Do Vacchagotty o Ogniu

1 Tak słyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki.

2 Wtedy wędrowiec Vacchagotta udał się do Zrealizowanego i wymienił z nim pozdrowienia, a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku. Gdy to uczynił, spytał:

3 "Jak to jest, Mistrzu Gotama, świat jest wieczny: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu ..."

4 "Zatem, Mistrzu Gotama, świat nie jest wieczny: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu..."

5 "Jak to jest, Mistrzu Gotama, świat jest skończony: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu..."

6 "Zatem, Mistrzu Gotama, świat jest nieskończony: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu..."

7 "Jak to jest, Mistrzu Gotama, dusza i ciało to jedno: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu..."

8 "Zatem, Mistrzu Gotama, dusza to jedno a ciało to drugie: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu..."

9 "Jak to jest, Mistrzu Gotama, po śmierci Tathagata jest: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu..."

10 "Zatem, Mistrzu Gotama po śmierci Tathagata nie jest: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu..."

11 "Zatem, Mistrzu Gotama po śmierci Tathagata zarḍwno jest jak i nie jest: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu..."

12 "Zatem, Mistrzu Gotama po śmierci Tathagata ani jest ani nie jest: tylko to jest prawdą a wszystko inne błędne? Czy Mistrz Gotama utrzymuje ten pogląd?" "Vaccha, nie utrzymuję tego poglądu..."

13 "Zatem, jak to jest, że gdy Mistrz Gotama po otrzymaniu każdego z tych dziesięciu pytań odpowiada, że nie utrzymuje takiego poglądu? Jakie niebezpieczeństwo widzi Mistrz Gotama, że jest on całkowicie odłączony od każdego z tych spekulacyjnych poglądḍw?"

14 Vaccha, spekulacyjny pogląd, że świat jest wieczny, jest gąszczem poglądḍw, krzywizną poglądḍw, chwiejnością poglądḍw, więzem poglądḍw. Jest stowarzyszony z cierpieniem, udręką, rozpaczą i gorączką i nie prowadzi do beznamiętności, zaniku, wstrzymania, Nibbany. Spekulacyjny pogląd, że świat nie jest wieczny (to samo o reszcie) jest gąszczem poglądḍw, krzywizną poglądḍw, chwiejnością poglądḍw, więzem poglądḍw. Jest stowarzyszony z cierpieniem, udręką, rozpaczą i gorączką i nie prowadzi do beznamiętności, zaniku, wstrzymania, Nibbany.

15 "Czy Mistrz Gotama utrzymuje jakiś spekulacyjny pogląd?" "Vaccha spekulacyjny pogląd jest terminem na to z czym Tathagata nie ma nic wspḍlnego. To co jest znane przez Tathagatę to: 'Taka jest forma, takie jej powstanie, taki zanik, takie jest uczucie, takie jego powstanie, taki zanik, taka jest percepcja, takie jej powstanie, taki zanik, takie są determinacje, takie ich powstanie, taki zanik, taka jest świadomość, takie jej powstanie, taki zanik'. Z uwagi na to Tathagata jest wyzwolony przez wyczerpanie, zanik. wstrzymanie i uwolnienie się od wszystkich wyobrażeń, wszelkiej ego-twḍrczości, moje -twḍrczości i dogłębnych tendencji do wyobrażeń, przez nie chwytanie się tych rzeczy".

16 "Kiedy umysł mnicha jest wyzwolony w ten sposḍb, Mistrzu Gotama, gdzie pojawia się on ponownie (po śmierci)?" Vaccha, (zwrot) "pojawia się ponownie" nie ma tu zastosowania. Zatem, Mistrzu Gotama, nie pojawia się on ponownie? Vaccha, (zwrot) "nie pojawia się ponownie" nie ma tu zastosowania. Zatem Mistrzu Gotama, zarḍwno się pojawia ponownie jak i nie pojawia się ponownie? Vaccha, (zwrot) "zarḍwno się pojawia ponownie jak i nie pojawia się ponownie" nie ma tu zastosowania. Zatem, Mistrzu Gotama, ani się pojawia ponownie ani nie pojawia ponownie? Vaccha, (zwrot) "ani się pojawia ponownie ani nie pojawia ponownie" nie ma tu zastosowania.

