Aṅguttara Nikāya

010. Sāmaññavaggo- The general section.

91-116 Then the female lay disciple, Bojjhā, ... re ... Sirimā, ... re ... Padumā, ... re ... Sutanā, ... re ... Manuja,... re ... Uttarā, ... re ... MHuttā, .. re ... Khemā, ... re ... Rucī, ... re ... Cundī, ... re ... Bimbā, ... re ... Sumanā, ... re ... Mallikā, ... re ... Tissā, ... re ... Tissamātā, ... re ... Sonā, ... re ... Sonāyamāatā, ... re ... Kāṇā, ... re ... Kāṇamātā, ... re ... Uttarā, ... re ... Nandamātā, ... re ... Visakhā, Migāramātā, ... re ... Khujjuttarā, the femāle lay disciple, ... re ... Sāmāwathie, the female lay disciple ... re ... Suppavāsā the daughter of the Koliyas, ... re ... Suppiyā, the female lay disciple, ... re ... and the householder's wife Nakulamātā. ...