Khuddakapāṭha

 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

1: Saraṇagamanaṃ 15

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyam-pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyam-pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyam-pi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyam-pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyam-pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyam-pi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Saraṇagamanaṃ 16

2: Dasasikkhāpadaṃ 17

Pāṇātipātā veramaṇīsikkhāpadaṃ18 samādiyāmi.
Adinnādānā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Abrahmacariyā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Musāvādā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Vikālabhojanā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Naccagītavāditavisūkadassanā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Uccāsayanamahāsayanā veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Jātarūparajatapaṭiggahaṇā
19 veramaṇīsikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Dasasikkhāpadaṃ 20

3: Dvattiṃsākāraṃ 21

Atthi imasmiṃ kāye:

kesā, lomā, nakhā, dantā, taco,
maṃsaṃ, nahāru,
22 aṭṭhi, 23 aṭṭhimiñjaṃ, 24 vakkaṃ,
hadayaṃ, yakanaṃ, kilomakaṃ, pihakaṃ, papphāsaṃ,
antaṃ, antaguṇaṃ, udariyaṃ, karīsaṃ,
25
pittaṃ, semhaṃ, pubbo, lohitaṃ, sedo, medo,
assu, vasā, khelo,
26 singhānikā, lasikā, muttaṃ, 27
matthake matthalungan-ti.
28

Dvattiṃsākāraṃ 29

4: Kumārapañhaṃ 30

Ekaṃ 31 nāma kiṃ? - Sabbe sattā āhāraṭṭhitikā.
Dve nāma kiṃ? - Nāmañ-ca rūpañ-ca.
32
Tīṇi nāma kiṃ? - Tisso vedanā.
33
Cattāri nāma kiṃ? - Cattāri ariyasaccāni.
Pañca nāma kiṃ? - Pañcupādānakkhandhā.
Cha nāma kiṃ? - Cha ajjhattikāni āyatanāni.
Satta nāma kiṃ? - Satta bojjhangā.
Aṭṭha nāma kiṃ? - Ariyo aṭṭhangiko maggo.
Nava nāma kiṃ? - Nava sattāvāsā.
Dasa nāma kiṃ? - Dasahangehi samannāgato Arahāti vuccatī-ti.
34

Kumārapañhaṃ 35

5: Mangalasuttaṃ 36

            Evaṃ me sutaṃ:
ekaṃ samayaṃ Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati Jetavane Anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā, abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ Jetavanaṃ obhāsetvā, yena Bhagavā tenupasankami, upasankamitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā Bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi:

                        1222|1221 || 2121|1212                pathyā 37
1.     "Bahū devā manussā ca ~ mangalāni acintayuṃ

                        2212|2222 || 2121|1212                vip 3
        ākankhamānā sotthānaṃ: ~ brūhi mangalam-uttamaṃ."

                        1212|1222 || 2122|1212
2.     "Asevanā ca bālānaṃ, ~ paṇḍitānañ-ca sevanā,

                        2212|1222 || 2221|1212
        pūjā ca pūjanīyānaṃ:
38 ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        11212|1221 || 2211|1212
3.     Paṭirūpadesavāso ca, ~ pubbe ca katapuññatā,

                        2122|1111 || 2221|1212        vip 1
        attasammāpaṇidhi ca: ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        2122|1221 || 1121|1212
4.     Bāhusaccañ-ca sippañ-ca, ~ vinayo ca susikkhito,

                        1212|1222 || 2221|1212
        subhāsitā ca yā vācā: ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        2211|1222 || 2122|1212
5.     Mātāpituupaṭṭhānaṃ, ~ puttadārassa sangaho,

                        1212|1222 || 2221|1212
        anākulā ca kammantā: ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        2212|1221 || 2122|1212
6.     Dānañ-ca Dhammacariyā ca, ~ ñātakānañ-ca sangaho,

                        1122|1221 || 2221|1212        
        anavajjāni kammāni: ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        2121|1222 || 2122|1212
7.     Āratī
39 viratī 40 pāpā, ~ majjapānā ca saññamo, 41

                        2122|1221 || 2221|1212
        appamādo ca Dhammesu: ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        2121|1221 || 2221|1212
8.     Gāravo ca nivāto ca, ~ santuṭṭhī ca kataññutā,

