie determinacji, z wstrzymaniem determinacji wstrzymanie świadomości, z wstrzymaniem świadomości, wstrzymanie imienia-i-formy, z wstrzymaniem imienia -i- -formy wstrzymanie sześciorakiej bazy, ze wstrzymaniem sześciorakiej bazy, wstrzymanie kontaktu, ze wstrzymaniem kontaktu, wstrzymanie uczucia, z wstrzymaniem uczucia wstrzymanie pragnienia, z wstrzymaniem pragnienia wstrzymanie istnienia, z wstrzymaniem istnienia, wstrzymanie narodzin, z wstrzymaniem narodzin wstrzymanie starości i śmierci jak (rḍwnież) żalu i płaczu, bḍlu i smutku i rozpaczy, oto jak zostaje wstrzymana ta cała masa cierpienia.

23 Ze wstrzymaniem narodzin, wstrzymanie starości i śmierci, oto co zostało powiedziane. Czy to (poprawne) czy nie, jak to wam wyglada w tym wypadku?-Ze wstrzymaniem narodzin wstrzymanie starości i śmierci, tak nam to wygląda w tym wypadku, ze wstrzymaniem narodzin wstrzymanie starości i śmierci.

Ze wstrzymaniem istnienia wstrzymanie narodzin...

Ze wstrzymaniem chwytania, wstrzymanie istnienia...

ze wstrzymaniem pragnienia, wstrzymanie chwytania...

Ze wstrzymaniem uczucia, wstrzymanie pragnienia...

Ze wstrzymaniem kontaktu, wstrzymanie uczucia...

ze wstrzymaniem sześciorakiej bazy, wstrzymanie kontaktu...

Ze wstrzymaniem imienia-i-formy, wstrzymanie sześciorakiej bazy...

Ze wstrzymaniem świadomosci ,wstrzymanie imienia-i- formy...

Ze wstrzymaniem determinacji, wstrzymanie świadomości...

Ze wstrzymaniem ignorancji, wstrzymanie determinacji, oto co zostało powiedziane. Czy to poprawne czy nie, jak to wam wygląda w tym wypadku?-Ze wstrzymaniem ignorancji, wstrzymanie determinacji, tak nam to wygląda w tym wypadku, ze wstrzymaniem ignorancji, wstrzymanie determinacji.

24 Dobrze, mnisi. Zatem wy tak mḍwicie i ja tak mḍwię: to nie jest, gdy tego nie ma, tamto zanika z znikiem tego, mianowicie ze wstrzymaniem ignorancji (nastepuje) wstrzymanie determinacji, ze wstrzymaniem determinacji (nastepuje) wstrzymanie świadomości, ze wstrzymaniem świadomości nastepuje wstrzymanie imienia-i- formy. Ze wstrzymaniem imienia-i- formy nastepuje wstrzymanie sześciorakiej bazy. Ze wstrzymaniem sześciorakiej bazy nastepuje wstrzymanie kontaktu, ze wstrzymaniem kontaktu nastepuje wstrzymanie uczucia. Ze wstrzymaniem uczucia nastepuje wstrzymanie pragnienia. Ze wstrzymaniem pragnienia nastepuje wstrzymanie chwytania. Ze wstrzymaniem chwytania nastepuje wstrzymanie istnienia. Ze wstrzymaniem istnienia nastepuje wstrzymanie narodzin. Ze wstrzymaniem narodzin nastepuje wstrzymanie starości i śmierci (jak rḍwnież) żalu i płaczu,bḍlu i smutku i rozpaczy; oto jak zostaje wstrzymana ta cała masa cierpienia.

25 Mnisi, wiedząc i widząc w ten sposḍb, czy bedziecie wracać do przeszłosi w ten sposḍb: Byliśmy w przeszłości? Czy też nie byliśmy w przeszłości? Czym byliśmy w przeszłości? Jak byliśmy w przeszłości? Będąc czym, czym zostaliśmy w przeszłości?-Nie czcigodny. Wiedząc i widząc w ten sposḍb, czy będziecie wybiegać w przyszłość tak: Będziemy w przyszłości? Czy nie będziemy w przyszłości? Czym będziemy w przyszłości? Jak będziemy w przyszłości? Będąc czym, czym zostaniemy w przyszłości?-Nie czcigodny. Wiedząc i widząc w ten sposḍb, czy będziecie niepewni teraźniejszości w ten sposob: Jestem? nie jestem? Czym jestem? Jak jestem? Skąd to stworzenie przychodzi i dokąd zmierza?-Nie czcigodny.

