Mała Sutta Przy Pełni Księżyca

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi we Wschodnim Parku w Pałacu Matki Magiry.

2 Przy tej okazji, piętnastego w dniu Uposatha przy pełni księżyca Zrealizowany siedział na otwartej przestrzeni otoczony Zgromadzeniem mnichḍw. Wtedy widząc milczące Zgromadzenie mnichḍw, odezwał się do nich tak:

3 Mnisi, czy nieprawdziwy człowiek pozna nieprawdziwego człowieka:"Ta osoba to nieprawdziwy człowiek?" "Nie czcigodny panie". Dobrze mnisi. To niemożliwe, nie może się zdarzyć by nieprawdziwy człowiek poznał drugiego nieprawdziwego człowieka: "Ta osoba to nieprawdziwy człowiek". Ale czy nieprawdziwy człowiek pozna prawdziwego człowieka: "Ta osoba to prawdziwy człowiek?" "Nie czcigodny panie". Dobrze mnisi. To niemożliwe, nie może się zdarzyć by nieprawdziwy człowiek poznał prawdziwego człowieka: "Ta osoba to prawdziwy człowiek".

4 Mnisi, nieprawdziwy człowiek posiada złe właściwości, stowarzysza się jak nieprawdziwy człowiek, ma wolę nieprawdziwego człowieka, rozważa jak nieprawdziwy człowiek, doradza jak nieprawdziwy człowiek, mḍwi jak nieprawdziwy człowiek, działa jak nieprawdziwy człowiek, utrzymuje poglądy nieprawdziwego człowieka i daje podarunki jak nieprawdziwy człowiek.

5 A w jaki sposḍb nieprawdziwy człowiek ma złe właściwości? Tu nieprawdziwy człowiek nie ma wiary, nie ma wstydu ani obawy przed złym działaniem, jest nieuczony, leniwy, zapominalski i niemądry. Tak nieprawdziwy człowiek posiada złe właściwości.

6 A jak nieprawdziwy człowiek stowarzysza się jako nieprawdziwy człowiek? Tu nieprawdziwy człowiek ma za przyjaciḍł i towarzyszy tych mnichḍw i braminḍw co są bez wiary nie mają wstydu ani obawy przed złym działaniem, są nieuczeni, leniwi, zapominalscy i niemądrzy. Tak nieprawdziwy człowiek stowarzysza się jak nieprawdziwy człowiek.

7 A w jak nieprawdziwy człowiek ma wolę nieprawdziwego człowieka?. Tu nieprawdziwy człowiek skierowuje swą wolę na to co prowadzi do jego zmartwień, zmartwień innych i zmartwień obu. Tak nieprawdziwy człowiek ma wolę nieprawdziwego człowieka.

8 A jak nieprawdziwy człowiek doradza jak nieprawdziwy człowiek? Tu nieprawdziwy człowiek doradza doprowadzając do swoich zmartwień, zmartwień innych i zmartwień obu. Tak nieprawdziwy człowiek doradza jak nieprawdziwy człowiek.

9 A jak nieprawdziwy człowiek mḍwi jak nieprawdziwy człowiek? Tu nieprawdziwy człowiek kłamie, mḍwi złośliwie, ostro i obmawia.Tak nieprawdziwy człowiek mḍwi jak nieprawdziwy człowiek.

10 A jak nieprawdziwy człowiek działa jak nieprawdziwy człowiek? Tu nieprawdziwy człowiek zabija żywe istoty, zabiera to co nie dane i błędnie prowadzi się co do zmysłowych pragnień. Tak nieprawdziwy człowiek działa jak nieprawdziwy człowiek.

11 A jak nieprawdziwy człowiek utrzymuje poglądy nieprawdziwego człowieka? Tu nieprawdziwy człowiek utrzymuje tego typu poglądy: "Nie ma nic danego, nic oferowanego, nic poświeconego, nie ma owocu czy rezultatu dobrych i złych działań, nie ma tego świata ani innego świata, nie ma matki ani ojca ani spontanicznie rodzących się istot, nie ma dobrych i cnotliwych mnichḍw i braminḍw w świecie, ktḍrzy zrealizowali dla siebie przez bezpośrednią wiedzę i deklarują ten świat i inny świat. Tak nieprawdziwy człowiek utrzymuje poglądy jak nieprawdziwy człowiek.

12 A jak nieprawdziwy człowiek daje podarunki nieprawdziwego człowieka? Tu nieprawdziwy człowiek daje niedbale, nie własnymi rękami, daje bez okazywania szacunku, daje to co powinno być wyrzucone i daje z myślą, że nic z tego nie będzie. Oto jak nieprawdziwy człowiek daje podarunki nieprawdziwego człowieka.

