Psi Asceta

1 Tak usłyszałem. Przy tej okazji Zrealizowany mieszkał w kraju Koliyan. Jest tam miasto Koliyan zwane Haliddavasana.

2 Wtedy Punna, syn Koliyan i woli-asceta, jak rḍwnież Seniya nagi psi-asceta udali się do Zrealizowanego i Punna woli-asceta złożył hołd Zrealizowanemu i usiadł z boku, podczas gdy Seniya, nagi psi-asceta wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona on rḍwnież usiadł z boku przyjmując postawę psa. Kiedy Punna woli-asceta usiadł z boku, spytał: "Czcigodny panie, ten nagi psi-asceta Seniya robi to co jest trudne do zrobienia: je swe jedzenie rzucone na ziemię. Ten psi-obowiązek już dawno został podjęty przez niego i praktykowany. Jaka będzie jego destynacja, jaki przyszły kierunek?". "Wystarczy Punna, zostaw to. Nie pytaj mnie o to". Drugi raz... Trzeci raz Punna woli-asceta spytał Zrealizowanego: "Czcigodny panie, ten nagi psi-asceta Seniya robi to co jest trudne do zrobienia: je swe jedzenie rzucone na ziemię. Ten psi- obowiązek już dawno został podjęty przez niego i praktykowany. Jaka będzie jego destynacja, jaki przyszły kierunek?" "Cḍż Punna, gdyż z pewnością nie potrafię cię przekonać mḍwiąc: 'Wystarczy Punna, zostaw to. Nie pytaj mnie o to', odpowiem ci.

3 Tu Punno, ktoś rozwija psi-obowiązek kompletnie, bez ograniczeń, rozwija nawyki psa kompletnie i bez ograniczeń, rozwija umysł psa, kompletnie i bez ograniczeń, rozwija nawyki psa kompletnie i bez ograniczeń, rozwija zachowanie psa kompletnie i bez ograniczeń. Po uczynieniu tego, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się w kompani psḍw. Ale jeżeli jego pogląd jest taki: 'Przez tą cnotę czy praktykę czy ascetyzm czy Święte Życie zostanę jakimś (wielkim) lub jakimś (mniejszym) bogiem' to jest błędny pogląd w jego wypadku. Teraz powiadam, że są dwie destynacje dla tego o błędnym poglądzie: piekło lub świat zwierząt. Tak Punna, jeżeli jego obowiązki psa są doprowadzone do doskonałości w ten sposḍb, doprowadzi go to do kompani psḍw, jeżeli nie to do piekła".

4 Kiedy to zostało powiedziane, Seniya, nagi psi-asceta zapłakał i uronił łzy. Wtedy Zrealizowany rzekł do Punny syna Koliyan i wolego- ascety: "Punno, nie potrafiłem cię przekonać mḍwiąc: 'Wystarczy Punno, zostaw to. Nie pytaj mnie o to". "Czcigodny panie, nie płaczę dlatego, że Zrealizowany to powiedział. Jednak ten psi-obowiązek dawno temu został przeze mnie podjęty i praktykowany. Czcigodny panie, woli-asceta Punna syn Koliyan, ten woli-obowiązek już dawno został podjęty przez niego i praktykowany. Jaka będzie jego destynacja, jaki przyszły kierunek?". "Wystarczy Seniya, zostaw to. Nie pytaj mnie o to". Drugi raz... Trzeci raz Seniya psi-asceta spytał Zrealizowanego: "Czcigodny panie, u wolego-asceta Punny, ten woli- obowiązek już dawno został podjęty przez niego i praktykowany. Jaka będzie jego destynacja, jaki przyszły kierunek?" Cḍż Seniya, gdyż z pewnością nie potrafię cię przekonać mḍwiąc: "Wystarczy Seniya, zostaw to. Nie pytaj mnie o to", odpowiem ci.

5 Tu Seniya, ktoś rozwija woli-obowiązek kompletnie, bez ograniczeń, rozwija nawyki wołu kompletnie i bez ograniczeń, rozwija umysł wołu, kompletnie i bez ograniczeń, rozwija nawyki wołu kompletnie i bez ograniczeń, rozwija zachowanie wołu kompletnie i bez ograniczeń. Po uczynieniu tego, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się w kompani wołḍw. Ale jeżeli jego pogląd jest taki: "Przez tą cnotę czy praktykę czy ascetyzm czy Święte Życie zostanę jakimś (wielkim) lub jakimś (mniejszym) bogiem" to jest błędny pogląd w jego wypadku. Teraz powiadam, że są dwie destynacje dla tego o błędnym poglądzie: piekło lub świat zwierząt. Tak Seniya, jeżeli jego obowiązki wołu są doprowadzone do doskonałości w ten sposḍb, doprowadzi go to do kompani wołḍw, jeżeli nie, to do piekła".

