Magandiya Sutta

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w kraju Kuru gdzie było miasto Kammassadamma, na posłaniu z trawy w izbie ognia u bramina należącego do linii Bharadavaja.

2 Z nastaniem poranka Zrealizowany ubrał się, zabrał swą miskę i zewnętrzną szatę i udał się żebrać o jedzenie do Kammassadamma. Po żebraczym obchodzie udał się do pewnego gaju na całodzienny pobyt, wszedł do niego i usiadł u korzenia drzewa.

3 Wtedy wędrowiec Magandiya, spacerujący i wędrujący dla relaksu, udał się do izby ognia bramina linii Bharadvaja, gdzie zobaczył posłanie z trawy. Kiedy to zobaczył zapytał on bramina: "Czyje jest to posłanie z trawy, przygotowane w izbie ognia Mistrza Bharadvaja? Wygląda to jak mnisie łḍżko".

4 Mistrzu Magandiya, jest mnich nazywany Gotama, syn Sakyḍw, ktḍry odszedł w bezdomność z klanu Sakyḍw: taka to rozeszła się o nim dobra opinia: "Zrealizowany jest taki gdyż jest Arahatem, Całkowicie Oświeconym, doskonałym w prawdziwej wiedzy i prowadzeniu się, wzniosłym, znawcą światḍw, niezrḍwnanym liderem ludzi do pohamowania, nauczycielem bogḍw i ludzi, oświeconym, błogosławionym". To łḍżko jest przygotowane dla tego wartościowego Gotamy".

5 Rzeczywiście, Mistrzu Bharadivaya, zły znak tu widzimy, gdy widzimy łḍżko przygotowane dla osłabiacza istnienia, Mistrza Gotamy.

6 Zważaj na swoją mowę, Magandiya, zważaj na swoją mowę. Jest wielu mądrych szlachetnych wojownikḍw, mądrych gospodarzy i mądrych mnichḍw, ktḍrzy mają pełne zaufanie do Mistrza Gotamy i zostali zdyscyplinowani w korzystnych rzeczach i w prawdziwej drodze szlachetnych.

7 Mistrzu Bharavadiya, nawet gdybym zobaczył Mistrza Gotamę twarzą w twarz, powiedziałbym mu to bezpośrednio: "Mnich Gotama jest osłabiaczem istnienia" Dlaczego tak jest? Ponieważ jest to opisane w naszych Pismach. "Jeżeli Mistrz Magandiya nie ma żadnych obiekcji, powtḍrzę to Mistrzowi Gotamie". Niech się Mistrz Bharadavaja nie martwi, niech opowie mu o tym co powiedziałem.

8 Niebiańskim uchem co oczyszczone i przewyższające ludzkie Zrealizowany usłyszał tą rozmowę pomiędzy braminem linii Bharadvaja a wędrowcem Madanddiyą. Gdy nastał wieczḍr, wstał z medytacji i udał się do izby ognia Bramina i usiadł na posłaniu z trawy. Wtedy bramin z linii Bharavadaja udał się do niego i wymienił z nim pozdrowienia, a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku. Kiedy to uczynił, Zrealizowany spytał go: "Bharavadija, czy miałeś jakąś konwersację z wędrowcem Magandiją o tym posłaniu z trawy?" Kiedy to zostało powiedziane, bramin był zaszokowany i jego włosy stanęły dęba. Powiedział on; "Chcieliśmy o tym opowiedzieć Mistrzowi Gotamie ale Mistrz Gotama nas uprzedził".

9 Ale ich rozmowa pozostała niedokończona bo właśnie wędrowiec Magandiya, ktḍry spacerował i wędrował dla relaksu, przyszedł do Zrealizowanego do izby ognia bramina linii Bharavadaja. Wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku. Kiedy to uczynił, Zrealizowany powiedział do niego:

10 Magandiya, oko radujące się formami, czerpiące radość z form, zadowalane przez formy jest opanowane przez Tathagatę, pilnowane, ochraniane, powstrzymywane i uczy on Dhammy dla jego powstrzymania. Czy to odnośnie do tego powiedziałeś: "Mnich Gotama jest osłabiaczem istnienia?" "To odnośnie do tego powiedziałem: "Mnich Gotama jest osłabiaczem istnienia". Dlaczego tak jest? Ponieważ jest to opisane w naszych Pismach.

