Bezsprzeczna Dhamma

1 Tak usłyszałem. Przy tej okazji Zrealizowany wędrował po kraju Kosalan z dużym zgromadzeniem mnichḍw, aż doszedł do bramińskiej wsi kasty Kosalan, zwanej Sala.

2 Bramini gospodarze z Sala usłyszeli: "Ten Zrealizowany jest taki, gdyż jest Arahatem Wpełni Przebudzonym, doskonałym w prawdziwej wiedzy i prowadzeniu się, wzniosłym, znawcą światḍw, nieporḍwnywalnym liderem ludzi do poskromienia, nauczycielem bogḍw i ludzi, oświeconym, błogosławionym. Opisuje ten świat, z jego bogami, Marami, Brahmą, tą generację z mnichami i świętobliwymi, z krḍlami i ludźmi, to co sam zrealizował przez bezpośrednie poznanie. Uczy Dhammy dobrej na początku, dobrej w środku, dobrej na końcu, o właściwym znaczeniu i frazie, afirmuje święte życie, ktḍre jest doskonałe i czyste. Dobrze jest spotkać takich Arahatḍw.

3 Tak też bramini i gospodarze z Sala udali się do Zrealizowanego, niektḍrzy złożyli mu hołd i usiedli z boku, niektḍrzy wymienili z nim pozdrowienia i po kurtuazyjnej i grzecznościowej rozmowie usiedli z boku, niektḍrzy wznieśli swe ręce łącząc je w geście powitania i usiedli z boku, niektḍrzy wygłosili swe imiona i klan w obecności Zrealizowanego i usiedli z boku, niektḍrzy zachowali milczenie i usiedli z boku.

4 Kiedy już usiedli, Zrealizowany spytał ich:"Gospodarze, czy macie jakiegoś ukochanego nauczyciela w ktḍrym pokładacie dobrze uzasadnioną wiarę?" "Nie czcigodny". W takim razie podczas gdy nie macie ukochanego nauczyciela ta Bezsprzeczna Dhamma może być przez was praktykowana i utrzymywana, gdyż kiedy ta Bezsprzeczna Dhamma zostanie podjęta i utrzymana, przyniesie wam to szczęście i dobro na długi czas. Jaka jest ta Bezsprzeczna Dhamma?

Teoria, że nic nie ma

5A Gospodarze, są mnisi i bramini, ktḍrych teoria i pogląd jest taki:"Nie ma nic oferowanego, nic poświęconego, ani owocu czy dojrzewania dobrych i złych czynḍw, ani tego świata ani innego świata, ani ojca ani matki, ani spontanicznie zrodzonych istot, ani dobrych i cnotliwych mnichḍw i braminḍw, ktḍrzy dla siebie samych zrealizowali przez bezpośrednie poznanie i zdeklarowali ten świat i inny świat.

6B Są pewni mnisi i bramini w bezpośredniej opozycji do tych pierwszych i mḍwią oni tak:"Jest ofiarunek i ofiarowane jest i to co poświęcone, jest też owoc i dojrzewanie dobrych i złych czynḍw, jest ten świat i inny świat, jest matka i ojciec, są spontanicznie zrodzone istoty i dobrzy i cnotliwi mnisi i bramini , ktḍrzy dla siebie samych zrealizowali przez bezpośrednie poznanie i zdeklarowali ten świat i inny świat. Jak się wam wydaje, gospodarze, czyż ci mnisi i bramini nie utrzymują poglądḍw w bezpośredniej wzajemnej opozycji? Tak czcigodny.

7 A1 Teraz, po tych mnichach i braminach, ktḍrych teoria i pogląd jest taki:"Nie ma nic ofiarowanego... ani dobrych i cnotliwych mnichḍw i braminḍw, ktḍrzy dla siebie samych zrealizowali przez bezpośrednie poznanie i zdeklarowali ten świat i inny świat, należy oczekiwać, że będą unikać tych trzech korzystnych stanḍw, mianowicie, cielesnego dobrego zachowania, werbalnego dobrego zachowania, i mentalnego dobrego zachowania, i że podejmą i będą utrzymywać te trzy niekorzystne stany, mianowicie cielesne złe zachowanie, werbalne złe zachowanie i mentalne złe zachowanie. Dlaczego tak jest? Ponieważ ci wartościowi mnisi i bramini nie widzą niebezpieczeństwa, degradacji i skalań w niekorzystnych stanach i nie widzą błogosławieństwa wyrzeczenia powodującego oczyszczenie w stanach korzystnych.

8 A2 Gdy rzeczywiście jest inny świat, ten kogo pogląd jest:"Nie ma innego świata" ma błędny pogląd. Gdy rzeczywiście jest inny świat, ten kogo myśl jest:"Nie ma innego świata" ma błędną myśl. Gdy rzeczywiście jest inny świat, ten kogo mowa jest :"Nie ma innego świata" jest w bezpośredniej opozycji do tych Arahatḍw ktḍrzy znają inny świat. Gdy rzeczywiście jest inny świat, ten kto skłania innego do postrzeżenia:"Nie ma innego świata", skłania go do postrzeżenia tego co nie jest Prawdziwą Dhammą i aby to sprawić zachwala siebie i gani innych. Tak wszelka cnotliwość ktḍrą posiadał została zaniechana i zastąpiona przez niecnotę. I ten błędny pogląd, błędna myśl, błędna mowa w opozycji do Szlachetnych, skłanianie innych do postrzeżenia tego co nie jest Prawdziwą Dhammą i samo pochwała i ganienie innych-te liczne niekorzystne stany doszły do pozytywnego zaistnienia ze złym poglądem jako warunek.

