Punna Sutta

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Wtedy to wieczorem czcigodny Punna wstał z medytacji i udał się do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiadł z boku. Kiedy to uczynił, powiedział:

2 "Czcigodny panie, byłoby dobrze, gdyby Zrealizowany pouczył mnie krḍtko, tak że po usłyszeniu Dhammy od Zrealizowanego będę mḍgł trwać samotny, wycofany, pilny, z zapałem i samo-opanowaniem". "Zatem Punna słuchaj i uważaj dobrze na to co powiem". "Tak jest, czcigodny panie" odparł czcigodny Punna. Zrealizowany rzekł to:

3 "Punna, są formy poznawane przez ucho co chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączone ze zmysłowym pragnieniem i prowokujące pożądanie. Jeżeli mnich rozmiłowuje się w nich, afirmuje i potwierdza je, rozmiłowanie powstaje w nim. Powiadam, że z powstaniem rozmiłowania jest powstanie cierpienia.

Są dźwięki poznawane przez ucho..

Są zapachy poznawane przez nos...

Są smaki poznawane przez język...

Są obiekty dotyku poznawane przez ciało...

Są idee poznawane przez umysł co chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączone ze zmysłowym pragnieniem i prowokujące pożądanie. Jeżeli mnich rozmiłowuje się w nich, afirmuje i potwierdza je, rozmiłowanie powstaje w nim. Powiadam, że z powstaniem rozmiłowania jest powstanie cierpienia".

4 "Punna, są formy poznawane przez ucho co chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączone ze zmysłowym pragnieniem i prowokujące pożądanie. Jeżeli mnich nie rozmiłowuje się w nich, nie afirmuje i nie potwierdza ich, nie powstaje w nim rozmiłowanie. Powiadam, że zanikiem rozmiłowania jest zanik cierpienia.

Są dźwięki poznawane przez ucho..

Są zapachy poznawane przez nos...

Są smaki poznawane przez język...

Są obiekty dotyku poznawane przez ciało...

Są idee poznawane przez umysł co chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączone ze zmysłowym pragnieniem i prowokujące pożądanie. Jeżeli mnich nie rozmiłowuje się w nich, nie afirmuje i nie potwierdza ich, nie powstaje w nim rozmiłowanie. Powiadam, że z zanikiem rozmiłowania jest zanik cierpienia".

5 "Teraz Punna, po tej mojej krḍtkiej instrukcji, w jakim kraju zamierzasz zamieszkać?" "Czcigodny panie, po tym jak Zrealizowany udzielił mi tej krḍtkiej instrukcji, zamierzam zamieszkać w kraju zwanym Sunaparanta". "Puna, ludzie z Sunaparanta są srodzy i nieokrzesani. Jeżeli będą cię obrażać i grozić ci, co sobie wtedy pomyślisz?" "Czcigodny panie jeżeli ludzie z Sunaparanta będą obrażać mnie i grozić mi, wtedy pomyślę tak: 'Ci ludzie z Sunaparanta są wspaniali, prawdziwie wspaniali, że nie zadali mi ciosu pięścią', tak wtedy pomyślę o Zrealizowany, tak wtedy pomyślę o Wzniosły". "Ale Punna, jeżeli ludzie z Sunaparanta zadają ci cios pięścią co sobie wtedy pomyślisz?" "Czcigodny panie jeżeli ludzie z Sunaparanta zadają mi cios pięścią, wtedy pomyślę tak: 'Ci ludzie z Sunaparanta są wspaniali, prawdziwie wspaniali, że nie zadali mi ciosu grudą ziemi', tak wtedy pomyślę o Zrealizowany, tak wtedy pomyślę o Wzniosły". "Ale Punna, jeżeli ludzie z Sunaparanta zadają ci cios grudą ziemi co sobie wtedy pomyślisz?" "Czcigodny panie jeżeli ludzie z Sunaparanta zadają mi cios grudą ziemi wtedy pomyślę tak: 'Ci ludzie z Sunaparanta są wspaniali, prawdziwie wspaniali, że nie zadali mi ciosu kijem', tak wtedy pomyślę o Zrealizowany, tak wtedy pomyślę o Wzniosły". "Ale Punna, jeżeli ludzie z Sunaparanta zadają ci cios kijem co sobie wtedy pomyślisz?" "Czcigodny panie jeżeli ludzie z Sunaparanta zadają mi cios kijem, wtedy pomyślę tak: 'Ci ludzie z Sunaparanta są wspaniali, prawdziwie wspaniali, że nie zadali mi ciosu nożem', tak wtedy pomyślę o Zrealizowany, tak wtedy pomyślę o Wzniosły". "Ale Punna, jeżeli ludzie z Sunaparanta zadają ci cios nożem co sobie wtedy pomyślisz?" "Czcigodny panie jeżeli ludzie z Sunaparanta zadają mi cios nożem, wtedy pomyślę tak: 'Ci ludzie z Sunaparanta są wspaniali, prawdziwie wspaniali, że nie odebrali mi życia ostrym nożem', tak wtedy pomyślę o Zrealizowany, tak wtedy pomyślę o Wzniosły". Ale Punna, jeżeli ludzie z Sunaparanta odbiorą ci życie ostrym nożem co sobie wtedy pomyślisz?" "Czcigodny panie jeżeli ludzie z Sunaparanta odbiorą mi życie ostrym nożem, wtedy pomyślę tak: 'Byli uczniowie Zrealizowanego, ktḍrzy zawstydzeni i upokorzeni ciałem sięgnęli po nḍż, ale ja znalazłem to bez poszukiwania' tak wtedy pomyślę o Zrealizowany, tak wtedy pomyślę o Wzniosły". "Dobrze, dobrze, Punna. Posiadając taką kontrolę będziesz w stanie żyć w kraju Sunaparanta. A teraz Punna jest czas być czynił to co uważasz za stosowne". Wtedy zgadzając się ze słowami Zrealizowanego i ciesząc się nimi, czcigodny Punna wstał ze swego miejsce i po złożeniu hołdu Zrealizowanemu odszedł trzymając się jego prawej strony. Uporządkował swe miejsce odpoczynku, zabrał zewnętrzną szatę i miskę i udał się przez kraj do Sunaparanty. Wtedy, przed końcem tego samego roku ustanowił pięciuset świeckich wyznawcḍw na ich drodze, i tyle samo świeckich wyznawczyń na ich drodze a sam osobiście zrealizował trzy prawdziwe wiedze. Potem czcigodny Punna osiągnął finałową Nibbanę. Wtedy liczni mnisi udali się do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiedli z boku. Kiedy to uczynili powiedzieli do Zrealizowanego: "Czcigodny panie, szlachetnie urodzony zwany Punna, ktḍremu Zrealizowany udzielał krḍtkich rad, umarł. Jaka jest jego destynacja jaki jest jego przyszły kierunek?" "Mnisi, szlachetnie urodzony Punna był mądry; wkroczył na drogę Dhammy i nie kłopotał mnie interpretacją Dhammy. Szlachetnie urodzony Punna osiągnął Nibbanę". Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.