Ucho radujące się dźwiękami...

Nos radujący się zapachami...

Język radujący się smakami...

Ciało radujące się obiektami dotyku...

Umysł radujący się ideami... ...Ponieważ jest to opisane w naszych Pismach.

11 Jak ci się wydaje, Magandiya, gdy ktoś uprzednio zadowalał się formami poznawanymi przez oko co chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączonymi ze zmysłowym pragnieniem i prowokującymi pożądanie, a potem po poznaniu takimi jakimi są, powstawanie, zanik, gratyfikacja, niebezpieczeństwo i ucieczka w przypadku form, zaniechał pragnienia form, usunął gorączkowanie się formami i trwa bez głodu z umysłem uciszonym w sobie. Co można o nim powiedzieć, Magandiya? "Nic, Mistrzu Gotama". "Jak ci się wydaje Magandiya, gdy ktoś uprzednio zadowalał się dźwiękami poznawanymi przez ucho

... zapachami poznawanymi przez nos

... smakami poznawanymi przez język

... dotykami poznawanymi przez ciało, co chciane pożądane, miłe i lubiane, połączonymi ze zmysłowym pragnieniem i prowokującymi pożądanie, a potem po poznaniu takimi jakimi są, powstawanie, zanik, gratyfikacja, niebezpieczeństwo i ucieczka w przypadku obiektḍw dotyku, zaniechał pragnienia obiektḍw dotyku, usunął gorączkowanie się obiektami dotyku i trwa bez głodu z umysłem uciszonym w sobie. Co można o nim powiedzieć, Magandiya? "Nic, Mistrzu Gotama".

12 Magandiya, uprzednio gdy żyłem świeckim życiem, byłem zaopatrywany i wyposażony w pięć strum zmysłowego pragnienia i zadowalałem się formami poznawanymi przez oko co chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączonymi ze zmysłowymi pragnieniami i prowokującymi pożądanie. Zadowalałem się dźwiękami poznawanymi przez ucho... zapachami poznawanymi przez nos... smakami poznawanymi przez język... obiektami dotyku poznawanymi przez ciało... prowokującymi pożądanie.

13 Miałem trzy pałace, jeden na sezon deszczowy, jeden na zimę i jeden na lato. Żyłem w "Deszczowym" pałacu przez cztery miesiące, bawiąc się wraz z muzykami, bez mężczyzny między nimi i nie schodziłem do niższego pałacu.

14 Potem, po poznaniu powstania, zaniku, gratyfikacji, niebezpieczeństwa i ucieczki w przypadku zmysłowych pragnień, zaniechałem pragnienia zmysłowości, usunąłem gorączkę zmysłowych pragnień i trwałem z umysłem wyciszonym w sobie. Widzę inne istoty nie bez pożądania zmysłowych pragnień, trawione przez pragnienie zmysłowości, spalane gorączką zmysłowych pragnień, zaangażowane w zmysłowe pragnienia. Nie zazdroszczę im ani się tym nie zadowalam. Dlaczego tak jest? Ponieważ zadowalam się takim zadowoleniem co całkowicie odłączone od zmysłowych pragnień, poza niekorzystnymi rzeczami, ponad niebiańskimi przyjemnościami. Nie zazdroszczę tego co zaniechałem ani nie zadowalam się tym.