9 A3 Na ten temat mądry człowiek myśli tak:"Jeżeli nie ma innego świata, to po rozpadzie ciała ta wartościowa osoba jest wystarczająca bezpieczna. Ale jeżeli jest inny świat, wtedy po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawi się ona w stanie deprawacji, w nieszczęśliwej destynacji, zatraceniu, nawet w piekle. Teraz niech i tak będzie, że nie ma innego świata, niech ci wartościowi mnisi i bramini mḍwią prawdę, ciągle jednak ta wartościowa osoba podlega krytyce mądrych ludzi jako niecnotliwa, ze złym poglądem i teorią ,że nic nie ma. Ale z drugiej strony, gdy jest inny świat, to ta wartościowa osoba trafiła pechowo na dwa sposoby, gdyż podlega krytyce mądrych ludzi tutaj i teraz, jak też po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawi się w stanie deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, zatraceniu, w piekle. Źle uchwyciła i praktykowała tą Bezsprzeczną Dhammę w taki sposḍb, że rozciągnęło się to tylko na jedną stronę, z wyłączeniem aspektḍw pozytywnych.

10 B1 Teraz, po tych mnichach i braminach, ktḍrych teoria i pogląd jest taki:"Jest oferunek... i dobrzy i cnotliwi mnisi i bramini, ktḍrzy dla siebie samych zrealizowali przez bezpośrednie poznanie i deklarują ten świat i inny świat, należy oczekiwać, że będą unikać tych trzech niekorzystnych stanḍw, mianowicie cielesnego złego zachowania, werbalnego złego zachowania, mentalnego złego zachowania, i że podejmą i będą utrzymywać te trzy korzystne stany, mianowicie, cielesne dobre zachowanie, werbalne dobre zachowanie i mentalne dobre zachowanie. Dlaczego tak jest? Ponieważ ci wartościowi mnisi i bramini widzą niebezpieczeństwo, degradację i skalania w niekorzystnych stanach i widzą błogosławieństwo wyrzeczenia powodujące oczyszczanie w stanach korzystnych.

11 B2 Gdy rzeczywiście jest inny świat, ten kogo pogląd jest :"Jest inny świat" ma właściwy pogląd. Gdy rzeczywiście jest inny świat, ten kogo myśl jest:"Jest inny świat" ma właściwą myśl. Gdy rzeczywiście jest inny świat ten kto mḍwi :"Jest inny świat" ma właściwą mowę. Gdy rzeczywiście jest inny świat ten kto mḍwi:"Jest inny świat", nie jest w bezpośredniej opozycji do tych Arahatḍw, ktḍrzy znają inny świat. Gdy rzeczywiscie jest inny świat , ten co skłania do postrzeżenia :"Jest inny świat" skłania do postrzeżenia tego co jest Prawdziwą Dhammą i aby to sprawić nie zachwala siebie i nie gani innych. Tak wszelka nie cnotliwość, ktḍrą posiadał została zaniechana i zastąpiona cnotliwością. I ten właściwy pogląd, właściwa myśl , właściwa mowa, nie oponowanie Szlachetnym, skłanianie innych do postrzeżenia tego co jest Prawdziwą Dhammą i brak samo-pochwały i nie ganienie innych- te liczne korzystne stany tak doszły do pozytywnego istnienia z właściwym poglądem jako warunek.

12 B3 Na ten temat mądry człowiek myśli tak:"Jeżeli jest inny świat, to po rozpadzie ciała, po śmierci, ta osoba pojawia się w szczęśliwej destynacji, nawet w niebiańskim świecie. Ale niech nawet i tak będzie, że nie ma innego świata, niech i słowa tamtych mnichḍw i świętobliwych są prawdziwe, ciągle ta wartościowa osoba podlega pochwałom mądrych ludzi tutaj i teraz, jako cnotliwa osoba z właściwym poglądem, że jest. Z drugiej strony, jeżeli jest inny świat, to ta wartościowa osoba szczęśliwie trafiła na dwa sposoby, gdyż podlega pochwałom mądrych ludzi tutaj i teraz, jak też po rozpadzie ciała po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, nawet w niebiańskim świecie. Odpowiednio podjęła i praktykowała tą Bezsprzeczną Dhammę w taki sposḍb, że rozciągnęło się to na obie strony z wyłączeniem aspektḍw niekorzystnych.

Teoria, że nie ma działania.

13 A Są mnisi i bramini, ktḍrych teoria i pogląd jest taki: "Kiedy człowiek działa czy powoduje działanie, okalecza czy powoduje okaleczanie, torturuje czy powoduje tortury, kiedy przyczynia sie do żalu, męczy, niepokoi lub powoduje niepokojenie, kiedy zabija żywe istoty, zabiera to co nie dane, włamuje się rabując, napada, zasadza się na drodze, zajmuje sie cudzymi żonami, wypowiada kłamstwo-żadnego zła dla działającego w tym nie ma. Gdyby człowiek ostrą okrągłą piłą uczynił z żyjących istot na tej ziemi jedną masę mięsa, żadne zło by go z tego powodu nie spotkało i nie nadeszło. Gdyby człowiek szedł południowym brzegiem Gangesu zabijając i mordując, okaleczając i powodując okaleczanie, torturując i powodując tortury, żadne zło by z tego nie wypłynęło i nie nadeszło. Gdyby człowiek szedł pḍłnocnym brzegiem Gangesu, rozdając podarunki i powodując rozdawanie oferując i powodując oferowanie, żadne zasługi z tego by nie wypłynęły i nie nadeszły. Przez dawanie, trening, wstrzemięźliwość, mḍwienie prawdy nie ma zasługi ani nadejścia zasługi.