26 Mnisi, wiedząc i widząc w ten sposḍb, czy będziecie mḍwić: nauczyciel jest przez nas szanowany, mḍwimy tak z szacunku dla nauczyciela? -Nie czcigodny. Wiedząc i widząc w ten sposḍb czy będziecie mḍwic tak; Mnich tak nam powiedział, jak i inni mnisi, ale my tak nie mḍwimy?- Nie czcigodny. Wiedząc i widząc w ten sposḍb czy możecie zmienić nauczyciela? -nie czcigodny. Wiedząc i widząc w ten sposḍb czy możecie wrḍcić do zachowań zwykłych mnichḍw i braminḍw, do pomyślnych omenḍw, tumultu debat, jako opierajacych się na prawdzie?-Nie czcigodny. A zatem mḍwicie tylko to co sami znacie, widzicie i doświadczacie? Tak czcigodny.

27 Dobrze, mnisi, Zostaliscie więc poprowadzeni przeze mnie za pomocą Dhammy (z efektem) widzialnym tutaj i teraz, a nie (po upływie) czasu, Dhammy zapraszającej do wglądu, naprowadzającej, doświadczanej przez mądrych dla każdego osobiście.

KONCEPCJA JAKO ZWYKŁA WIEDZA

28 Mnisi, powstanie embrionu (w łonie) zachodzi przy zaistnieniu trzech warunkḍw: gdy jest połączenie ojca i matki ale nie jest to czas matki, i stworzenie mające sie odrodzić nie jest gotowe, w takim wypadku nie ma powstania embrionu. Jest połączenie ojca i matki, i jest czas matki, ale nie ma stworzenia gotowego do odrodzin, w takim wypadku nie ma powstania embrionu. Ale gdy jest połączenie ojca i matki, jest czas matki i jest stworzenie gotowe się odrodzić, to w łonie powstaje embrion.

29 Matka nosi w łonie embrion przez dziewieć czy dziesięć miesięcy, z niepokojem, jak wielki ciężar. Po urodzeniu karmi go swa własną krwią, bo w Dhammie i Dyscyplinie Szlachetnych mleko matki jest nazywane krwią.

30 Powodowane własnym wzrostem i powodowane dojrzewaniem zmysłḍw, dziecko bawi sie takimi zabawkami jak samochodziki, bąki, młyny, wagi zabawki, czy też łukiem i strzałmi.

DOJRZAŁOŚĆ

31Powodowane własnym wzrostem i powodowane dojrzewaniem zmysłḍw, dziecko zostaje wyposażone w pięć strun zmysłowego pożądania, ciesząc sie nimi, mianowicie; Formami poznawanymi przez oko; upragnionymi pożądanymi, przyjemnymi, połączonymi ze zmysłowym pożadaniem i prowokujacymi pragnienie. Dźwiękami poznawanymi przez ucho...zapachami poznawanymi przez nos...smakami poznawanymi przez język... dotykami poznawanymi przez ciało; upragnionymi, pożądanymi, przyjemnymi, połączonymi ze zmysłowym pożądaniem i prowokującymi pragnienie.

PRZECIĘTNY CZŁOWIEK I WSPÓŁZALEŻNE POWSTAWANIE

32Widząc formę okiem, pożąda jej gdy jest przyjemna, posiada złą wolę co do niej gdy jest nieprzyjemna, trwa z nieustanowioną uważnością ciała i ograniczonym umysłem, bez zrozumienia jak dochodzi do wyzwolenia serca i wyzwolenia przez zrozumienie, gdzie te złe, niekożystne stany znikaja bez pozostałości. Zaangażowany w faworyzowanie i oponowanie, gdy czuje jakieś uczucie, czy to przyjemne czy to bolesne, czy ani przyjemne ani bolesne, rozsmakowuje się w tym uczuciu, potwierdza je i pozostaje przy nim. I tak, upodobanie do jakiegoś z tych uczuć to chwytanie. Z chwytaniem jako warunek istnienie, z istnieniem jako warunek narodziny, z narodzinami jako warunek starość i śmierć mają pozytywne istnienie, jak rḍwnież żal, płacz, bḍl, smutek i rozpacz. Oto jak powstaje ta cała masa cierpienia.

Słysząc dźwięk uchem...

Wąchając zapach nosem...

Smakując smak językiem...

Dotykając dotykalne ciałem...

Poznawając idee umysłem, pożąda ich gdy są przyjemne i ma zła wolę w stosunku do nich gdy są nieprzyjemne, trwa z nieustanowioną uważnością serca i wyzwolenia przez zrozumienie, gdzie te niekożystne stany znikaja bez śladu. Zaangażowany w faworyzowanie i oponowanie, gdy czuje jakieś uczucie, czy to przyjemne, czy to bolesne, czy -ani -przyjemne-ani bolesne, rozsmakowuje się w tym uczuciu, potwierdza je i pozostaje przy nim. I tak upodobanie do jakiegoś z tych trzech uczuć to chwytanie. Z chwytaniem jako warunek, istnienie, z istnieniem jako warunek, narodziny, z narodzinami jako warunek, starość i śmierć mają pozytywne istnienie, jak rḍwnież płacz, bḍl smutek i rozpacz. Oto jak powstaje ta cała masa cierpienia.