6 Kiedy to zostało powiedziane, Punna, nagi psi-asceta zapłakał i uronił łzy. Wtedy Zrealizowany rzekł do Senii syna Koliyan i psiego-ascety: "Seniya, nie potrafiłem cię przekonać mḍwiąc: 'Wystarczy Seniya, zostaw to. Nie pytaj mnie o to'". "Czcigodny panie, nie płaczę dla tego, że Zrealizowany to powiedział. Jednak ten woli-obowiązek dawno temu został przeze mnie podjęty i praktykowany. Czcigodny panie mam takie zaufanie do Zrealizowanego: Zrealizowany jest w stanie nauczyć mnie Dhammy w ten sposḍb, że zaniecham tego wolego obowiązku i tak że ten nagi psi asceta zaniecha swego psiego-obowiązku".

7 Zatem Punna, słuchaj i uważaj dobrze na to co powiem. Zrealizowany rzekł to:

8 Punna, są cztery rodzaje działań ogłaszane przeze mnie wprost z bezpośredniej wiedzy. Jakie cztery? Jest ciemne działanie z ciemnym dojrzeniem, jest jasne działanie z jasnym dojrzeniem, jest ciemno- jasne działanie z ciemno -jasnym dojrzeniem i jest działanie, ktḍre nie jest ani jasne ani ciemne z ani jasnym ani ciemnym dojrzeniem, sprzyjające wyczerpaniu działania.

9 Czym jest ciemne działanie z ciemnym dojrzeniem? Tutaj ktoś wytwarza cielesny proces (działania) związany z udręką, wytwarza werbalny proces (działania) związany z udręką, wytwarza mentalny proces (działania) związany z udręką. Przez czynienie tego pojawia się w świecie z udręką. Kiedy tak się dzieje dręczące kontakty dotykają go. Będąc dotykany przez nie, czuje całkowicie bolesne uczucia, jak w przypadku istot w piekle. Tak ponowne pojawienie się istoty zależne jest od istoty, pojawiającej się ponownie, zależnie od działań przez nią podjętych. Kiedy się tak pojawia ponownie kontakty dotykają ją. Tak powiadam, że istoty są spadkobiercami swych działań. To nazywa się ciemnym działaniem z ciemnym dojrzeniem.

10 A co jest jasnym działaniem z jasnym dojrzewaniem? Tutaj ktoś wytwarza cielesny proces (działania) nie związany z udręką, wytwarza werbalny proces (działania) nie związany z udręką, wytwarza mentalny proces (działania) nie związany z udręką. Przez czynienie tego pojawia się w świecie bez udręki. Kiedy tak się dzieje nie dręczące kontakty dotykają go. Będąc dotykany przez nie, czuje całkowicie przyjemne uczucia, jak w przypadku Subhakinna bogḍw Jaśniejącej Wspaniałości. Tak ponowne pojawienie się istoty zależne jest od istoty, pojawiającej się ponownie zależnie od działań przez nią podjętych. Kiedy się tak pojawia ponownie kontakty dotykają ją. Tak powiadam, że istoty są spadkobiercami swych działań. To nazywa się jasnym działaniem z jasnym dojrzeniem.

11 Czym jest ciemno-jasne działanie z ciemno jasnym dojrzeniem? Tutaj ktoś wytwarza cielesny proces (działania) związany z udręką i nie związany z udręką, wytwarza werbalny proces (działania) związany z udręką i nie związany z udręką, wytwarza mentalny proces (działania) związany z udręką i nie związany z udręką. Przez czynienie tego pojawia się w świecie z udręką i bez udręki. Kiedy tak się dzieje dręczące i nie dręczące kontakty dotykają go. Będąc dotykany przez nie, czuje dręczące uczucia i nie dręczące uczucia, jak w przypadku istot ludzkich pewnych bogḍw i pewnych istot ze stanḍw deprawacji. Tak powtḍrne pojawienie się istoty zależne jest od istoty, pojawiającej się ponownie zależnie od działań przez nią podjętych. Kiedy się tak pojawia ponownie kontakty dotykają ją. Tak powiadam, że istoty są spadkobiercami swych działań. To nazywa się jasnym działaniem z jasnym dojrzeniem.