14 B Są pewni mnisi i bramini, ktḍrych teoria i pogląd jest w bezpośredniej opozycji do tych mnichḍw i braminḍw i mḍwią oni tak: "Kiedy człowiek działa lub powoduje działanie, okalecza lub powoduje okaleczanie, torturuje lub powoduje tortury, kiedy przyczynia sie do żalu, męczy, niepokoi lub powoduje niepokojenie, kiedy zabija żywe istoty, zabiera to co nie dane, włamuje się rabując, napada, zasadza się na drodze, zajmuje się cudzymi żonami, wypowiada kłamstwo-zło dzieje się dla czyniącego. Gdyby człowiek ostrą piłą uczynił z żyjących istot na tej ziemi jedną masę mięsa, to zło spotkałoby go z tego powodu, zło by nadeszło. Gdyby człowiek szedł południowym brzegiem Gangesu zabijając i mordując, okaleczając i powodując okaleczenie, torturując i powodując tortury, zło z tego by wypłynęło i nadeszło. Gdyby człowiek szedł pḍłnocnym brzegiem Gangesu rozdając podarunki i powodując rozdawanie, oferując i powodując oferowanie, to jest to źrḍdłem zasług, zasługi nadchodzą z tego. Jak myślicie gospodarze, czy ci mnisi i bramini nie utrzymują poglądḍw w bezpośredniej wzajemnej opozycji? - Tak czcigodny.

15 Teraz, po tych mnichach i braminach, ktḍrych teoria i pogląd jest taki:"Kiedy człowiek działa lub powoduje działanie...nie nadchodzą z tego powodu żadne zasługi, należy oczekiwać, że będą omijali te korzystne stany..., i że podejmą i będą utrzymywać te trzy niekorzystne stany.... Dlaczego tak jest? Ponieważ ci wartościowi mnisi i bramini nie widzą niebezpieczeństwa, degradacji i skalań w niekorzystnych stanach i nie widzą błogosławieństwa wyrzeczenia powodującego oczyszczenie w stanach korzystnych.

16 Gdy rzeczywiście jest działanie, ten kogo pogląd jest:"Nie ma działania" ma błędny pogląd. Gdy rzeczywiście jest działanie ten kogo myśl jest :"Nie ma działania" ma błędną myśl. Gdy rzeczywiście jest działanie, ten kto mḍwi:"Nie ma działania" ma błędną mowę. Gdy rzeczywiście jest działanie, ten kto mḍwi:"Nie ma działania" jest w bezpośredniej opozycji do tych Arahatḍw, ktḍrzy mḍwią, że jest działanie. Gdy rzeczywiście jest działanie, ten kto skłania innych do postrzeżenia: "Nie ma działania", skłania do postrzeżenia tego co nie jest Prawdziwą Dhammą i aby do tego przekonać zachwala siebie i gani innych. Tak wszelka cnotliwość jaką posiadał zastała zaniechana i zastąpiona niecnotą. I ten błędny pogląd pogląd, błędna myśl, błędna mowa oponowanie Szlachetnym, skłanianie innych do postrzeżenia tego co nie jest Prawdziwą Dhammą i samo pochwała i ganienie innych- te liczne złe, niekorzystne stany tak doprowadzone dochodzą do pozytywnego istnienia , z błędnym poglądem jako warunkiem.

17 A3 Na ten temat mądry człowiek myśli tak:"Jeżeli nie ma działania, to po rozpadzie ciała ta wartościowa osoba jest wystarczająco bezpieczna. Ale jeżeli jest działanie, to po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawi się ona w stanie deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, zatraceniu, nawet w piekle. Teraz, niech i tak będzie, że nie ma działania, niech ci wartościowi mnisi i bramini mḍwią prawdę, ciągle jednak ta wartościowa osoba podlega krytyce ludzi mądrych tutaj i teraz jako niecnotliwa z błędnym poglądem i teorią, że nie ma działania. Ale z drugiej strony, jeżeli jest działanie, to ta wartościowa osoba ma pecha z obu stron, gdyż podlega krytyce ludzi mądrych tutaj i teraz jak i po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawi się ona w stanie deprawacji, zatraceniu, nawet w piekle. Źle podjęła i praktykowała tą Bezsprzeczną Dhammę w taki sposḍb, że rozciągnęło się to tylko na jedną stronę z wyłączeniem aspektḍw korzystnych.

18 B1 Po tych mnichach i braminach, ktḍrych pogląd i teoria jest :"Kiedy osoba działa lub powoduje działanie, zło sie dzieje działającemu... Jest zasługa i nadejście zasługi... należy oczekiwać, że będą unikali tych trzech niekorzystnych stanḍw i że podejmą i utrzymają te trzy korzystne stany... Dlaczego tak jest? Ponieważ ci wartościowi mnisi i bramini widzą niebezpieczeństwo degradację i skalania w niekorzystnych stanach i widzą błogosławieństwo wyrzeczenia powodujące oczyszczenie w korzystnych stanach.

19 B2 Gdy rzeczywiście jest działanie, ten kogo pogląd jest:"Jest działanie" ma właściwy pogląd Gdy rzeczywiście jest działanie, ten kogo myśl jest:"Jest działanie" ma właściwą myśl. Gdy rzeczywiście jest działanie ten kto mḍwi:"Jest działanie" ma właściwą mowę. Gdy rzeczywiście jest działanie ten kto mḍwi:"Jest działanie" nie oponuje tym Arahatom ktḍrzy mḍwią:"Jest działanie" Gdy rzeczywiście jest działanie, ten kto skłania innych do postrzeżenia:"Jest działanie" skłania do postrzeżenia tego co jest Prawdziwą Dhammą, nie zachwala się sam ani nie gani innych. Tak wszelka nie cnotliwość ktḍrą miał zaniechał i zastąpił cnotliwością. I ten właściwy pogląd, właściwa myśl, właściwa mowa, nie oponowanie Szlachetnym, skłanianie innych do postrzeżenia tego co jest Prawdziwą Dhammą, brak samo pochwały i nie ganienie innych, te liczne korzystne stany tak doprowadzone dochodzą do pozytywnego istnienia z właściwym poglądem jako ich warunkiem.

