Sutta w Nagaravinda

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany wędrował po kraju Kosalan z dużym zgromadzeniem mnichḍw aż dotarł do świętego miasta Kosalan zwanego Nagaravinda.

2 Bramini gospodarze z Nagaravindy usłyszeli: "Mnich zwany Gotama wydaje się syn Sakyḍw, ktḍry odszedł w bezdomność z klanu Sakyḍw, wędrując z dużym zgromadzeniem mnichḍw dotarł do Nagaravinda. Teraz, dobra opinia o Mistrzu Gotamie rozprzestrzeniła się w taki sposḍb: "Zrealizowany jest taki gdyż jest Arahatem, Całkowicie Przebudzonym, doskonałym w prawdziwej wiedzy i prowadzeniu się, wzniosłym, znawcą światḍw, niezrḍwnanym nauczycielem ludzi do opanowania, nauczycielem bogḍw i ludzi, oświeconym, błogosławionym. Opisuje on ten świat z jego bogami, Marami i Brahmami, tą generacją z jej mnichami i braminami z jej krḍlami i ludźmi, ktḍry on sam osobiście zrealizował przez bezpośrednią wiedzę. Uczy on Dhammy, ktḍra jest dobra na początku, dobra w środku i dobra na końcu, o właściwym znaczeniu i frazie, afirmując święte życie co całkiem doskonałe i czyste. Teraz, dobrze jest widzieć takich Arahatḍw.

3 Wtedy bramini gospodarze z Nagavinda udali się do Zrealizowanego i niektḍrzy niektḍrzy z branimḍw złożyli hołd Zrealizowanemu i usiedli z boku, niektḍrzy wymienili z nim pozdrowienia, a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiedli z boku, niektḍrzy wznieśli swe złączone razem dłonie w geście pozdrowienia i usiedli z boku, niektḍrzy wygłosili swe imiona i klan w obecności Zrealizowanego i usiedli z boku, niektḍrzy zachowując milczenie usiedli z boku. Kiedy usiedli, Zrealizowany rzekł do nich:

4 Gospodarze, jeżeli wędrowcy z innych sekt spytają was: "Gospodarze, jakiego rodzaju mnisi i bramini nie powinni być honorowani, respektowani, szanowani i czczeni?" to tak zapytani możecie odpowiedzieć wędrowcom z innych sekt w ten sposḍb: "Ci mnisi i bramini, ktḍrzy nie są wolni od pożądania, nienawiści i złudzenia odnośnie form poznawanych przez oko, ktḍrych umysły są niewyciszone w sobie, ktḍrych cielesne, werbalne i mentalne zachowanie jest raz poprawne raz niepoprawne, tacy mnisi i bramini nie powinni być honorowani, respektowani, szanowani i czczeni. Dlaczego tak jest? Ponieważ my rḍwnież nie jesteśmy wolni od pożądania, nienawiści i złudzenia odnośnie form poznawanych przez oko, nasze umysły są niewyciszone w sobie, nasze cielesne, werbalne i mentalne zachowanie jest raz poprawne raz niepoprawne. A ponieważ nie widzimy u nich żadnej większej poprawności, zatem nie powinni być oni honorowani, respektowani, szanowani i czczeni. Ci mnisi i bramini, ktḍrzy nie są wolni od pożądania, nienawiści i złudzenia odnośnie dźwiękḍw poznawanych przez ucho... zapachḍw poznawanych przez nos... smakḍw poznawanych przez język... obiektḍw dotyku poznawanych przez ciało... Ci mnisi i bramini, ktḍrzy nie są wolni od pożądania, nienawiści i złudzenia odnośnie idei poznawanych przez umysł ktḍrych umysły są niewyciszone w sobie, ktḍrych cielesne, werbalne i mentalne zachowanie jest raz poprawne raz niepoprawne, tacy mnisi i bramini nie powinni być honorowani, respektowani, szanowani i czczeni". Tak zapytani możecie odpowiedzieć wędrowcom innych sekt w ten sposḍb.

