Wiele Rodzajḍw Uczuć

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki.

2 Wtedy to stolarz Pancakanga udał się do czcigodnego Udayina i po złożeniu mu hołdu, usiadł z boku. Kiedy to uczynił, spytał go:

3 "Czcigodny panie, jak wiele rodzajḍw uczuć zostało ogłoszone przez Zrealizowanego?" "Trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego, gospodarzu. Przyjemne uczucie, bolesne uczucie i ani-bolesne-ani- przyjemne- uczucie. Te trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego". "Czcigodny Udayinie, to nie trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego a dwa rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego. To ani-bolesne-ani przyjemne-uczucie zostało przez Zrealizowanego uznane jako spokojny i nadrzędny (typ) przyjemności". Drugi raz... Trzeci raz czcigodny Udayin powiedział do stolarza Pancakangi: "Nie dwa rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego, gospodarzu; trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego: przyjemne uczucie, bolesne uczucie i ani-bolesne-ani-przyjemne- uczucie. Te trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego". Trzeci raz stolarz Panciakanga powiedział: "Nie trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego a dwa rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego. To ani-bolesne-ani przyjemne-uczucie zostało przez Zrealizowanego uznane jako spokojny i nadrzędny (typ) przyjemności". Czcigodny Udayin nie mḍgł przekonać stolarza Pancakangi ani stolarz Panciakanga nie mḍgł przekonać czcigodnego Udayina.

4 Czcigodny Ananda usłyszał tą konwersację. Wtedy udał się on do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiadł z boku. Kiedy to uczynił, zdał Zrealizowanemu relację z rozmowy pomiędzy czcigodnym Udayinem a stolarzem Pancakangą. Kiedy to zostało powiedziane Zrealizowany odezwał się do czcigodnego Anandy:

5 Anando, to była właściwa prezentacja Udayina, ktḍrą odrzucił stolarz Pancakanga i była to właściwa prezentacja, Pancakangi, ktḍrą odrzucił Udayin. Przy jednej okazji ogłosiłem dwa rodzaje uczuć w jednej prezentacji. Przy innej prezentacji ogłosiłem trzy rodzaje uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem pięć rodzajḍw uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem sześć rodzajḍw uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem osiemnaście rodzajḍw uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem trzydzieści sześć rodzajḍw uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem sto osiem rodzajḍw uczuć. Oto jak ukazana została przeze mnie Dhamma w (rḍżnych) prezentacjach; i kiedy Dhamma została tak ukazana przeze mnie w (rḍżnych) prezentacjach, można oczekiwać po tych, ktḍrzy nie przyznają i nie zaakceptują tego co dobrze ogłoszone, dobrze wypowiedziane przez innych, że będą trwać kłḍcąc się, awanturując, dysputując, raniąc się wzajemnie słownymi ostrzami. Oto jak ukazana została przeze mnie Dhamma w (rḍżnych) prezentacjach; i kiedy Dhamma została tak ukazana przeze mnie w (rḍżnych) prezentacjach, można oczekiwać po tych, ktḍrzy przyznają i zaakceptują to co dobrze ogłoszone, dobrze wypowiedziane przez innych, że będą trwać w zgodzie, tak przyjaźnie i niekłḍtliwie jak mleko z wodą, spoglądając na siebie wzajemnie życzliwym okiem.

6 Anando, jest pięć strun zmysłowego pragnienia. Jakie pięć? Formy poznawane przez oko co chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączone ze zmysłowymi pragnieniami i prowokujące pożądanie. Dźwięki poznawane przez ucho... Zapachy poznawane przez nos... Smaki poznawane przez język... Obiekty dotyku poznawane przez ciało co chciane, pożądane, miłe i lubiane połączone ze zmysłowymi pragnieniami i prowokujące pożądanie.

7 Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość jaką istoty doświadczają osiąga swḍj szczyt tutaj", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando całkiem odłączony od zmysłowych pragnień, odłączony od niekorzystnych rzeczy, mnich wkracza i trwa w pierwszej jhanie, z myśleniem i rozważaniem i szczęściem i przyjemnością zrodzonymi z odosobnienia. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny.

8 Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość jaką istoty doświadczają osiąga swḍj szczyt tutaj", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando z uspokojeniem myślenia i rozważania mnich wkracza i trwa w drugiej jhanie charakteryzującej się pewnością siebie i zjednoczeniem umysłu, bez myślenia i rozważania, ze szczęściem i przyjemnością zrodzonymi z koncentracji. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny.

9 Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość jaką istoty doświadczają osiąga swḍj szczyt tutaj", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando z zanikiem szczęśliwości mnich trwa w rḍwnowadze uważny i całkowicie zrḍwnoważony, ciągle odczuwając przyjemność cielesną wkracza i trwa w trzeciej jhanie o ktḍrej to Szlachetni mḍwią: "Ten ma przyjemne trwanie kto zrḍwnoważony i uważny. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny.

10 Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość jaką istoty doświadczają osiąga swḍj szczyt tutaj", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando z zaniechaniem przyjemności i bḍlu z uprzednim zanikiem radości i smutku mnich wkracza i trwa w czwartej jhanie charakteryzującej się ani bḍlem ani przyjemnością i czystą uważnością dzięki rḍwnowadze. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny.

11 Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość jaką istoty doświadczają osiąga swḍj szczyt tutaj", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando z całkowitym przekroczeniem percepcji form, z zanikiem percepcji zmysłowych wrażeń, nie zważając na percepcję rḍżnorodności, baczny tego: "Przestrzeń jest nieskończona" mnich wkracza i trwa w bazie nieskończonej przestrzeni. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny.

12 Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość jaką istoty doświadczają osiąga swḍj szczyt tutaj", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando przez całkowite przekroczenie bazy nieskończonej przestrzeni baczny tego: "Świadomość jest nieskończona" mnich wkracza i trwa w bazie nieskończonej świadomości. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny.

13 Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość jaką istoty doświadczają osiąga swḍj szczyt tutaj", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando przez całkowite przekroczenie bazy nieskończonej przestrzeni, baczny tego: "Tu nic nie ma" mnich wkracza i trwa w bazie nicości. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny.

14 Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość jaką istoty doświadczają osiąga swḍj szczyt tutaj", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando przez całkowite przekroczenie bazy nicości mnich wkracza i trwa w bazie ani-percepcji-ani-nie- percepcji. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny.

15 Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość jaką istoty doświadczają osiąga swḍj szczyt tutaj", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando przez całkowite przekroczenie bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji mnich wkracza i trwa w wstrzymaniu percepcji i uczucia. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny.

16 Może się zdarzyć, Anando, że wędrowcy z innych sekt powiedzą tak: "Mnich Gotama mḍwi o wstrzymaniu percepcji i uczucia i opisuje to jako przyjemność: Co to jest? Jak to jest?" Wędrowcom z innych sekt mḍwiącym w ten sposḍb można powiedzieć: "Przyjaciele, Zrealizowany opisuje przyjemność nie tylko w odniesieniu do przyjemnego uczucia, raczej przyjaciele, Tathagata opisuje jako przyjemność każdy rodzaj przyjemności gdziekolwiek i jakkolwiek osiągany". Oto co powiedział Zrealizowany. Czcigodny Ananda był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.