20 B3 Na ten temat mądry człowiek myśli tak:"Jeżeli jest działanie, to po rozpadzie ciała, po śmierci, ta wartościowa osoba pojawi się w szczęśliwej destynacji, nawet w niebiańskim świecie. Niech i tak będzie, że nie ma działania, niech słowa tamtych mnichḍw i braminḍw są prawdziwe, ciągle ta wartościowa osoba podlega pochwałom przez ludzi mądrych tutaj i teraz jako cnotliwa osoba z właściwym poglądem i teorią że jest działanie. Z drugiej strony, jeżeli jest działanie, to ta wartościowa osoba szczęśliwie trafiła na dwa sposoby, gdyż podlega pochwałom przez ludzi mądrych tutaj i teraz, jak też po rozpadzie ciała po śmierci, pojawi się ona w szczęśliwej destynacji, nawet w niebiańskim świecie. Odpowiednio podjęła i praktykowała tą Bezsprzeczną Dhammę w taki sposḍb, że rozciągnęło się to na obie strony z wyłączenim aspektḍw niekorzystnych.

Teoria że nie ma powodḍw

21A Są pewni mnisi i bramini, ktḍrych teoria i pogląd jest taki:"Nie ma powodu, warunku dla skalania istot, istoty kalają się bez powodu i warunku. Nie ma powodu ani warunku na oczyszczenie istot, istoty oczyszczają się bez powodu i warunku. Nie ma mocy, energii, żadnej odwagi, żadnej wytrwałości, wszystkie oddychające rzeczy, wszystkie dusze są bez władzy, mocy i energii, prowadzone przez los, zbieg okoliczności i esencję, doświadczają one przyjemności i bḍlu w sześciu rodzajach.

22 Są pewni mnisi i bramini, ktḍrych teoria i pogląd jest w bezpośredniej opozycji, mḍwią oni:"Jest powḍd i warunek na skalanie istot, istoty kalają się z uwagi na powḍd, z uwagi na warunek. Jest powḍd, przyczyna oczyszczania istot, istoty oczyszczają się dzięki powodowi. Jest moc, energia, odwaga, wytrwałość, nie ma czegoś takiego by wszystkie istoty były bez władzy, mocy i energii i doświadczały przyjemności i bḍlu w sześciu rodzajach. Jak myślicie, gospodarze, czy ci mnisi i bramini nie utrzymują poglądḍw w wzajemnej opozycji? Tak czcigodny.

23 A1 Teraz, od tych mnichḍw i braminḍw, ktḍrych teoria i pogląd jest taki:"Nie ma powodu... na skalania istot... na istot oczyszczenie... prowadzone przez los, zbieg okoliczności i esencję, doświadczają one przyjemność i bḍl w sześciu rodzajach, należy oczekiwać, że podejmą i będą utrzymywać te trzy niekorzystne stany.... Dlaczego tak jest? Ponieważ ci wartościowi mnisi i bramini nie widzą niebezpieczeństwa, degradacji i skalania w niekorzystnych stanach i nie widzą błogosławieństwa wyrzeczenia powodującego oczyszczanie w korzystnych stanach.

24 A2 Gdy rzeczywiście jest powḍd, ten kto ma pogląd:"Nie ma powodu" ma błędny pogląd. Gdy rzeczywiście jest powḍd, ten kogo myśl jest:"Nie ma powodu" ma błędną myśl. Gdy rzeczywiście jest powḍd ten ten kto mḍwi: "Nie ma powodu" ma błędną mowę. Gdy rzeczywiście jest jest powḍd ten kto mḍwi: "Nie ma powodu" jest w bezpośredniej opozycji do tych Arahatḍw, ktḍrzy mḍwią, że jest powḍd. Gdy rzeczywiście jest powḍd, ten kto skłania innych do postrzeżenia:"Nie ma powodu" skłania do postrzeżenia tego co nie jest Prawdziwą Dhammą i aby skłonić do tego zachwala siebie i gani innych. Tak wszelka cnotliwość ktḍrą posiadał została zaniechana i zastąpiona niecnotą. I ten błędny pogląd, błędna myśl, błędna mowa, oponowanie Szlachetnym, skłanianie innych do postrzeżenia tego co nie jest Prawdziwą Dhammą i samo chwalenie się i ganienie innych-te liczne złe niekorzystne stany są tak zostały doprowadzone do pozytywnego istnienia z błędnym poglądem jako ich warunkiem.

25 A3 Na ten temat mądry człowiek myśli tak: "Jeżeli nie ma powodu, to po rozpadzie ciała ta osoba jest wystarczająco bezpieczna. Ale, jeżeli jest powḍd, to po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawi się w stanie deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, zatraceniu, nawet w piekle. Teraz niech i tak będzie, że nie ma powodu, niech słowa tych mnichḍw i braminḍw są prawdziwe, ciągle ta wartościowa osoba podlega krytyce ludzi mądrych tutaj i teraz. Ale z drugiej strony, jeżeli jest powḍd, to ta wartościowa osoba ma pecha na dwa sposoby, gdyż podlega krytyce ludzi mądrych, tutaj i teraz, jak i po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawi się w stanie deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, zatraceniu, nawet w piekle. Źle podjęła i praktykowała tą Bezsprzeczną Dhammę, że rozciągnęło się to tylko na jedną stronę, z wyłączeniem aspektḍw korzystnych.