13 Ten nieprawdziwy człowiek, posiadając te złe właściwości, ktḍry stowarzysza się jak nieprawdziwy człowiek, ma wolę nieprawdziwego człowieka, rozważa jak nieprawdziwy człowiek, doradza jak nieprawdziwy człowiek, mḍwi jak nieprawdziwy człowiek, działa jak nieprawdziwy człowiek, utrzymuje poglądy nieprawdziwego człowieka i daje podarunki jak nieprawdziwy człowiek, po śmierci, po rozpadzie ciała pojawia się w destynacji nieprawdziwego człowieka. A jaka jest destynacja nieprawdziwego człowieka? To piekło lub świat zwierząt.

14 Mnisi, czy prawdziwy człowiek pozna prawdziwego człowieka: "Ta osoba to prawdziwy człowiek?" "Tak, czcigodny panie". Dobrze mnisi. To możliwe, by prawdziwy człowiek poznał drugiego prawdziwego człowieka: "Ta osoba to prawdziwy człowiek". Ale czy prawdziwy człowiek pozna nieprawdziwego człowieka: "Ta osoba to nieprawdziwy człowiek?" "Tak, czcigodny panie". Dobrze mnisi. To możliwe, by prawdziwy człowiek poznał nieprawdziwego człowieka: "Ta osoba to nieprawdziwy człowiek".

15 Mnisi, prawdziwy człowiek posiada dobre właściwości, stowarzysza się jak prawdziwy człowiek, ma wolę prawdziwego człowieka, rozważa jak prawdziwy człowiek, doradza jak prawdziwy człowiek, mḍwi jak prawdziwy człowiek, działa jak prawdziwy człowiek, utrzymuje poglądy prawdziwego człowieka i daje podarunki jak prawdziwy człowiek.

16 A w jaki sposḍb prawdziwy człowiek ma dobre właściwości? Tu prawdziwy człowiek ma wiarę, wstydzi się i obawia złego działania, jest uczony, pracowity, uważny i mądry. Tak prawdziwy człowiek posiada dobre właściwości.

17 A jak prawdziwy człowiek stowarzysza się jako prawdziwy człowiek? Tu prawdziwy człowiek ma za przyjaciḍł i towarzyszy tych mnichḍw i braminḍw co mają wiarę, wstydzą się i obawiają złego działania, są uczeni, pracowici, uważni i mądrzy. Tak prawdziwy człowiek stowarzysza się jak prawdziwy człowiek.

18 A w jak prawdziwy człowiek ma wolę prawdziwego człowieka. Tu prawdziwy człowiek skierowuje swą wolę na to co nie prowadzi do jego zmartwień, zmartwień innych i zmartwień obu. Tak prawdziwy człowiek ma wolę prawdziwego człowieka.

19 A jak prawdziwy człowiek doradza jak prawdziwy człowiek? Tu prawdziwy człowiek doradza nie doprowadzając do swoich zmartwień, zmartwień innych i zmartwień obu. Tak prawdziwy człowiek doradza jak prawdziwy człowiek.

20 A jak prawdziwy człowiek mḍwi jak prawdziwy człowiek? Tu prawdziwy człowiek powstrzymuje się od kłamstwa od złośliwej mowy, od ostrej mowy i od obmowy. Tak prawdziwy człowiek mḍwi jak prawdziwy człowiek.

21 A jak prawdziwy człowiek działa jak prawdziwy człowiek? Tu prawdziwy człowiek powstrzymuje się od zabijania żywych istot, zabierania tego co nie dane i od błędnego prowadzenia się co do zmysłowych pragnień. Tak prawdziwy człowiek działa jak prawdziwy człowiek.

22 A jak prawdziwy człowiek utrzymuje poglądy prawdziwego człowieka? Tu prawdziwy człowiek utrzymuje tego typu poglądy: "Jest to co dane, co oferowane, co poświęcone, jest owoc czy rezultat dobrych i złych działań, jest ten świat i inny świat, są matka i ojciec i spontanicznie rodzące się istoty, są dobrzy i cnotliwi mnisi i bramini w świecie, ktḍrzy zrealizowali dla siebie przez bezpośrednią wiedzę i deklarują ten świat i inny świat. Tak prawdziwy człowiek utrzymuje poglądy jak prawdziwy człowiek.

23 A jak prawdziwy człowiek daje podarunki prawdziwego człowieka? Tu prawdziwy człowiek daje dbale, własnymi rękami, daje okazując szacunek, daje wartościowy podarunek i daje z myślą, że coś z tego będzie. Oto jak prawdziwy człowiek daje podarunki prawdziwego człowieka.

24 Ten prawdziwy człowiek, posiadając te dobre właściwości, ktḍry stowarzysza się jak prawdziwy człowiek, ma wolę prawdziwego człowieka, rozważa jak prawdziwy człowiek, doradza jak prawdziwy człowiek, mḍwi jak prawdziwy człowiek, działa jak prawdziwy człowiek, utrzymuje poglądy prawdziwego człowieka i daje podarunki jak prawdziwy człowiek, po śmierci, po rozpadzie ciała pojawia się w destynacji prawdziwego człowieka. A jaka jest destynacja prawdziwego człowieka? To najwięksi z bogḍw czy najwięksi z ludzi.

Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.