[BJT Page 578]

Suttantapiṭake
Aṅguttaranikāyo
Dasakanipāto
Paṇṇāsātireka suttāni
Rāgādipeyyālaṃ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

10. 5. 3. 1.

Rāgassa bhikkhave abhiññāya dasadhammā bhāvetabbā. Katame dasa: asubhasaññā maraṇasaññā āhāre paṭikkūlasaññā sabbaloke anabhiratasaññā aniccasaññā anicce dukkhasaññā dukkhe anattasaññā pahānasaññā virāgasaññā nirodhasaññā, rāgassa bhikkhave abhiññāya ime dasadhammā bhāvetabbā [PTS Page 310]

.

10. 5. 3. 2.

Rāgassa bhikkhave abhiññāya dasadhammā bhāvetabbā. Katame dasa: aniccasaññā anattasaññā āhāre paṭikkūlasaññā sabbaloke anabhiratasaññā aṭṭhikasaññā pulavakasaññā1 vinīlakasaññā vipubbakasaññā vicchiddakasaññā uddhumātakasaññā. Rāgassa bhikkhave abhiññāya ime dasadhammā bhāvetabbāti.

10. 5. 3. 3.

Rāgassa bhikkhave abhiññāya dasadhammā bhāvetabbā. Katame dasa: sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi sammāñāṇaṃ sammāvimutti. Rāgassa bhikkhave abhiññāya ime dasadhammā bhāvetabbāti.

10. 5. 3. 46.

Rāgassa bhikkhave pariññāya pe

10. 5. 3. 79

Rāgassa bhikkhave parikkhayāya pe

10. 5. 3. 1012

Rāgassa bhikkhave pahānāya pe

1. Pulavakasaññā machasaṃ.

[BJT Page 580 10. 5. 3. 1315]

Rāgassa bhikkhave khayāya pe

10. 5. 3. 1618

Rāgassa bhikkhave vayāya pe

10. 5. 3. 1921

Rāgassa bhikkhave virāgāya pe

10. 5. 3. 2224

Rāgassa bhikkhave nirodhāya pe upasamāya pe*

10. 5. 3. 2527

Rāgassa bhikkhave cāgāya pe

10. 5. 3. 2830

Rāgassa bhikkhave paṭinissaggāya pe ime dasadhammā bhāvetabbāti.

10. 5. 3. 3160

Dosassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 90

Mohassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 120

Kodhassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 150

Upanāhassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 180

Makkhassa bhikkhave pe

*'Upasamāyā'ti padaya dakanipātādisu rāgapeyyāle adissamānattā aṭṭhāna patipatti maññe,

[BJT Page 582]

10. 5. 3. 210

Palāsassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 240

Issāya bhikkhave pe

10. 5. 3. 270

Macchariyassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 300

Māyāya bhikkhave pe

10. 5. 3. 330

Sāṭheyyassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 360

Thambhassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 390

Sārambhassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 420.

Mānassa bhikkhavepe

10. 5. 3. 450.

Atimānassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 480

Madassa bhikkhave pe

10. 5. 3. 510

Pamādassa bhikkhave abhiññāya pe pariññāya pe parikkhayāya pe pahānāya pekhayāya pe vayāya pe virāgāya penirodhāya pe upasamāya pe cāgāya pepaṭinissaggāya ime dasadhammā bhāvetabbāti.

Rāgādipeyyālaṃ niṭṭhitaṃ.

Dasanipāto niṭṭhito.