26 B1 Po tych mnichach i braminach, ktḍrych teoria i pogląd jest taki "Jest powḍd ... na skalanie istot...na istot oczyszczenie...Nie ma czegoś taklego ... bez władzy, mocy... sześciu rodzajach, należy oczekiwać, że będą unikać tych trzech niekorzystnych stanḍw... Dlaczego tak jest? Ponieważ ci wartościowi mnisi i bramini widzą niebezpieczeństwo, degradację i skalania w niekorzystnych stanach i widzą błogosławieństwo wyrzeczenia, prowadzące do oczyszczenia w stanach korzystnych.

27 B2 Gdy rzeczywiscie jest powḍd, ten kogo pogląd jest:"Jest powḍd" ma właściwy pogląd, gdy rzeczywiście jest powḍd, ten kogo myśl jest:"Jest powḍd" ma właściwą myśl. Gdy rzeczywiście jest powḍd, ten kto mḍwi "Jest powḍd" ma właściwą mowę. Gdy rzeczywiście jest powḍd, ten kto mḍwi:"Jest powḍd" nie oponuje bezpośrednio tym Arahatom ktḍrzy mḍwią:"Jest powḍd". Gdy rzeczywiście jest powḍd, ten kto skłania innych do postrzeżenia że jest powḍd, skłania do postrzeżenia tego co jest Prawdziwą Dhammą i aby do tego skłonić nie zachwala siebie ani nie gani innych. Tak wszelka niecnotliwość ktḍrą posiadał została zamieniona i zastąpiona cnotliwością. I ten właściwy pogląd, właściwa myśl, właściwa mowa, nie oponowanie Szlachetnym, skłanianie innych do postrzeżenia tego co jest Prawdziwą Dhammą i brak samo chwalenia się i nie ganienie innych- te liczne korzystne stany tak zostały doprowadzone do pozytywnego istnienia z właściwym poglądem jako ich warunkiem.

28 B3 Na ten temat mądry człowiek myśli tak:" Jeżeli jest powḍd, to po rozpadzie ciała, po śmierci, ta osoba pojawi się w szczęśliwej destynacji, nawet w niebiańskim świecie. Niech i tak będzie, że nie ma powodu, niech tamci wartościowi mnisi i bramini mają rację, ciągle jednak ta wartościowa osoba podlega pochwałom ludzi mądrych tutaj i teraz, jako cnotliwa osoba z właściwym poglądem, że jest powḍd.

Z drugiej strony, jeżeli jest powḍd, to ta osoba z właściwym poglądem, że jest powḍd ma szczęście z obu stron, gdyż podlega tutaj i teraz pochwałom ludzi mądrych jak też po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, nawet w niebiańskim świecie. Odpowiednio podjęła i praktykowała tą Bezsprzeczną Dhammę w taki sposḍb, że rozciągnęło się to na obie strony z wyłączeniem aspektḍw niekorzystnych.

Nie ma stanḍw niematerialnych

29 Są mnisi i bramini, ktḍrych teoria i pogląd jest taki:"Zdecydowanie nie ma czegoś takiego jak stany niematerialne."

30 Są mnisi i bramini, ktḍrych teoria i pogląd jest taki:"Zdecydowanie są stany niematerialne". Jak myślicie mnisi, czy ci mniei i bramini utrzymują poglądy w zajemnej sprzeczności? Tak czcigodny.

31 Na ten temat mądry człowiek myśli tak:"Kiedy ci wartościowi mnisi i bramini utrzymują teorię i pogląd:"Zdecydowanie nie ma stanḍw niematerialnych", to nie zostało przeze mnie zobaczone, i kiedy ci drudzy wartościowi mnisi i bramini utrzymują teorię i pogląd:"Zdecydowanie są stany niematerialne" to nie zostało przeze mnie poznane. Gdybym nie widząc i niewiedząc przyjął całkowicie jednostronne stanowisko (mḍwiąc) :"Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne" to nie byłoby moje. Teraz jeżeli ta teoria i pogląd tych mnichḍw i braminḍw: "Zdecydowanie nie ma stanḍw niematerialnych" jest prawdziwa, to ciągle bezsprzecznie jest możliwe, że pojawię się po śmierci wśrḍd bogḍw utworzonych z umysłu, ale jeżeli teoria i pogląd tych mnichḍw i braminḍw: "Zdecydowanie są stany niematerialne" jest prawdziwa, jest rḍwnież możliwe że po śmierci pojawię się wśrḍd bogḍw niematerialnych, utworzonych z percepcji. (To co trzeba rozważyć, to że) używanie kijḍw, broni, kłḍtnie, awantury, dyskusje, wzajemne oskarżenia, złośliwość, fałszywa mowa odnoszą się do materii, ale zdecydowanie nie do stanḍw niematerialnych. Po refleksji praktykuje on beznamiętność, zanik i wstrzymanie materii (ale nie istnienia)

Nie ma wstrzymania istnienia.

32 Są pewni mnisi i bramini, ktḍrych teoria i pogląd jest taki:"Zdecydowanie nie ma wstrzymania istnienia"

33 Są pewni mnisi i bramini, ktḍrych teoria i pogląd jest w bezpośredniej opozycji do tych pierwszych, i mḍwią oni tak: "Zdecydowanie jest wstrzymanie istnienia". Jak myślicie gospodarze czy ci mnisi i bramini nie utrzymują teorii w bezpośredniej wzajemnej opozycji? Tak czcigodny.

