Jedno Pomyślne Przywiązanie

1 Tak usłyszałem.

Przy tej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichḍw tak:"Mnisi""Czcigodny" odpowiedzieli mnisi.Zrealizowany rzekł to:

2 Mnisi, przedstawię wam podsumowanie i ekspozycję o tym kto ma jedno Pomyślne Przywiązanie

3 Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość
Przeszłość jest...pozostawiona w tyle
Przyszłość ..jeszcze nie osiągnięta
Raczej wglądając się niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno Pomyślne Przywiązanie.

4 A jak ożywia on przeszłość? (Myśląc) "Miałem taką formę w przeszłości" pozwala (sobie) cieszyć się tym. (Myśląc) "Miałem takie uczucie w przeszłości" pozwala (sobie) cieszyć się tym. (Myśląc) "Miałem taką percepcję w przeszłości" pozwala sobie cieszyć się tym. (myśląc) "Miałem takie determinacje w przeszłości" pozwala sobie cieszyć się tym. (Myśląc) "Miałem taką świadomość w przeszłości" pozwala sobie cieszyć się tym. Oto jak ożywia on przeszłość.

5 A jak nie ożywia on przeszłości? (Myśląc) "Miałem taką formę w przeszłości" nie pozwala sobie na cieszenie się tym...uczucie...percepcję...determinacje...(Myśląc)

"Miałem taką świadomość w przeszłości"nie pozwala sobie na cieszenie się tym.

Oto jak nie ożywia on przeszłości.

6 A jak buduje on swe nadzieje na przyszłość? (Myśląc)"Mogę mieć taką formę w przyszłości" pozwala sobie na cieszenie się tym.(Myśląc) "Mogę mieć takie uczucie w przyszłości" pozwala sobie na cieszenie się tym. (Myśląc)"Mogę mieć taką percepcję w przyszłości" pozwala sobie na cieszenie się tym. (Myśląc)"Mogę mieć takie determinacje w przyszłości"pozwala sobie na cieszenie się tym. (Myśląc) "Mogę mieć taką świadomość w przyszłości" pozwala sobie na cieszenie się tym. Oto jak buduje swe nadzieje na przyszłość.

7 A jak nie buduje swych nadziei na przyszłość? (Myśląć) "Mogę mieć taką formę w przyszłości" nie pozwala sobie na cieszenie się tym....uczucie...percepcję ...determinacje...(Myśląć) "(Mogę mieć taką świadomość w przyszłości" nie pozwala sobie na cieszenie się tym. Oto jak nie buduje swych nadziei na przyszłość.

8 A jak jest on zwyciężony odnośnie do teraźniejszych stanḍw? Tu niepouczony przeciętny człowiek, nie szanujący Szlachetnych i nieobeznany z ich Dhammą, niezdyscyplinowany w niej, nieszanujący Prawdziwych Ludzi i nieobeznany z ich Dhammą, niezdyscyplinowany w niej, widzi formę jako ja, lub ja posiadające formę lub formy w ja lub ja w formie. Widzi on uczucie jako ja lub ja posiadające uczucie lub uczucie w ja lub ja w uczuciu. Widzi on percepcję jako ja lub ja posiadające percepcję lub percepcję w ja lub ja w percepcji. Widzi on determinacje jako ja lub ja posiadające determinacje lub determinacje w ja lub ja w determinacjach. Widzi on świadomość jako ja lub ja posiadające świadomość lub świadomość w ja lub ja w świadomości. Oto jak jest on zwyciężony odnośnie do teraźniejszych stanḍw.

9 A jak jest on niezwyciężony odnośnie do obecnie powstałych stanḍw. Tu właściwie pouczony Szlachetny uczeń, szanujący Szlachetnych i obeznany z ich Dhammą, zdyscyplinowany w niej, nie widzi formy jako ja lub ja posiadające formę lub formę w ja lub ja w formie. Nie widzi on uczucia jako ja ... percepcji... determinacji... Nie widzi on świadomości jako ja, czy ja posiadającego świadomość czy świadomości w ja czy ja w świadomości. Oto jak jest on niezwyciężony odnośnie do teraźniejszych stanḍw.

10 Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość
Przeszłość jest...pozostawiona w tyle
Przyszłość ..jeszcze nie osiągnięta
Raczej wglądając się niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno Pomyślne Przywiązanie.

11 To odnośnie do tego zostało powiedziane:"Mnisi, przedstawię wam podsumowanie i ekspozycję o tym kto ma tylko jedno Pomyślne Przywiązanie.

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.