Wielka Ekspozycja Działania

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Rajagaha w Bambusowym Gaju w Wiewiḍrczym Sanktuarium. Przy tej okazji czcigodny Samiddhi żył w leśnej chatce. Wtedy wędrowiec Potaliputta, spacerując i wędrując dla relaksu przyszedł do czcigodnego Samiddhi i wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku. Kiedy to uczynił, powiedział do czcigodnego Samiddhi:

2 Przyjacielu Samiddhi, usłyszałem i nauczyłem się tego z ust mnicha Gotamy: "Cielesne działania nic nie znaczą, werbalne działania nic nie znaczą tylko mentalne działania są prawdziwe" i "Jest takie osiągnięcie po wkroczeniu w ktḍre nic się nie czuje (z rezultatḍw działań)". "Nie jest tak, przyjacielu Potaliputta, nie mḍw tak, nie interpretuj błędnie Zrealizowanego, Zrealizowany nie mḍwił tak: 'Cielesne działania nic nie znaczą, werbalne działania nic nie znaczą tylko mentalne działania są prawdziwe' ale jest takie osiągnięcie po wkroczeniu w ktḍre nic się nie czuje (z rezultatḍw działań)". "Jak wiele czasu minęło, przyjacielu Samiddhi odkąd odeszłeś w bezdomność?" "Niewiele, przyjacielu, trzy lata". "Cḍż zatem powiemy starszym mnichom, gdy młody mnich myśli, że broni Mistrza w ten sposḍb? Przyjacielu Samidddhi po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem co człowiek czuje (jako rezultat)?" "Po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem człowiek czuje cierpienie (jako rezultat)". Wtedy ani zgadzając się ani nie zgadzając się ze słowami czcigodnego Samiddhi, wędrowiec Potaliputta wstał z miejsca i odszedł.

3 Wkrḍtce po tym jak wędrowiec Potaliputta odszedł, czcigodny Samiddhi udał się do czcigodnego Anandy i wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku. Kiedy to uczynił, opowiedział czcigodnemu Anandzie całą tą konwersację z wędrowcem Potaliputtą. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Ananda rzekł do niego: "Przyjacielu Samiddhi, ta konwersacja powinna być przedstawiona Zrealizowanemu. Chodźmy do Zrealizowanego a po uczynieniu tego opowiemy mu o tym. Tak jak nam odpowie, tak to utrwalimy w umyśle". "Tak jest przyjacielu" odpowiedział czcigodny Samiddhi. Wtedy obaj udali się do Zrealizowanego i po złożeniu hołdu, usiedli z boku. Kiedy to uczynili, czcigodny Anada opowiedział całą rozmowę czcigodnego Samiddhi z wędrowcem Potaliputtą.

4 Kiedy to zostało powiedziane, Zrealizowany rzekł do czcigodnego Anandy: "Nie znam wędrowca Potaliputy nawet z widzenia, Anando. Jak mogłaby mieć miejsce ta konwersacja?. Pytanie wędrowca Potaliputty powinno być przeanalizowane przed odpowiedzeniem na nie, ale ten błądzący człowiek Samiddhi odpowiedział na nie bez (uprzedniej) klasyfikacji". Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Udayin rzekł do Zrealizowanego: "Ale czcigodny panie, prawdopodobnie gdy czcigodny Samiddhi się wypowiedział, odnosił się do tego, mianowicie: 'Cokolwiek się czuje jest cierpieniem'".

5 Wtedy Zrealizowany odezwał się do czcigodnego Anandy: "Zobacz Anando, jak ten błądzący człowiek Udayin się wtrąca. Wiedziałem Anando, że ten błądzący człowiek Udayin się wtrąci się teraz nierozsądnie. Zacznijmy od tego, że to o trzy rodzaje uczuć pytał wędrowiec Potaliputta. Gdyby ten błądzący człowiek Samiddhi zapytany odpowiedział tak: 'Po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem, (ktḍrego rezultat) ma być odczuty jako przyjemność, człowiek czuje przyjemność; po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem, (ktḍrego rezultat) ma być odczuty jako bḍl, człowiek czuje bḍl; po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem, (ktḍrego rezultat) ma być odczuty jako ani-bḍl-ani-przyjemność człowiek czuje ani-bḍl-ani-przyjemność, to odpowiadając w ten sposḍb, Anando, błądzący człowiek Samiddhi dałby wędrowcowi Potaliputtcie właściwą odpowiedź. Poza tym, Anando, kim są ci głupi i bezmyślni wędrowcy z innych sekt by mogli zrozumieć Wielką Ekspozycję Działania Tathagaty. (Ale) gdybyś ty Anando usłyszał Wielką Ekspozycję Działania Tathagaty, (mḍgłbyś ją zrozumieć)". "To czas o Zrealizowany, to czas o Wzniosły, by Zrealizowany przedstawił Wielką Ekspozycję Działania. Po usłyszeniu jej od Zrealizowanego, mnisi utrwalą ją sobie w umyśle". "Zatem słuchaj Anando i dobrze uważaj na to co powiem". "Tak jest czcigodny panie", odpowiedział czcigodny Ananda. Zrealizowany rzekł to:

6 Anando, znane są cztery rodzaje osḍb żyjących w świecie. Jakie cztery? Tu pewna osoba zabija żywe istoty, zabiera to co nie dane, błędnie prowadzi się odnośnie seksualnych pragnień, kłamie, mḍwi złośliwie, mḍwi szorstko, obmawia, jest pożądliwa, ma złą wolę i ma błędny pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanie deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, w piekle.

Ale tu pewna osoba zabija żywe istoty, zabiera to co nie dane, błędnie prowadzi się odnośnie seksualnych pragnień, kłamie, mḍwi złośliwie, mḍwi szorstko, obmawia, jest pożądliwa, ma złą wolę i ma błędny pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji, w świecie niebiańskim.

Tu pewna osoba powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co nie dane, od błędnego prowadzenia się odnośnie seksualnych pragnień, od kłamstwa, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej woli i ma właściwy pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji, w świecie niebiańskim.

Ale tu pewna osoba powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co nie dane, od błędnego prowadzenia się odnośnie seksualnych pragnień, od kłamstwa, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej woli i ma właściwy pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanie deprawacji nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, w piekle.

7 Tu Anando, w wyniku zapału, starań, poświęcenia, pilności i właściwego skierowania uwagi jakiś mnich czy bramin osiąga taki stan koncentracji, że gdy jego umysł jest tak skoncentrowany widzi on niebiańskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie, że jakaś osoba zabija żywe istoty, zabiera to co nie dane błędnie prowadzi się odnośnie seksualnych pragnień, kłamie, mḍwi złośliwie, mḍwi szorstko, obmawia, jest pożądliwa ma złą wolę i ma błędny pogląd i widzi, że po śmierci osoba ta pojawiła się w stanie deprawacji, nieszczęśliwej destynacji w zatraceniu w piekle. Mḍwi: "Wydaje się, że są złe działania i jest rezultat błędnego prowadzenia się. Gdyż zobaczyłem, tą osobę zabijającą żywe istoty...mającą błędny pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w stanie deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, w piekle". Mḍwi tak: "Wydaje się, że ten kto zabija żywe istoty...ma błędny pogląd zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się stanach deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, zatraceniu, w piekle. Ci ktḍrzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci ktḍrzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie". I tak uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to mḍwi: "Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne".

8 Ale tu Anando w wyniku zapału, starań, poświęcenia, pilności i właściwego skierowania uwagi jakiś mnich czy bramin osiąga taki stan koncentracji, że gdy jego umysł jest tak skoncentrowany widzi on niebiańskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie, że jakaś osoba zabija żywe istoty, zabiera to co nie dane, błędnie prowadzi się odnośnie seksualnych pragnień, kłamie, mḍwi złośliwie, mḍwi szorstko, obmawia, jest pożądliwa, ma złą wolę i ma błędny pogląd i widzi, że po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie. Mḍwi on: "Wydaje się, że nie ma złego działania, nie ma błędnego prowadzenia się. Gdyż zobaczyłem tą osobę zabijającą żywe istoty... mającą błędny pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej desynacji, w niebiańskim świecie". Mḍwi tak: "Wydaje się, że ten kto zabija żywe istoty...ma błędny pogląd zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie. Ci ktḍrzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci ktḍrzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie". I tak uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to mḍwi: "Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne".