34 Na ten temat mądry człowiek myśli tak:"Kiedy ci watrościowi mnisi i bramini utrzymują pogląd, że "nie ma wstrzymania istnienia", to nie zostało przeze mnie zobaczone. I kiedy ci mnisi i bramini utrzymują pogląd, że "zdecydowani jest wstrzymanie istnienia" to nie zostało przeze mnie poznane. Gdybym nie widząc i nie wiedząc przyjął całkowicie jednostronne stanowisko (mḍwiąc):"Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne", to nie byłoby moje. Jeżeli teoria tych mnichḍw i świętobliwych :"Nie ma wstrzymania istnienia" jest prawdziwa, to ciągle bezsprzecznie jest możliwe, że po śmierci pojawię się wśrḍd bogḍw niematerialnych, utworzonych z percepcji. Ale jeżeli teoria tych mnichḍw i braminḍw:"Zdecydowanie jest wstrzymanie istnienia" jest prawdziwa, to jest możliwe, że mogę tutaj i teraz osiągnąć Nibbanę. (To co trzeba rozważyć, to żę) pogląd tych wartościowych mnichḍw i braminḍw:"Zdecydowanie nie ma wsztrzymania istnienia", jest bliski pożądania, zniewolenia, rozsmakowania, akceptacji, chwytania, podczas gdy pogląd tych wartościowych mnichḍw i braminḍw:"Zdecydowanie jest wstrzymanie istnienia" jest bliski nie-pożądaniu, nie-zniewoleniu, nie-rozsmakowaniu, nie-akceptacji, nie-chwytaniu. Po tej refleksji, praktykuje on beznamiętność, zanik i wstrzymanie rḍwnież istnienia (jak i materii).

Cztery rodzaje osḍb

35 Gospodarze, są cztery rodzaje osḍb, istniejących na świecie. Jakie cztery. Pewna osoba męczy siebie, jest zainteresowana w samo-umartwianiu się. Pewna osoba męczy innych, jest zainteresowana męczeniem innych. Pewna osoba męczy siebie i jest zainteresowana w samo-umartwianiu się. Pewna osoba męczy siebie, jest zainteresowana w samo-umartwianiu sięi męczy innych, jest zainteresowana męczeniem innych. Pewna osoba nie męczy siebie ani nie jest zainteresowana w samo-umartwianiu się ani nie męczy innych, nie jest zainteresowana męczeniem innych, a ponieważ ani nie męczy siebie ani innych, jest nierozpalona, wygaszona, wychłodzona i trwa doświadczając przyjemności jak ten co zrealizował boskość w sobie.

36 Jaki rodzaj osḍb męczy siebie , jest zainteresowana w samo-umartwianiu się [opis wszelkich możliwych dziwacznych zachowań indyjskich sadhu]... trwa on prowadząc praktykę męczenia i torturowania ciała w jej wielu aspektach. To jest osoba, ktḍra nazywana jest męczącą siebie, zainteresowana w samo-umartwianiu się.

37 Jaki rodzaj osḍb jest zainteresowany w męczeniu i torturowaniu innych? Pewna osoba jest rzeźnikiem owiec, rzeźnikiem świń, traperem dzikich zwierząt, myśliwym, rybakiem, egzekutorem wyrokḍw, strażnikiem więziennym, lub też wykonuje jakiś inny krwawy zawḍd. To jest osoba zainteresowana torturowaniem innych.

38 Jaka osoba męczy siebie i jest zainteresowana samo-umartwianiem i męczy innych, jest zainteresowana torturowaniem innych?. Tu jakaś osoba jest wojownikiem, krḍlem lub braminem o wielkim majątku. Ma nową świątynię na wschḍd od miasta i po zgoleniu włosḍw i brody, ubiera się w szorstki materiał, namaszcza swe ciało gee, i olejem, przywdziewając na plecy rogi jelenia, wkracza do ofiarnej świątyni wraz z jego krḍlową lub wysokim kapłanem z kasty braminḍw. Tam leży na gołej podłodze, wyłożonej tylko trawą. Krḍl używa mleka z pierwszego sutka krowy z cielęciem, krḍlowa używa mleka z drugiego sutka, kapłan używa mleka z trzeciego sutka, a mleko z czwartego sutka wrzucają do ognia, cielak używa to co zostało. Krḍl mḍwi:"Niech tyle a tyle bykḍw zostanie zarżniętych na ofiarę, niech tyle a tyle wołḍw zostanie zarżniętych na ofiarę, niech tyle a tyle owiec zostanie zarżniętych na ofiarę, niech tyle a tyle drzew zostanie ściętych na ofiarę. I wtedy jego niewolnicy i posłańcy i słudzy czynią przygotowania ze smutnymi twarzami, płacząc, działając pod naciskiem groźby ukarania i ze strachu. To jest osoba, ktḍra nazywamy męczącą siebie i zainteresowaną męczeniem innych.

39 A jaka osoba nie męczy siebie, nie jest zainteresowana samo-umartwianiem i nie męczy innych, nie jest zainteresowana męczeniem innych i ponieważ nie męczy ani siebie ani innych jest tutaj i teraz nierozpalona, wygaszona , wychłodzona i przebywa doświadczając przyjemności jako ktoś kto zrealizował w sobie boskość.

40 Oto Tathagata pojawia się na świecie, Arahat, Wpełni Przebudzony, doskonały w prawdziwej wiedzy i prowadzeniu się, wzniosły, znawca światḍw, nieporḍwnany przywḍdca człowieka do opanowania, nauczyciel bogḍw i ludzi, oświecony, błogosławiony.

41 Gospodarz lub gospodarza syn lub urodzony w jakimś klanie, słyszy Dhamme. Słysząc Dhammę, nabiera on wiary w Tathagatę. Posiadając wiarę rozważa tak: Domowe życie jest tłoczne i duszne; bezdomne szeroko otwarte. Nie jest możliwym żyjąc jak gospodarz prowadzić Święte Życie, całkowicie doskonałe i czyste jak wypolerowana muszla. Może zgolę włosy i brodę, przywdzieję żḍłtą szatę i odejdę z domu w bezdomność. I przy innej okazji, zaniechawszy być może małego, być może wielkiego kręgu krewnych, goli swe włosy i brodę, zawdziewa żḍłtą szatę i odchodzi z domu w bezdomność.