POJAWIENIE SIĘ TATHAGATY

33 Oto Tathagata pojawia się na świecie, Arahat, Wpełni Przebudzony, doskonały w prawdziwej wiedzy i prowadzeniu się, wzniosły, znawca światḍw, nieporḍwnany przywḍdca człowieka do opanowania, nauczuciel bogḍw i ludzi, oświecony, błogosławiony.

34 Gospodarz lub gospodarza syn lub urodzony w jakimś klanie, słyszy Dhamme. Slysząc Dhammę, nabiera on wiary w Tathagatę. Posiadając wiarę rozważa tak: Domowe życie jest tłoczne i duszne; bezdomne szeroko otwarte. Nie jest możliwym żyjąc jak gospodarz prowadzić Świete Życie, całkowicie doskonałe i czyste jak wypolerowana muszla. Może zgolę włosy i brodę, przywdzieję zḍltą szatę i odejdę z domu w bezdomność. I przy innej okazji, zaniechawszy być może małego, być może wielkiego kregu krewnych, goli swe włosy i brodę, zawdziewa zḍltą szatę i odchodzi z domu w bezdomność.

35 Tak odchodząc i otrzymując regḍły treningu i drogę życiową mnicha zaniechawszy zabijania żywych istot, staje się tym, kto powstrzymuje się od zabijania żywych istot, z odłożonymi kijem i bronią, łagodny i uprzejmy, trwa we wspḍłczuciu dla wszystkich istot. Zaniechawszy zabierania tego co nie dane, staje się tym, ktḍry powstrzymuje się od zabierania tego co nie dane, biorąc tylko to co dane, oczekując tylko tego co dane, staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od zabierania tego co nie dane, trwajac czystym w sobie przez nie kradzenie. Zaniechawszy tego co nie należy do Świętego Życia, staje się tym kto żyje poza, powstrzymujac się od wulgarnej zmysłowości. Zaniechawszy fałszywej mowy, staje sie tym ktḍry powstrzynuje się od fałszywej mowy, mḍwiąc prawdę, lgnąc do prawdy, jest godny zaufania, rzetelny i niezawodny. Zaniechawszy złośliwej mowy staje sie tym kto powstrzymuje się od fałszywej mowy, jak ten co ani nie powtarza gdzie indziej w celu tworzenia podziałḍw tego co tu usłyszał ani nie powtarza tutaj tego co usłyszał gdzie indziej; jest tym ktḍry jednoczy podzielonych, jest promotorem przyjaźni i radosnej zgody, raduje się zgodnością, cieszy się zgodnością, staje sie mḍwcą słḍw ktḍre promują zgodę. Zaniechawszy ostrej mowy, staje sie tym ktḍry powstrzymuje sie od ostrej mowy, staje sie mḍwcą słḍw łagodnych, miłych i cieszących ucho, dochodzących do serca, słḍw drogich i pożądanych przez wielu. Zaniechawszy plotki i obmowy, staje się tym ktḍry powstrzymuje sie od plotki i obmowy, jak ten kto mowi zgodnie ze stanem faktycznym, o tym co kożystne, o Dhammie i Dyscyplinie, staje sie mḍwcą właściwych słḍw, wartych zapamietania, uzasadnionych, wyważonych i związanych z dobrem. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje sie od niszczenia roślin i nasion. Staje sie tym, ktḍry je tylko raz dziennie, odmawiając posiłku o pḍźnej porze i w nocy. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od tańca i śpiewu, muzyki i przedstawień teatralnych. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od noszenia ozdḍb i używania pachnideł. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od używania wysokich i dużych łḍżek. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od akceptowania złota i srebra. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od akceptowania: surowego ziarna...surowego mięsa...kobiet i dziewczyn...niewolnic i niewolnikḍw...owiec i kḍz...słoni i wołḍw, koni i kobył...pḍl i ziemi. Staje się tym ktḍry powstrzymuje się od chodzenia na posyłki...od kupowania i sprzedawania...od używania fałszywych wag...fałszywych metali i fałszywych miar...od oszukiwania, zwodzenia, defraudowania i szachrajstwa...od ranienia, mordowania, więzienia, zbḍjnictwa plądrowania i przemocy. Staje się tym co jest zadowolony z szat do ochrony ciała, z wyżebranego jedzenia do zaspokojenia glodu, gdziekolwiek idzie, cały swḍj dobytek zabiera ze sobą. Tak samo jak ptak co gdziekolwiek leci używa swych własnych skrzydeł, tak też on staje sie tym, ktḍry jest zadowolony z szat do ochrony ciała, z wyżebranego pożywienia dla zaspokojenia głodu, gdziekolwiek idzie, cały swḍj dobytek zabiera ze sobą. Posiadając ten rodzaj cnḍt, właściwych Szlachetnym , czuje w sobie zadowolenie co nienaganne.

