Trojaka Prawdziwa Wiedza

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Vesali w Holu o spadzistym dachu, w Wielkim Lesie.

2 Przy tej okazji wędrowiec Vacchagotta przebywał w Parku Wędrowcḍw w Wielkim Lesie z pojedynczym drzewem Mango Białego Lotosu.

3 Wraz z porankiem, Zrealizowany ubrał się, zabrał swą miskę i zewnętrzną szatę i udał się do Vesali żebrać o jedzenie. Wtedy pomyślał: "Jest jeszcze za wcześnie by żebrać o jedzenie w Vesali. Załḍżmy, że udam się do wędrowca Vacchagotty do Parku Wędrowcḍw z pojedynczym drzewem Mango Białego Lotosu".

4 Wtedy Zrealizowany udał się do Wędrowca Vachagotty w Parku Wędrowcḍw z pojedynczym drzewem Mango Białego Lotosu. Wędrowiec Vacchagotta zobaczył nadchodzącego Zrealizowanego. Widząc go, powiedział do niego: "Niech Zrealizowany zajdzie tutaj, czcigodny panie, witam Zrealizowanego, czcigodny panie. Było to dawno temu gdy Zrealizowany znalazł sposobność by tu przyjść. Niech Zrealizowany usiądzie, czcigodny panie, siedzenie jest gotowe".

Zrealizowany usiadł na przygotowanym siedzeniu a wędrowiec Vacchagotta zajął niższe siedzenie siadając z boku. Kiedy to uczynił, powiedział:

5 Czcigodny panie, słyszałem tak: "Mnich Gotama jest wszechwiedzącym, ktḍry twierdzi, że ma taką pełną wiedzę i wizję: 'Niezależnie czy idę czy stoję, śpię lub jestem przebudzony, moja wiedza i wizja są nieustannie, niezanikająco utrzymywane'. Czcigodny panie, kiedy tak mḍwią, czy mḍwią to co głosi Zrealizowany bez błędnego go reprezentowania tym co sprzeczne z faktami? Czy wyjaśniają to zgodnie z Dhammą, w taki sposḍb nie ma w tym nic co dawałoby grunt pod uprawnioną krytykę tych założeń?" "Vaccha, ci ktḍrzy tak mḍwią, nie mḍwią zgodnie z tym co zostało przeze mnie powiedziane, ale błędnie mnie reprezentują tym co jest nieprawdą i przeciwne faktom".

6 "Czcigodny panie, jak powinienem odpowiedzieć, bym mḍwił to co głosi Zrealizowany, bez błędnego go reprezentowania tym co jest sprzeczne z faktami? Jak mam to wyjaśnić zgodnie z Dhammą w taki sposḍb by nie dać gruntu pod uprawnioną krytykę tych założeń?" "Vaccha, jeżeli odpowiesz tak: "Mnich Gotama ma Trojaką Prawdziwą Wiedzę, będziesz mḍwił to co ja głoszę, bez błędnego reprezentowania mnie tym co jest sprzeczne z faktami. Wtedy wyjaśnisz to zgodnie z Dhammą w taki sposḍb, że nie dasz gruntu pod uprawnioną krytykę tych założeń.

7 Gdyż, gdy tylko chcę, mogę wspominać moje rozliczne przeszłe życia, to jest, jedne narodziny, drugie narodziny, trzecie narodziny, czwarte narodziny, piąte narodziny, dziesięć narodzin, dwadzieścia narodzin, trzydzieści narodzin, czterdzieści narodzin, piędziesiąt narodzin, sto narodzin, tysiąc narodzin, sto tysięcy narodzin, wiele eonḍw kurczenia się wszechświata, wiele eonḍw rozciągania się wszechświata, wiele eonḍw kurczenia i rozciągania się wszechświata. Tu miałem takie imię, byłem takiego rodu, tak wyglądałem, taki był mḍj pokarm, takie było moje doświadczenie przyjemności i bḍlu, taki okres mojego życia, umierając tam, pojawiłem się gdzie indziej i tam też miałem takie imię, byłem takiego rodu, taki był mḍj wygląd, taki był mḍj pokarm... pojawiłem się tu. Tak z detalami i szczegḍłami wspominam moje rozliczne życia.

8 Gdy tylko chcę, niebiańskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie, widzę istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, szczęśliwe i nieszczęśliwe. Rozumiem jak istoty przechodzą zgodnie z ich działaniami tak:"Te wartościowe istoty, ktḍre źle prowadziły się ciałem mową i umysłem, lżące szlachetnych, błędne w swoich poglądach, kierując się w swych działaniach błędnym poglądem, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w stanie deprawacji, złej destynacji, zatraceniu, nawet w piekle; ale te wartościowe istoty, ktḍre dobrze się prowadziły ciałem, mową i umysłem, nie lżące szlachetnych, właściwe w swych poglądach, kierujące się w swych działaniach właściwym poglądem, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w dobrej destynacji, nawet w niebiańskim świecie. Tak niebiańskim okiem, co oczyszczone i przewyższające ludzkie, widzę istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, szczęśliwe i nieszczęśliwe i rozumiem jak istoty przechodzą zgodnie ze swoimi działaniami.

9 I przez własną realizację z bezpośrednią wiedzą tutaj i teraz wkraczam i trwam w wyzwoleniu serca przez zrozumienie, co wolne od skaz przez wyczerpanie skaz.

10 Jeżeli odpowiesz tak: "Mnich Gotama ma Trojaką Prawdziwą Wiedzę... nie dasz gruntu pod uprawnioną krytykę tych założeń".

11 Kiedy to zostało powiedziane, wędrowiec Vacchagotta spytał: "Mistrzu Gotama, czy jest jakiś gospodarz, ktḍry bez zaniechania więzḍw świeckiego życia, po rozpadzie ciała, po śmierci zrealizuje koniec cierpienia?" "Nie ma gospodarza, ktḍry bez zaniechania więzḍw świeckiego życia, ktḍry po rozpadzie ciała, po śmierci zrealizuje koniec cierpienia".

12 "Mistrzu Gotama, czy jest jakiś gospodarz ktḍry bez zaniechania więzḍw świeckiego życia, po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w świecie niebiańskim?" Jest więcej niż stu, dwustu, trzystu, czterystu, pięciuset, znacznie więcej gospodarzy, ktḍrzy bez zaniechania więzḍw świeckiego życia, po rozpadzie ciała, po śmierci pojawią się w świecie niebiańskim.

13 "Mistrzu Gotama, czy jest jakiś asceta Ajivaka, ktḍry po rozpadzie ciała, po śmierci zrealizuje koniec cierpienia?" "Nie ma ascety Ajivaki, ktḍry by po rozpadzie ciała, po śmierci, zrealizował koniec cierpienia.

14 "Mistrzu Gotama, czy jest jakiś asceta Ajivaka, ktḍry po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawił się w niebie?" "Z ostatnich dziewięćdziesięciu jeden eonḍw, tak jak je sobie przypominam, nie znam żadnego ascety Ajivaki, ktḍry po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiłby się w świecie niebiańskim, z wyjątkiem jednego, ale on był zwolennikiem teorii działania, odpowiedzialności za czyny.

15 "Skoro tak jest, inne sekty są puste nawet (od szansy) dostania sie do światḍw niebiańskich". "Skoro tak jest, inne sekty są puste nawet (od szansy) dostania sie do światḍw niebiańskich". Oto co powiedział Zrealizowany. Wędrowiec Vacchagotta był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.