5 Ale jeżeli wędrowcy z innych sekt spytają was: "Gospodarze, jakiego rodzaju mnisi i bramini powinni być honorowani, respektowani, szanowani i czczeni?" to tak zapytani możecie odpowiedzieć wędrowcom z innych sekt w ten sposḍb: "Ci mnisi i bramini, ktḍrzy są wolni od pożądania, nienawiści i złudzenia odnośnie form poznawanych przez oko, ktḍrych umysły są wyciszone w sobie, ktḍrych cielesne, werbalne i mentalne zachowanie jest poprawne, tacy mnisi i bramini powinni być honorowani, respektowani, szanowani i czczeni. Dlaczego tak jest? Ponieważ my nie jesteśmy wolni od pożądania, nienawiści i złudzenia odnośnie form poznawanych przez oko, nasze umysły są niewyciszone w sobie, nasze cielesne, werbalne i mentalne zachowanie jest raz poprawne raz niepoprawne. A ponieważ widzimy u nich większą poprawność, zatem powinni być oni honorowani, respektowani, szanowani i czczeni. Ci mnisi i bramini, ktḍrzy są wolni od pożądania, nienawiści i złudzenia odnośnie dźwiękḍw poznawanych przez ucho... zapachḍw poznawanych przez nos... smakḍw poznawanych przez język... obiektḍw dotyku poznawanych przez ciało... Ci mnisi i bramini, ktḍrzy są wolni od pożądania, nienawiści i złudzenia odnośnie idei poznawanych przez umysł ktḍrych umysły są wyciszone w sobie, ktḍrych cielesne, werbalne i mentalne zachowanie jest poprawne, tacy mnisi i bramini powinni być honorowani, respektowani, szanowani i czczeni". Tak zapytani, możecie odpowiedzieć wędrowcom innych sekt w ten sposḍb.

6 Gospodarze, jeżeli ci wędrowcy z innych sekt spytają: "Jaki jest dowḍd, jaka pewność, że czcigodni mḍwią: "Z pewnością ci czcigodni są wolni od pożądania lub weszli na ścieżkę do uwolnienia się od pożądania; są wolni od nienawiści lub weszli na ścieżkę do uwolnienia się od nienawiści; są wolni od złudzenia lub weszli na ścieżkę do uwolnienia się od złudzenia?" "Tak zapytani, możecie odpowiedzieć wędrowcom z innych sekt tak: "To z uwagi na to, że ci czcigodni zamieszkują w odległych leśnych gęstwinach. Gdyż nie ma tam form poznawanych przez oko, takich, że po spojrzeniu na nie, powstaje rozmiłowanie w nich. Gdyż nie ma tam dźwiękḍw poznawanych przez ucho takich, że po usłyszeniu, powstaje rozmiłowanie w nich. Gdyż nie ma tam zapachḍw poznawanych przez nos, takich, że po powąchaniu, powstaje rozmiłowanie w nich. Gdyż nie ma tam smakḍw poznawanych przez język, takich, że po skosztowaniu, powstaje rozmiłowanie w nich. Gdyż nie ma tam obiektḍw dotyku poznawanych przez ciało, takich, że po dotknięciu, powstaje rozmiłowanie w nich. To te dowody, ta pewność odnośnie tych czcigodnych ze względu na ktḍre mḍwimy o nich: 'Z pewnością ci czcigodni są wolni od pożądania...nienawiści... złudzenia lub wkroczyli na ścieżkę do uwolnienia się od złudzenia'". Tak zapytani, możecie odpowiedzieć wędrowcom innych sekt w ten sposḍb.

7 Kiedy to zostało powiedziane, bramini gospodarze z Nagaravinda powiedzieli: "Znakomicie, Mistrzu Gotama! Znakomicie, Mistrzu Gotama! Dhamma została wyjaśniona na wiele sposobḍw przez Mistrza Gotamę, tak jakby ustawił on właściwie to co zostało przewrḍcone, odsłaniając ukryte, pokazując drogę temu kto zagubiony, trzymając lampę w ciemności dla tych ze wzrokiem by zobaczyli formy".

8 "Bierzemy schronienie u Mistrza Gotamy jak i w Dhammie i Zgromadzeniu. Od dziś niech Mistrz Gotama zapamięta nas jako wyznawcḍw, ktḍrzy udali się do niego po schronienie".