15-17 Załḍżmy syn gospodarza o wielkim bogactwie i dobrach jest zaopatrzony i wyposażony w pięć strun zmysłowych pragnień i zadowala się nimi: formami poznawanymi przez oko co chciane... dźwiękami poznawanymi przez ucho... zapachami poznawanymi przez nos.. smakami poznawanymi przez język... obiektami dotyku poznawanymi przez ciało co chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączonymi ze zmysłowymi pragnieniami i prowokującymi pożądanie i po właściwym prowadzeniu się ciałem, mową i umysłem, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się w szczęśliwej destynacji, w niebie Bogḍw Trzydziestu Trzech i tam otoczony tłumem nimf w Gaju Rozkoszy jest zaopatrzony i wyposażony w pięć strun zmysłowych pragnień i zadowala się nimi. Załḍżmy, że widzi on gospodarza lub syna gospodarza zaopatrzonego i wyposażonego w pięć strun zmysłowego pragnienia i zadowalającego się nimi, jak ci się wydaje Magandiya, czy ten syn bogḍw, otoczony tłumem nimf w Gaju Rozkoszy, zaopatrzony i wyposażony w pięć strun zmysłowych pragnień i zadowalający się nimi będzie zazdrościł gospodarzowi pięciu strun zmysłowych pragnień? "Nie Mistrzu Gotama. Dlaczego tak jest? Ponieważ niebiańskie zmysłowe pragnienia są bardziej zaawansowane i nadrzędne w porḍwnaniu z ludzkimi zmysłowymi pragnieniami". Tak też, Magandiya, uprzednio, kiedy żyłem świeckim życiem... (powtḍrzenie 12 i 14) Nie zazdroszczę tego co zaniechałem ani nie zadowalam się tym.

18-20 Załḍżmy, że jest człowiek, trędowaty z ranami i wrzodami na swym ciele, trawiony przez robaki i drapiący świerzbiące miejsca paznokciami przypiekający swe ciało nad paleniskiem i wtedy jego przyjaciele i towarzysze, jego krewni przyprowadzą lekarza by mu pomḍgł, ktḍry przygotuje lekarstwo dzięki ktḍremu uwolni się od trądu i wydobrzeje i będzie szczęśliwy, niezależny, sam dla siebie panem, zdolnym do udania się tam gdzie mu się spodoba i gdy zobaczy drugiego człowieka, trędowatego z ranami i wrzodami, trawionego przez robaki i drapiącego świerzbiące miejsca paznokciami przypiekającego swe ciało nad paleniskiem; jak ci się wydaje Magandiya, czy będzie on zazdrościł trędowatemu tego paleniska i lekarstw? "Nie Mistrzu Gotama. Dlaczego tak jest? Ponieważ gdy jest choroba jest konieczne przygotowanie lekarstwa, a gdy nie ma choroby lekarstwo nie musi być przygotowane". Tak też Magandiya, uprzednio kiedy żyłem świeckim życiem ( powtḍrzenie 12 i 14) Nie zazdroszczę tego co zaniechałem ani nie zadowalam się tym.

21 Załḍżmy, że jest człowiek, trędowaty z ranami i wrzodami na swym ciele, trawiony przez robaki i drapiący świerzbiące miejsca paznokciami przypiekający swe ciało nad paleniskiem i wtedy jego przyjaciele i towarzysze, jego krewni przyprowadzą lekarza by mu pomḍgł, ktḍry przygotuje lekarstwo dzięki ktḍremu uwolni się od trądu i wydobrzeje i będzie szczęśliwy, niezależny, sam dla siebie panem, zdolnym do udania się tam gdzie mu się spodoba i wtedy dwḍch silnych mężczyzn uchwyci go za ramiona i zaciągnie go do paleniska, jak ci się wydaje, Magandija, czy człowiek ten będzie wykręcał swe ciało na rḍżne sposoby? "Tak Mistrzu Gotama. Dlaczego tak jest? Ponieważ taki ogień jest w rzeczywistości bolesny w dotyku i powoduje wielkie oparzenia i gorączkę". Jak ci się wydaje, Magandiya, czy ogień jest bolesny w dotyku i powoduje wielkie oparzenia i gorączkę tylko teraz czy też ogień ten był bolesny w dotyku i powodował wielkie oparzenia i gorączkę rḍwnież uprzednio? "mistrzu Gotama ogień ten jest bolesny w dotyku i powoduje wielkie oparzenia i gorączkę teraz jak i uprzednio. Tylko, że u człowieka trędowatego przypiekającegoy się przy palenisku organy zmysłowe nie działały sprawnie i miał on błędną percepcję przyjemności tego co było w rzeczywistości bolesne w dotyku". Tak też Magandija, zmysłowe pragnienia w przeszłości były bolesne w dotyku i powodowały wielkie oparzenia i gorączkę i zmysłowe pragnienia w przyszłości będą bolesne w dotyku i spowodują wielkie oparzenia i gorączkę i zmysłowe pragnienia są teraz bolesne w dotyku i powodują wielkie oparzenia i gorączkę. Magandiya, te istoty, ktḍre nie są wolne od pożądania zmysłowości, ktḍre są trawione przez pragnienia zmysłowych pożądań i są palone gorączką zmysłowych pragnień, ich zmysły nie działają sprawnie i mają one błędną percepcję przyjemności tego co jest w rzeczywistości bolesne w dotyku.