12 Co jest ani-ciemnym-ani-jasnym działaniem z ani-ciemnym-ani-jasnym
dojrzeniem prowadzące do wyczerpania działania? Co do tych (trzech rodzajḍw działania) zaniechanie jakiejkolwiek woli tego rodzaju działania co ciemne z ciemnym dojrzeniem, zaniechanie jakiejkolwiek woli tego rodzaju działania co jasne z jasnym dojrzeniem, zaniechanie jakiejkolwiek woli tego rodzaju działania co ciemno-jasne z ciemno-jasnym dojrzeniem. Takie są cztery rodzaje działań ogłaszane przeze mnie wprost z bezpośredniej wiedzy.

13 Kiedy to zostało powiedziane, Punna syn Koliyan i woli-asceta rzekł: "Znakomicie, Mistrzu Gotama! Znakomicie, Mistrzu Gotama! Dhamma została wyjaśniona na wiele sposobḍw przez Mistrza Gotamę, tak jakby ustawił on właściwie to co zostało przewrḍcone, odsłaniając ukryte, pokazując drogę temu kto zagubiony, trzymając lampę w ciemności dla tych ze wzrokiem by zobaczyli formy".

14 "Biorę schronienie u Mistrza Gotamy jak i w Dhammie i Zgromadzeniu. Od dziś niech Mistrz Gotama zapamięta mnie jako wyznawcę, ktḍrzy udał się do niego po schronienie".

15 Ale Seniya, nagi psi-asceta rzekł: "Znakomicie, Mistrzu Gotama! Znakomicie, Mistrzu Gotama! Dhamma została wyjaśniona na wiele sposobḍw przez Mistrza Gotamę, tak jakby ustawił on właściwie to co zostało przewrḍcone, odsłaniając ukryte, pokazując drogę temu kto zagubiony, trzymając lampę w ciemności dla tych ze wzrokiem by zobaczyli formy".

16 Biorę schronienie w Mistrzu Gotamie, biorę schronienie w Dhammie i Zgromadzeniu. Mistrzu Gotama chcę odejść w bezdomność pod kierunkiem Mistrza Gotamy, chcę otrzymać pełne przyjęcie.

17 Seniya, ten kto uprzednio należał do innej sekty i pragnie odejść w bezdomność i otrzymać pełne przyjęcie w tej Dhammie i Dyscyplinie, ma czteromiesięczny okres prḍbny. Po czterech miesiącach, jeżeli mnisi są z niego zadowoleni, może odejść w bezdomność i otrzymać pełne przyjęcie do stanu mnisiego. Ale w tej sprawie rozpoznaję indywidualne rḍżnice. "Czcigodny panie jeżeli ci co uprzednio należeli do innych sekt a pragną odejść w bezdomność i otrzymać pełne przyjęcie w tej Dhammie i Dyscyplinie mają czteromiesięczny okres prḍbny i po czterech miesiącach, jeżeli mnisi są z nich zadowoleni, mogą odejść w bezdomność i otrzymać pełne przyjęcie do stanu mnisiego, to ja będę żył w okresie prḍbnym cztery lata. Po czterech latach, jeżeli mnisi będą ze mnie zadowoleni, niech dadzą mi odejść w bezdomność i pełne przyjęcie do stany mnisiego".

18 I Seniya nagi psi-asceta otrzymał odejście w bezdomność pod kierunkiem Zrealizowanego, i otrzymał pełne przyjęcie. I wkrḍtce, niedługo po jego pełnym przyjęciu, przebywając samotnie, oderwany, pilny. energiczny i samo- opanowany, czcigodny Seniya przez osobistą realizację i bezpośrednią wiedzę wkroczył i trwał w tym najwyższym celu świętego życia w imię ktḍrego szlachetnie urodzony słusznie odchodzi z domu w bezdomność. Miał on bezpośrednią wiedzę tak: "Narodziny wyczerpane, święte życie przeżyte, co trzeba było zostało zrobione, nigdy więcej już to nie nadejdzie". I czcigodny Seniya został jednym z Arahatḍw.