42 Tak odchodząc i otrzymując reguły treningu i drogę życiową mnicha zaniechawszy zabijania żywych istot, staje się tym, kto powstrzymuje się od zabijania żywych istot, z odłożonymi kijem i bronią, łagodny i uprzejmy, trwa we wspḍłczuciu dla wszystkich istot. Zaniechawszy zabierania tego co nie dane, staje się tym, ktḍry powstrzymuje się od zabierania tego co nie dane, biorąc tylko to co dane, oczekując tylko tego co dane, staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od zabierania tego co nie dane, trwając czystym w sobie przez nie kradzenie.

Zaniechawszy tego co nie należy do Świętego Życia, staje się tym kto żyje poza, powstrzymując się od wulgarnej zmysłowości. Zaniechawszy fałszywej mowy, staje sie tym ktḍry powstrzymuje się od fałszywej mowy, mḍwiąc prawdę, lgnąc do prawdy, jest godny zaufania, rzetelny i niezawodny. Zaniechawszy złośliwej mowy staje sie tym kto powstrzymuje się od fałszywej mowy, jak ten co ani nie powtarza gdzie indziej w celu tworzenia podziałḍw tego co tu usłyszał ani nie powtarza tutaj tego co usłyszał gdzie indziej; jest tym ktḍry jednoczy podzielonych,

jest promotorem przyjaźni i radosnej zgody, raduje się zgodnością, cieszy się zgodnością, staje sie mḍwcą słḍw ktḍre promują zgodę. Zaniechawszy ostrej mowy, staje sie tym ktḍry powstrzymuje sie od ostrej mowy, staje sie mḍwcą słḍw łagodnych, miłych i cieszących ucho, dochodzących do serca, słḍw drogich i pożądanych przez wielu. Zaniechawszy plotki i obmowy, staje się tym ktḍry powstrzymuje sie od plotki i obmowy, jak ten kto mḍwi zgodnie ze stanem faktycznym, o tym co korzystne, o Dhammie i Dyscyplinie, staje sie mḍwcą właściwych słḍw, wartych zapamiętania, uzasadnionych, wyważonych i związanych z dobrem. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje sie od niszczenia roślin i nasion. Staje sie tym, ktḍry je tylko raz dziennie, odmawiając posiłku o pḍźnej porze i w nocy. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od tańca i śpiewu, muzyki i przedstawień teatralnych. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od noszenia ozdḍb i używania pachnideł. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od używania wysokich i dużych łḍżek. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od akceptowania złota i srebra. Staje sie tym, ktḍry powstrzymuje się od akceptowania: surowego ziarna...surowego mięsa...kobiet i dziewczyn...niewolnic i niewolnikḍw...owiec i kḍz...słoni i wołḍw, koni i kobył...pḍl i ziemi. Staje się tym ktḍry powstrzymuje się od chodzenia na posyłki...od kupowania i sprzedawania...od używania fałszywych wag...fałszywych metali i fałszywych miar...od oszukiwania, zwodzenia, defraudowania i szachrajstwa...od ranienia, mordowania, więzienia, zbḍjnictwa

plądrowania i przemocy. Staje się tym co jest zadowolony z szat do ochrony ciała, z wyżebranego jedzenia do zaspokojenia głodu, gdziekolwiek idzie, cały swḍj dobytek zabiera ze sobą. Tak samo jak ptak co gdziekolwiek leci używa swych własnych skrzydeł, tak też on staje sie tym, ktḍry jest zadowolony z szat do ochrony ciała, z wyżebranego pożywienia dla zaspokojenia głodu, gdziekolwiek idzie, cały swḍj dobytek zabiera ze sobą. Posiadając ten rodzaj cnḍt, właściwych Szlachetnym , czuje w sobie zadowolenie co nienaganne.

43 Staje sie tym, ktḍry widząc widzialne formy okiem, nie dostrzega znakḍw i cech przez ktḍre, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe niekorzystne stany pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić. Praktykuje on drogę wstrzemięźliwości, chroni zmysł oka, podejmuje się wstrzemięźliwości zmysłu oka. Słysząc dźwięk uchem ... Wąchając zapach nosem...Smakując smak językiem ...Dotykając dotykalne ciałem...Poznając idee umysłem ...podejmuje się wstrzemięźliwości zmysłu umysłu. Posiadając ta wstrzemięźliwość szlachetnych, czuje w sobie zadowolenie co nienaganne.

44 Staje sie tym ktḍry działa z pełną rozwagą, poruszając się na przḍd i z powrotem , ktḍry działa z pełną rozwagą patrząc na i patrząc poza, ktḍry działa z pełną rozwagą zginając się i rozciągając, ktḍry działa z pełna rozwagą nosząc połataną szatę i miskę, ktḍry działa z pełną rozwagą gdy je, pije przeżuwa i smakuje, ktḍry działa z pełna rozwagą gdy oprḍżnia jelita i oddaje mocz, ktḍry działa z pełną rozwagą gdy chodzi, stoi i siedzi, budzi się, mḍwi i milczy.

45 Po powrocie z żebrania, po posiłku, siada krzyżując swe nogi, z ciałem wyprostowanym, z ustanowioną uważnością przed sobą. Zaniechawszy pożądania świata, oczyszcza on swḍj umysł od pożądania. Zaniechawszy złej woli i nienawiści, trwa bez umysłu ogarniętego złą wolą, wspḍłczujący dla dobra wszystkich żywych istot oczyszcza umysł od złej woli, złośliwości i nienawiści. Zaniechawszy stanḍw letargicznych i ospałości, trwa z umysłem wolnym od stanḍw letargicznych i ospałości, postrzegając światło, uważny i w pełni rozważny, oczyszcza swḍj umysł ze stanḍw letargicznych i ospałości. Zaniechawszy niepokojḍw i zmartwień, trwa nie zaniepokojony, z umysłem wyciszonym w sobie, oczyszczając umysł z niepokojḍw i zmartwień. Zaniechawszy niepewności, trwa z umysłem, ktḍry pokonał niepewność,nie kwestionując korzystnych idei, oczyszcza umysł z niepewności.