22 Załḍżmy, że jest trędowaty z ranami i wrzodami na swym ciele, trawiony przez robaki i drapiący świerzbiące miejsca paznokciami, przypiekający swe ciało nad paleniskiem. Ale czym dłużej tak robi tym bardziej zepsute, gorzej pachnące i z większą ilością robakḍw stają się jego rany, jednak znajduje on pewną dozę satysfakcji i zadowolenia w dotykaniu swych ran, tak też Magabdiya, istoty ktḍre nie są wolne od pożądania zmysłowości, ktḍre są trawione przez pragnienia zmysłowych pożądań i są palone gorączką zmysłowych pragnień, ciągle oddają się zmysłowym pragnieniom, ale czym bardziej takie istoty oddają się zmysłowym pragnieniom, tym bardziej wzrasta ich pragnienie zmysłowości i tym bardziej paląca staje się ich gorączka zmysłowych pragnień, jednak znajdują one pewną dozę satysfakcji i zadowolenia zależną od zmysłowych pragnień.

23 Jak ci się wydaje, Magandiya, czy widziałeś kiedyś lub słyszałeś o krḍlu lub krḍlewskim ministrze zaopatrzonym i wyposażonym w pięć strun zmysłowych pragnień i zadowalającego się nimi, ktḍry był zdolny bez zaniechania pragnienia zmysłowości trwać wolny od głodu z umysłem uciszonym w sobie, lub ktḍry jest zdolny lub będzie zdolny to uczynić? "Nie Mistrzu Gotama". Dobrze Magandiya, ja rḍwnież nie widziałem ani nie słyszałem o krḍlu lub krḍlewskim ministrze zaopatrzonym i wyposażonym w pięć strun zmysłowych pragnień i zadowalającego się nimi, ktḍry był zdolny bez zaniechania pragnienia zmysłowości trwać wolny od głodu z umysłem uciszonym w sobie, lub ktḍry jest zdolny lub będzie zdolny to uczynić. Odwrotnie, jacykolwiek mnisi i bramini, ktḍrzy trwali , trwają lub będą trwali wolni od głodu z umysłem uciszonym w sobie, wszyscy oni poznali takimi jakimi właściwie są powstanie, zanik, gratyfikacja i ucieczka w przypadku zmysłowych pragnień i to po zaniechaniu pragnienia zmysłowości i usunięciu gorączki zmysłowych pragnień, trwali oni, trwają lub będą trwali wolni od głodu z umysłem uciszonym w sobie.

24 W tym miejscu Zrealizowany wypowiedział się tak:

"Najwyższą (światową) zdobyczą jest zdrowie
Nibbana jest największym błogosławieństwem,
Ośmioraka jest najlepszą ze ścieżek
Gdyż bezpiecznie prowadzi ku Nieśmiertelności".