9 Tu Anando w wyniku zapału, starań, poświęcenia, pilności i właściwego skierowania uwagi jakiś mnich czy bramin osiąga taki stan koncentracji, że gdy jego umysł jest tak skoncentrowany widzi on niebiańskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie, że pewna osoba powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co nie dane, od błędnego prowadzenia się odnośnie seksualnych pragnień, od kłamstwa, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej woli i ma właściwy pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji, w świecie niebiańskim. Mḍwi on: "Wydaje się, że są dobre działania i jest rezultat dobrego prowadzenia się. Gdyż zobaczyłem, tą osobę powstrzymującą się od zabijania żywych istot...mającą właściwy pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej desynacji, w niebiańskim świecie". Mḍwi tak: "Wydaje się, że ten kto powstrzymuje się od zabijania żywych istot...ma właściwy pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie. Ci ktḍrzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci ktḍrzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie". I tak uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to mḍwi: "Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne".

10 Tu Anando w wyniku zapału, starań, poświęcenia, pilności i właściwego skierowania uwagi jakiś mnich czy bramin osiąga taki stan koncentracji, że gdy jego umysł jest tak skoncentrowany widzi on niebiańskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie, że pewna osoba powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co nie dane, od błędnego prowadzenia się odnośnie seksualnych pragnień, od kłamstwa, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej woli i ma właściwy pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanach deprawacji nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, w piekle. Mḍwi on: "Wydaje się, że nie ma dobrych działań i rezultatu dobrego prowadzenia się. Gdyż zobaczyłem, tą osobę powstrzymująca się od zabijania żywych istot...mającą właściwy pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w stanach deprawacji nieszczęśliwej desynacji, w zatraceniu w piekle". Mḍwi tak: "Wydaje się, że ten kto powstrzymuje się od zabijania żywych istot...ma właściwy pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w stanach deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu w piekle. Ci ktḍrzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci ktḍrzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie". I tak uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to mḍwi: "Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne".

11 Teraz Anando, kiedy mnich lub bramin mḍwi: "Wydaje się, że są złe działania, że jest rezultat błędnego prowadzenia się", przyznam mu rację. Kiedy mḍwi: "Gdyż zobaczyłem, tą osobę zabijającą żywe istoty...mającą błędny pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w stanie deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, w piekle", przyznam mu rację. Kiedy mḍwi: "Wydaje się, że ten kto zabija żywe istoty...ma błędny pogląd zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się stanach deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, zatraceniu, w piekle", nie przyznam mu racji. Kiedy mḍwi: "Ci ktḍrzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci ktḍrzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie", nie przyznam mu racji. Kiedy uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to i mḍwiąc: "Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Wiedza Tathagaty o Wielkiej Ekspozycji Działania jest inna.

12 Teraz Anando, kiedy mnich lub bramin mḍwi: Wydaje się, że nie ma złych działań, że nie ma rezultatu błędnego prowadzenia się, nie przyznam mu racji.

Kiedy mḍwi: "Gdyż zobaczyłem tą osobę zabijającą żywe istoty... mającą błędny pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej desynacji, w niebiańskim świecie", przyznam mu rację. Kiedy mḍwi: "Wydaje się, że ten kto zabija żywe istoty...ma błędny pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie", nie przyznam mu racji. Kiedy mḍwi: Ci ktḍrzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci ktḍrzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie", nie przyznam mu racji. Kiedy uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to i mḍwiąc: "Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Wiedza Tathagaty o Wielkiej Ekspozycji Działania jest inna.

13 Teraz Anando, kiedy mnich lub bramin mḍwi: "Wydaje się, że są dobre działania i jest rezultat dobrego prowadzenia się", przyznam mu rację. Kiedy mḍwi: "Gdyż zobaczyłem, tą osobę powstrzymującą się od zabijania żywych istot...mającą właściwy pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej desynacji, w niebiańskim świecie", przyznam mu rację. Kiedy mḍwi: "Wydaje się, że ten kto powstrzymuje się od zabijania żywych istoty...ma właściwy pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie", nie przyznam mu racji. Kiedy mḍwi: Ci ktḍrzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci ktḍrzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie", nie przyznam mu racji. Kiedy uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to i mḍwiąc: "Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Wiedza Tathagaty o Wielkiej Ekspozycji Działania jest inna.