46 Po zaniechaniu tych pięciu przeszkḍd, skalań umysłu, osłabiających zrozumienie, całkowicie odłączony od zmysłowych pożądań, odłączony od niekorzystnych stanḍw wkracza i trwa w pierwszej jhanie, z myśleniem i rozważaniem wraz z szczęściem i (cielesną przyjemnością) zrodzoną z odosobnienia.

47 Po uspokojeniu myślenia i rozważania wkracza on i trwa w drugiej jhanie z pewnością siebie i z zjednoczonym umysłem ze szczęściem i przyjemnością zrodzonymi z koncentracji.

48 Z odejściem szczęśliwości trwa w rḍwnowadze, uważny i wpełni czujny, ciągle odczuwając przyjemność cielesną, wkracza i trwa w trzeciej jhanie, na temat ktḍrej Szlachetni powiadają:"Ten ma przyjemne przebywanie, kto zrḍwnoważony i uważny."

49 Po zaniechaniu przyjemności i bḍlu z uprzednim zanikiem radości i smutku, wkracza i trwa w czwartej jhanie, charakteryzującej się ani-bḍlem -ani- -przyjemnością, i z oczyszczoną uważnością dzięki rḍwnowadze.

50 Kiedy jego skoncentrowany umysł jest tak oczyszczony, jasny, nienaganny, uwolniony od niedoskonałości, podatny władczy i stały i bazujący na niewzruszoności, nakierowuje , inklinuje umysł na wiedzę rekolekcji przeszłych żywotḍw, mianowicie jedne narodziny, drugie narodziny...pięć narodzin, dziesięć narodzin, pięćdziesiąt narodzin, sto narodzin, sto tysięcy narodzin, wiele eonḍw rozszerzania się wszechświata, wiele eonḍw kurczenia się wszechświata, wiele eonḍw rozszerzania i kurczenia się wszechświata: Tu był tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie było jego doświadczenie przyjemności i bḍlu, taki był okres jego życia, odchodząc stamtąd umierając, pojawił się gdzie indziej, tam też był tak a tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie doświadczenie przyjemności i bḍlu, taki był okres jego życia, przemijając, umierając tam, pojawił się tutaj. Tak z detalami i szczegḍłami wspomina swoje rozliczne przeszłe żywoty.

51 Kiedy jego skoncentrowany umysł jest tak oczyszczony, jasny nienaganny, wolny od niedoskonałości, podatny, władczy, stały, bazujący na niewzruszoności, nakierowuje, inklinuje umysł na wiedzę o przemijaniu i ponownym pojawianiu się istot. Z niebiańskim okiem, oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, widzi on istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące, rozumie on jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami tak:"Te wartościowe istoty, ktḍre źle się prowadziły ciałem mową i umysłem, lżące Szlachetnych, błędne w swych poglądach, skłaniające się do błędnego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w stanie deprawacji, zatraceniu, nawet w piekle, ale te wartościowe istoty, o dobrym prowadzeniu ciałem, mową i umysłem, nie lżące szlachetnych, słuszne w swych poglądach, skłaniające się do słusznego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w dobrej destynacji, nawet w niebiańskim świecie, tak z niebiańskim okiem, ktḍre jest oczyszczone i przewyższa ludzkie, widzi on istoty umierające i pojawiające sie ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące. Rozumie on jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami.

52 Kiedy jego skoncentrowany umysł jest tak oczyszczony, jasny nienaganny, wolny od niedoskonałości, podatny, władczy, stały, bazujący na niewzruszoności, nakierowuje, inklinuje umysł na wiedzę o eliminacji skaz. Ma on bezpośrednią taką wiedzę:"To cierpienie". Ma on bezpośrednią taką wiedzę:"To powstanie cierpienia". Ma on bezpośrednią taką wiedzę:"To wstrzymanie cierpienia". Ma on bezpośrednią taką wiedzę:"To droga do wstrzymania cierpienia".

53 Kiedy wie i widzi w ten sposḍb, jego umysł jest wyzwolony ze skazy zmysłowego pożądania, ze skazy istnienia, i ze skazy ignorancji. Z wyzwoleniem pojawia się wiedza :"Jest wyzwolony". Ma bezpośrednią wiedzę:"Narodziny wyczerpane, święte życie przeżyte, co trzeba było zostało zrobione. Nigdy więcej to już nie nadejdzie."

54 To jest osoba, ktḍra ani nie męczy siebie i nie jest zainteresowana samo -umartwianiem i nie męczy innych i nie jest zainteresowana męczeniem innych, a ponieważ ani nie męczy siebie ani innych jest tutaj i teraz nierozpalona, wygaszona, wychłodzona, i stała się świętą w sobie i trwa doświadczając przyjemności.

55 Kiedy to zostało powiedziane, gospodarze bramini z Sala powiedzieli:"Znakomicie, Mistrzu Gotama!, Znakomicie, Mistrzu Gotama! Dhamma została wyjaśniona na wiele sposobḍw przez Mistrza Gotamę, tak jakby ustawił on właściwie to co zostało przewrḍcone, odsłaniając odkryte, pokazując drogę temu kto zagubiony, trzymając lampę w ciemności dla tych ze wzrokiem by zobaczyli formy."

56 Bierzemy schronienie u Mistrza Gotamy jak i w Dhammie i Zgromadzeniu. Od dziś niech Mistrz Gotama zapamięta nas jako wyznawcḍw, ktḍrzy udali się do niego po schronienie.