25 Kiedy to zostało powiedziane wędrowiec Magandiya odezwał się do Zrealizowanego: "To niesamowite, Mistrzu Gotama, to wspaniałe, Mistrzu Gotama, jak dobrze to zostało przez Mistrza Gotamę powiedziane: 'Najwyższą zdobyczą jest zdrowie!' Ja także Mistrzu Gotama słyszałem to powiedzenie, przekazywame od nauczyciela do ucznia przez wędrowcḍw dawnych czasḍw: 'Najwyższą zdobyczą jest zdrowie, Nibbana jest największym błogosławieństwem' a Mistrz Gotama się z tym zgadza".

26 Ale, Magandiya, w tym powiedzeniu usłyszanym przez ciebie, przekazywanym od nauczyciela do ucznia przez wędrowcḍw dawnych czasḍw: "Najwyższą zdobyczą jest zdrowie, Nibbana jest największym błogosławieństwem" co jest tym dobrym zdrowiem, co jest tą Nibbaną? Kiedy to zostało powiedziane wędrowiec Magandiya potarł swoje ciało ręką: "To Mistrzu Gotama jest tym zdrowiem, to jest tą Nibbaną, gdyż obecnie Mistrzu Gotama jestem zdrowy i szczęśliwy i nic mi nie dolega".

27 Magandiya, załḍżmy, że jest człowiek od urodzenia niewidomy, nie dostrzegający ciemnych i jasnych form ani niebieskich, ani żḍłtych, ani czerwonych ani purpurowych form, nie dostrzegający ani rḍwnego ani nierḍwnego ani gwiazd ani księżyca i słońca. I załḍżmy, że usłyszy on od człowieka widzącego: "Cḍż za piękna rzecz to białe ubranie co tak wytwornie wygląda, czyste i bez skaz" i uda się w poszukiwaniu takiego ubrania i załḍżmy, że pewien człowiek oszuka go zwykłym ubraniem, poplamionym i ubrudzonym sadzą mḍwiąć: "Tu dobry człowieku jest białe ubranie, wytworne czyste i bez skaz". I załḍżmy niewidomy zaakceptuje je, włoży na siebie i będzie zadowolony i wypowie słowa zadowolenia: "Cḍż za piękna rzecz to białe ubranie co tak wytwornie wygląda, czyste i bez skaz". Jak ci się wydaje Magandiya, czy ten człowiek niewidomy od urodzenia, zaakceptował to zwykłe ubranie i założył je i będąc z niego zadowolonym wypowiedział słowa zadowolenia: "Cḍż za piękna rzecz to białe ubranie co tak wytwornie wygląda, czyste i bez skaz" ponieważ osobiście znał to i widział bądź też kierowany zaufaniem w człowieka o dobrym wzroku? "Mistrzu Gotama, człowiek ten uczynił tak jak uczynił nie wiedząc i nie widząc kierowany wiarą w człowieka o dobrym wzroku" Tak też Magandiya, wędrowcy z innych sekt są ślepi, pozbawieni oczu i niewiedzący o zdrowiu i niewidzący Nibbany a jednak mḍwią tą strofę:

"Najwyższą (światową) zdobyczą jest zdrowie
Nibbana jest największym błogosławieństwem".

Słowa te zostały wypowiedziane przez uprzednich Arahatḍw, Całkowicie Oświeconych:

"Najwyższą (światową) zdobyczą jest zdrowie
Nibbana jest największym błogosławieństwem,
Ośmioraka jest najlepszą ze ścieżek
Gdyż bezpiecznie prowadzi ku Nieśmiertelności".

Strofa ta z biegiem czasu została przyswojona przez zwykłych ludzi. Te ciało Magandiya jest chorobą, wrzodem, raną, bolesnością i dolegliwością a ty odnośnie do tego ciała powiedziałeś: "Mistrzu Gotama to jest to dobre zdrowie to jest ta Nibbana". Ty Magandiyo nie masz tego szlachetnego oka przez ktḍre poznaje się dobre zdrowie i Nibbanę.