14 Teraz Anando, kiedy mnich lub bramin mḍwi: "Wydaje się, że nie ma dobrych działań i nie ma rezultatu dobrego prowadzenia się", nie przyznam mu racji. Kiedy mḍwi: "Gdyż zobaczyłem, tą osobę powstrzymującą się od zabijania żywych istot ...mającą właściwy pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w stanach deprawacji nieszczęśliwej desynacji, w zatraceniu w piekle", przyznam mu rację. Kiedy mḍwi: "Wydaje się, że ten kto powstrzymuje się od zabijania żywych istoty...ma właściwy pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w stanach deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu w piekle, nie przyznam mu racji. Kiedy mḍwi: "Ci ktḍrzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci ktḍrzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie", nie przyznam mu racji. Kiedy uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to i mḍwiąc: "Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne", nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Wiedza Tathagaty o Wielkiej Ekspozycji Działania jest inna.

Wielka Ekspozycja Działania

15 Teraz Anando, jest osoba, ktḍra zabija żywe istoty...ma błędny pogląd. I po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanach deprawacji nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu , w piekle. Ale (być może) złe działanie co wytworzyło jej cierpienie zostało wykonane przez nią wcześniej lub złe działanie co wytworzyło jej cierpienie zostało wykonane przez nią pḍźniej czy błędny pogląd został przez nią podjęty w czasie śmierci. I to dlatego po rozpadzie ciała, po śmierci pojawiła się w stanach deprawacji nieszczęśliwej destynacji w zatraceniu, w piekle. Ale ponieważ zabijała tutaj żywe istoty... miała błędny pogląd, odczuje rezultat tego tutaj i teraz, czy przy następnych odrodzinach lub w jakiejś kolejnej egzystencji.

16 Teraz Anando, jest osoba, ktḍra zabija żywe istoty...ma błędny pogląd. I po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji w niebiańskim świecie. Ale (być może) dobre działanie co wytworzyło jej szczęście zostało wykonane przez nią wcześniej lub dobre działanie co wytworzyło jej szczęście zostało wykonane pḍźniej czy właściwy pogląd został przez nią podjęty w czasie śmierci. I to dlatego po rozpadzie ciała, po śmierci pojawiła się w szczęśliwej destynacji w niebiańskim świecie. Ale ponieważ zabijała tutaj żywe istoty, miała błędny pogląd, odczuje rezultat tego tutaj i teraz, czy przy następnych odrodzinach lub w jakiejś kolejnej egzystencji.

17 Teraz Anando jest osoba, ktḍra powstrzymuje się od zabijania żywych istot...ma właściwy pogląd. I po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji w niebiańskim świecie. Ale (być może) dobre działanie co wytworzyło jej szczęście zostało wykonane przez nią wcześniej lub dobre działanie co wytworzyło jej szczęście zostało wykonane pḍźniej czy właściwy pogląd został przez nią podjęty w czasie śmierci. I to dlatego po rozpadzie ciała, po śmierci pojawiła się w szczęśliwej destynacji w niebiańskim świecie. Ale ponieważ powstrzymywała się od zabijania tutaj żywych istot tutaj, miała właściwy pogląd, odczuje rezultat tego tutaj i teraz, czy przy następnych odrodzinach lub w jakiejś kolejnej egzystencji.

18 Teraz Anando jest osoba, ktḍra powstrzymuje się od zabijania żywych istot...ma właściwy pogląd. I po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanach deprawacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, w piekle. Ale (być może) złe działanie co wytworzyło jej cierpienie zostało wykonane wcześniej lub złe działanie co wytworzyło jej cierpienie zostało wykonane pḍźniej czy błędny pogląd został przez nią podjęty w czasie śmierci. I to dlatego po rozpadzie ciała, po śmierci pojawiła się w stanach deprawacji nieszczęśliwej destynacji w zatraceniu, w piekle. Ale ponieważ powstrzymywała się od zabijania żywych istot tutaj, miała właściwy pogląd, odczuje rezultat tego tutaj i teraz, czy przy następnych odrodzinach lub w jakiejś kolejnej egzystencji.

19 Tak Anando jest działania niezdolne (do dobrego rezultatu) i jawi się niezdolnym do (dobrego rezultatu); jest działanie, ktḍre jest niezdolne (do dobrego rezultatu) i jawi się zdolnym (do dobrego rezultatu); jest działanie, ktḍre jest zdolne (do dobrego rezultatu) i jawi się zdolnym (do dobrego rezultatu); i jest działanie, ktḍre jest zdolnym do dobrego rezultatu i jawi się niezdolnym (do dobrego rezultatu). To zostało powiedziane przez Zrealizowanego. Czcigodny Ananda był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.