36 Staje sie tym, ktḍry widząc widzialne formy okiem, nie dostrzega znakḍw i cech przez ktḍre, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe niekożystne stany pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić. Praktykuje on drogę wstrzemiezliwości, chroni zmysł oka, podejmuje się wstrzemieźliwości zmysłu oka. Słysząc dźwięk uchem...Wąchając zapach nosem...Smakując smak językiem...Dotykając dotykalne ciałem...Poznając idee umysłem...podejmuje się wstrzemięźliwości zmysłu umyslu. Posiadając ta wstrzemięźliwość szlachetnych, czuje w sobie zadowolenie co nienaganne.

37 Staje sie tym ktory działa z pełną rozwagą, poruszając się na przḍd i z powrotem ,ktḍry działa z pełną rozwagą patrząc na i patrząc poza, ktḍry działa z pełną rozwagą zginając się i rozciagąjąc, ktḍry działa z pełna rozwagą nosząc połataną szatę i miskę, ktḍry działa z pełną rozwagą gdy je, pije przeżuwa i smakuje, ktḍry działa z pełna rozwagą gdy oprḍżnia jelita i oddaje mocz, ktḍry działa z pełną rozwagą gdy chodzi, stoi i siedzi, budzi się, mḍwi i milczy.

38 Po powroci z żebrania, po posiłku, siada krzyżując swe nogi, z ciałem wyprostowanym, z ustanowioną uważnością przed sobą. Zaniechawszy pożądania świata, oczyszcza on swḍj umysł od pożądania. Zaniechawszy złej woli i nienawiści, trwa bez umysłu ogarniętego złą wolą, wspḍłczujący dla dobra wszystkich żywych istot oczyszcza umysł od złej woli, złośliwości i nienawiści. Zaniechawszy stanḍw letargicznych i ospałości, trwa z umysłem wolnym od stanow letargicznych i ospałości, postrzegając światło, uważny i w pełni rozważny, oczyszcza swḍj umysł ze stanḍw letargicznych i ospałości. Zaniechawszy niepokojḍw i zmartwień, trwa nie zaniepokojony, z umysłem wyciszonym w sobie, oczyszczając umysł z niepokojḍw i zmartwień. Zaniechawszy niepewności, trwa z umysłem, ktḍry pokonał niepewność, nie kwestjonując kożystnych ideii, oczyszcza umysł z niepewności.

39 Po zaniechaniu tych pięciu przeszkḍd, skalań umysłu,osłabiajacych zrozumienie, całkowicie odłączony od zmysłowych pożadań, odłączony od niekożystnych stanow wkracza i trwa w pierwszej jhanie...drugiej jhanie... trzeciej jhanie... czwartej jhanie.

40 Widzac formę okiem nie pożada jej gdy jest przyjemna, ani nie ma co do niej złej woli gdy jest nieprzyjemna. Trwa z ustanowioną uważnością ciała i z nieograniczonym umysłem, wiedząc jak dochodzi do wyzwolenia serca i wyzwolenia przez zrozumienie, gdzie złe niekożystne stany znikają bez pozostałości. Zaniechawszy faworyzowania i oponowania, czując jakieś uczucie czy to przyjemne, czy bolesne, nie rozkoszuje się nim, nie potwierdza go i nie pozostaje przy nim, a kiedy tego nie robi jego upodobanie do tych uczuć zostaje wstrzymane. Ze wstrzymaniem upodobania, wstrzymanie chwytania, ze wstrzymaniem chwytania wstrzymanie istnienia, ze wstrzymaniem istnienia, wstrzymanie narodzin, ze wstrzymaniem narodzin, wstrzymanie starości i śmierci, jak rḍwnież wstrzymanie żalu płaczu, bḍlu smutku i rozpaczy. Oto jak wstrzymana zostaje ta cała masa cierpienia.

41Mnisi, zapamietajcie tą rozprawę o wolności przez Całkowite Wyczerpanie Pragnienia, przedstawioną w skrḍcie przeze mnie. Ale mnich Sati, syn rybaka, jest uchwycony w rozległą sieć pragnienia, w pętach pragnienia.

Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.