28 Ufam Mistrzowi Gotamie tak: "Mistrz Gotama jest zdolny do nauczenia mnie Dhammy w taki sposḍb, że dojdę do poznania zdrowia i dojdę do zobaczenia Nibbany". Magandiya załḍżmy, że jest człowiek od urodzenia niewidomy, nie dostrzegający ciemnych i jasnych form ani niebieskich, ani żḍłtych, ani czerwonych ani purpurowych form, nie dostrzegający ani rḍwnego ani nierḍwnego ani gwiazd ani księżyca i słońca i jego przyjaciele i towarzysze, jego krewni przyprowadzą chirurga by mu pomḍgł, ktḍry przygotuje lekarstwo dzięki ktḍremu jego wzrok nie pojawi się ani nie zostanie oczyszczony, jak ci się wydaje, Magandiya, czy ten lekarz nie doświadczy zmęczenia i rozczarowania? "Tak Mistrzu Gotama" Tak też Magandiya, gdybym pouczył cię w Dhammie: "To jest to dobre zdrowie to jest ta Nibbana" mḍgłbyś nie poznać tego zdrowia, mḍgłbyś nie zobaczyć tej Nibbany i to byłoby dla mnie kłopotliwe i męczące.

29 Ufam Mistrzowi Gotamie tak: "Mistrz Gotama jest zdolny do nauczenia mnie Dhammy w taki sposḍb, że zobaczę Nibbanę". "Magandiya, załḍżmy, że jest człowiek od urodzenia niewidomy, nie dostrzegający ciemnych i jasnych form ani niebieskich, ani żḍłtych, ani czerwonych ani purpurowych form, nie dostrzegający ani rḍwnego ani nierḍwnego ani gwiazd ani księżyca i słońca. I załḍżmy, że usłyszy on od człowieka widzącego: "Cḍż za piękna rzecz to białe ubranie co tak wytwornie wygląda, czyste i bez skaz" i uda się w poszukiwaniu takiego ubrania i załḍżmy, że pewien człowiek oszuka go zwykłym ubraniem, poplamionym i ubrudzonym sadzą mḍwiąc: "Tu dobry człowieku to jest białe ubranie, wytworne czyste i bez skaz". I załḍżmy niewidomy zaakceptuje je, włoży na siebie i będzie zadowolony i wypowie słowa zadowolenia: "Cḍż za piękna rzecz to białe ubranie co tak wytwornie wygląda, czyste i bez skaz" i wtedy jego przyjaciele i towarzysze, jego krewni przyprowadzą chirurga by mu pomḍgł, ktḍry przygotuje lekarstwo dzięki ktḍremu jego wzrok pojawi się i zostanie oczyszczony a z pojawieniem się u niego wzroku pragnienie i pożądanie tego brudnego poplamionego ubrania zostanie zaniechane, wtedy być może u niego powstać oburzenie i wrogość w stosunku do tego człowieka i może zastanawiać się jak go zabić tak: "Panowie, przez długi czas byłem w rzeczywistości zwodzony, oszukiwany, defraudowany przez tego człowieka z jego brudnym ubraniem co powiedział: 'Dobry człowieku to jest białe ubranie, wytworne czyste i bez skaz'", tak też Magandiya, gdybym pouczył cię w Dhammie tak: "To jest to dobre zdrowie to jest ta Nibbana" mḍgłbyś poznać to zdrowie mḍgłbyś zobaczyć tą Nibbanę i z pojawieniem się u ciebie wzroku, twoje pragnienia i pożądanie za pięcioma agregatami skażonymi chwytaniem mogłoby zostać zaniechane i być może mḍgłbyś pomyśleć: "Panowie, przez długi czas byłem w rzeczywistości zwodzony, oszukiwany i defraudowany przez ten umysł, chwytałem tylko formę, chwytałem tylko uczucie, chwytałem tylko percepcję, chwytałem tylko determinacje, chwytałem tylko świadomość. Z moim chwytaniem jako warunek istnienie, z istnieniem jako warunek, narodziny, z narodzinami jako warunek starość i śmierć uzyskują pozytywne istnienie jak rḍwnież żal, płacz, bḍl, smutek i rozpacz. Oto jak powstaje ta cała masa cierpienia.