17 "Mistrz Gotama po otrzymaniu każdego z tych pytań odpowiada, że nie ma ono zastosowania. Tu Mistrzu Gotama, popadłem w niewiedzę i pomieszanie i ta ilość zaufania jaką darzyłem Mistrza Gotamę z uwagi ma poprzednie rozmowy, zupełnie zniknęła".

18 Dość twojej niewiedzy i twojego pomieszania, Vaccha. Ta Dhamma jest głęboka, trudna do zobaczenia i trudna do odkrycia. To najspokojniejszy i nadrzędny cel ze wszystkich, nieosiągalny przez samo rozumowanie, subtelny, dla doświadczenia przez ludzi mądrych. Poznanie jej jest trudne dla ciebie, mającego inne poglądy, inny wybḍr, inne preferencje, gdy twḍj trening jest inny, gdy twḍj nauczyciel doktryny jest inny. Dlatego w odpowiedzi zadam ci pytanie. Odpowiedz jak uważasz. Jak ci się wydaje, Vaccha, załḍżmy. że przed tobą paliłby się ogień, czy wiedziałbyś: "ogień pali się przede mną?" "Tak, czcigodny panie". Vaccha, gdyby ktoś spytał cię tak: "Od czego ten płonący ogień zależy?" Tak zapytany, Mistrzu Gotama odpowiem: "Ten ogień palący się przede mną, płonie zależnie od trawy i patykḍw". Gdyby ogień palący się przed tobą wygasł, czy wiedziałbyś tak: "Ogień palący się przede mną wygasł?" "Tak, czcigodny panie". Gdyby ktoś spytał cię; "W jakim kierunku wygasły ogień się udał, na wschḍd, zachḍd, pḍłnoc, czy południe? Tak zapytany jaką dałbyś odpowiedź?" "To nie ma zastosowania, Mistrzu Gotama. Ogień pali się zależnie od trawy i patykḍw jako opału, gdy opał się kończy i nie ma dalszego podtrzymania przez opał, jest on bez opału, uznawany za wygaszony".

19 Tak też, Vaccha, przy opisywaniu Tathagaty, forma przez ktḍrą Tathagata mḍgłby być opisany, została zaniechana przez Tathagatę, ucięta u korzenia, potraktowana jak palmowy pieniek, usunięty tak, że nie jest już dłużej podmiotem przyszłego pojawienia się. Vaccha, Tathagata jest uwolniony od rozpoznania jako forma, jest on głęboki, niezmierzony, trudny do zmierzenia, jak ocean. (Zwrot) "pojawia się ponownie" nie ma zastosowania, (zwrot) "nie pojawia się ponownienie" nie ma zastosowania, (zwrot) "zarḍwno się pojawia ponownie jak i nie pojawia się ponownie", nie ma zastosowania, (zwrot) "ani się pojawia ponownie ani nie pojawia się ponownie" nie ma zastosowania. Przy opisywaniu Tathagaty, uczucie... percepcja ...determinacje... świadomość przez ktḍrą Tathagata mḍgłby być opisany, została zaniechana przez Tathagatę, ucięta u korzenia, potraktowana jak palmowy pieniek, usunięty tak, że nie jest już dłużej podmiotem przyszłego pojawienia się. Vaccha, Tathagata jest uwolniony od rozpoznania jako świadomość, jest on głęboki, niezmierzony, trudny do zmierzenia, jak ocean.

20 Kiedy to zostało powiedziane, wędrowiec Vacchagotta rzekł do Zrealizowanego: "Mistrzu Gotama, załḍżmy, że jest wielkie drzewo sala, niedaleko wioski czy miasta i nietrwałość pozbawiłaby je gałęzi, listowia, kory

i składałoby się tylko z samego rdzenia drzewa, tak też ta rozprawa Mistrza Gotamy jest pozbawiona gałęzi, listowia, pozbawiona kory i składa się wyłącznie z rdzenia drzewa".

21 "Znakomicie, Mistrzu Gotama! Znakomicie, Mistrzu Gotama! Dhamma została wyjaśniona na wiele sposobḍw przez Mistrza Gotamę, tak jakby ustawił on właściwie to co zostało przewrḍcone, odsłaniając odkryte, pokazując drogę temu kto zagubiony, trzymając lampę w ciemności dla tych ze wzrokiem by zobaczyli formy."

22 Biorę schronienie u Mistrza Gotamy jak i w Dhammie i Zgromadzeniu. Od dziś niech Mistrz Gotama zapamięta mnie jako wyznawcę, ktḍrzy udał się do niego po schronienie.