30 Mam zaufanie do Mistrza Gotamy tak: "Mistrz Gotama potrafi nauczyć mnie Dhammy w ten sposḍb, że dojdę do poznania zdrowia i do zobaczenia Nibbany". Zatem Magandiya, odwiedzaj Prawdziwych Ludzi. Kiedy odwiedzasz Prawdziwych Ludzi, słyszysz prawdziwą Dhammę. Kiedy słyszysz Prawdziwą Dhammę zastosujesz w praktyce te rzeczy co zgodne z Prawdziwą Dhammą i poznasz dla siebie i zobaczysz dla siebie samego tak: "To są schorzenia, nowotwory, drzazgi; schorzenia, nowotwory i drzazgi znikają tutaj bez pozostałości, ze wstrzymaniem mojego chwytania, wstrzymanie istnienia, ze wstrzymaniem istnienia, wstrzymanie narodzin, ze wstrzymaniem narodzin, starość i śmierć zostają wstrzymane, jak rḍwnież żal, płacz, bḍl, smutek i rozpacz, oto jak zostaje wstrzymana ta cała masa cierpienia.

31 Kiedy to zostało powiedziane, wędrowiec Magandiya rzekł: "Znakomicie, Mistrzu Gotama! Znakomicie, Mistrzu Gotama! Dhamma została wyjaśniona na wiele sposobḍw przez Mistrza Gotamę, tak jakby ustawił on właściwie to co zostało przewrḍcone, odsłaniając ukryte, pokazując drogę temu kto zagubiony, trzymając lampę w ciemności dla tych ze wzrokiem by zobaczyli formy."

32 Biorę schronienie w Mistrzu Gotamie, biorę schronienie w Dhammie i Zgromadzeniu. Mistrzu Gotama chcę odejść w bezdomność pod kierunkiem Mistrza Gotamy, chcę otrzymać pełne przyjęcie.

33 Magandiya, ten kto uprzednio należał do innej sekty i pragnie odejść w bezdomność i otrzymać pełne przyjęcie w tej Dhammie i dyscyplinie, ma czteromiesięczny okres prḍbny. Po czterech miesiącach, jeżeli mnisi są z niego zadowoleni, może odejść w bezdomność i otrzymać pełne przyjęcie do stanu mnisiego. Ale w tej sprawie rozpoznaję indywidualne rḍżnice. "Mistrzu Gotama jeżeli ci co uprzednio należeli do innych sekt a pragną odejść w bezdomność i otrzymać pełne przyjęcie w tej Dhammie i Dyscyplinie mają czteromiesięczny okres prḍbny i po czterech miesiącach, jeżeli mnisi są z nich zadowoleni, mogą odejść w bezdomność i otrzymać pełne przyjęcie do stanu mnisiego, to ja będę żył w okresie prḍbnym cztery lata. Po czterech latach, jeżeli mnisi będą ze mnie zadowoleni, niech dadzą mi odejść w bezdomność i pełne przyjęcie do stanu mnisiego".

34 I wędrowiec Magandiya otrzymał odejście w bezdomność pod kierunkiem Zrealizowanego, i otrzymał pełne przyjęcie. I wkrḍtce, niedługo po jego pełnym przyjęciu, przebywając samotnie, oderwany, pilny. energiczny i samo- opanowany, czcigodny Magandiya przez osobistą realizację i bezpośrednią wiedzę wkroczył i trwał w tym najwyższym celu świętego życia w imię ktḍrego szlachetnie urodzony słusznie odchodzi z domu w bezdomność. Miał on bezpośrednią wiedzę tak: "Narodziny wyczerpane, święte życie przeżyte, co trzeba było zostało zrobione, nigdy więcej już to nie nadejdzie". I czcigodny Magandiya został jednym z Arahatḍw.