                        2212|1112 || 2221|1212        vip1
        kālena Dhammasavaṇaṃ:
42 ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        2212|1212 || 1122|1212        Anuṭṭhubha
9.     Khantī
43 ca sovacassatā, ~ samaṇānañ-ca dassanaṃ,

                        2212|1222 || 2221|1212
        kālena Dhammasākacchā: ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        1212|1221 || 2122|1212
10.    Tapo ca brahmacariyañ-ca, ~ ariyasaccāna'
44 dassanaṃ,

                        2212|1221 || 2221|1212
        nibbāna
45sacchikiriyā ca: ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        2212|1221 || 2221|1211
11.    Phuṭṭhassa
46 lokadhammehi, ~ cittaṃ yassa na kampati,

                        1221|1222 || 2221|1212
         asokaṃ virajaṃ khemaṃ: ~ etaṃ mangalam-uttamaṃ.

                        2212|1221 || 2211|1212
12.    Etādisāni katvāna, ~ sabbattha-m-aparājitā,

                        2212|2221 || 22221|1212
         sabbattha sotthiṃ gacchanti: ~ taṃ tesaṃ mangalam-uttaman"-ti.
47

Mangalasuttaṃ Niṭṭhitaṃ 48

6. Ratanasuttaṃ

                    2212|211|2121             Tuṭṭhubha 49
1.         Yānīdha bhūtāni samāgatāni,

                    2212|211|2122
            bhummāni vā yāni va
50 antalikkhe, 51

                    2212|211|1212                Jagatī
            sabbe va bhūtā sumanā bhavantu,

                    1212|211|21212            Jagatī
            atho pi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ.

 

                    2212|212|2122
2.         Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe,

                    22121|211|2121
            mettaṃ karotha
52 mānusiyā pajāya,

                    1212|211|21212            Jagatī
            divā ca ratto ca haranti ye baliṃ,

                    2212|211|2122        
            tasmā hi ne rakkhatha appamattā.

 

                    2212|211|2122        
3.         Yaṃ kiñci vittaṃ idha vā huraṃ vā

                    2212|211|2122                    
            saggesu vā yaṃ ratanaṃ paṇītaṃ

                    1212|211|2121            
            na no samaṃ atthi Tathāgatena

                    1212|211|2122        
            idam-pi Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    1212|211|2122        
4.         Khayaṃ virāgaṃ amataṃ paṇītaṃ

                   1212|211|21212         Jagatī
            yad-ajjhagā Sakyamunī
53 samāhito

                   1212|211|2121
                
na tena Dhammena samatthi kiñci

                    1212|211|2122
            idam-pi Dhamme ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    2212|211|21212         Jagatī
5.         Yam-Buddhaseṭṭho parivaṇṇayī
54 suciṃ

                    1212|211|2121        
            samādhim-ānantarikañ-ñam-āhu

                    1212|211|21211         Jagatī
            samādhinā tena samo na vijjati

                    1212|211|2122        
            idam-pi Dhamme ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    2212|211|2122        
6.         Ye puggalā aṭṭha satam
55-pasatthā 56

                    2212|211|2121        
            cattāri etāni yugāni honti

                    2212|211|21212        Jagatī
            te dakkhiṇeyyā Sugatassa sāvakā,

                    2212|211|2121        
            etesu dinnāni mahapphalāni

                    1212|211|2122        
            idam-pi Sanghe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    2212|211|2121        
7.         Ye suppayuttā manasā daḷhena
57

                    2212|211|2121        
            nikkāmino Gotamasāsanamhi

                    2212|211|2121        
            te pattipattā amataṃ vigayha
58

                    2212|212|2122        
            laddhā mudhā nibbutiṃ bhuñjamānā

                    1212|211|2122        
            idam-pi Sanghe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    1212|211|21212         Jagatī
8.         Yathindakhīlo paṭhaviṃ sito
59 siyā

                    1212|211|21212         Jagatī
            catubbhi vātehi
60 asampakampiyo,

                    1212|211|2121        
            tathūpamaṃ sappurisaṃ vadāmi,

                    2212|211|21211         Jagatī
            yo ariyasaccāni avecca passati

                    1212|211|2122
            idam-pi Sanghe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    2212|211|2121        
9.         Ye ariya
61 saccāni vibhāvayanti,

                    2212|211|2121        
            gambhīrapaññena sudesitāni,

                    2212|211|2122        
            kiñcāpi te honti bhusappamattā
62

                    1212|211|2121        
            na te bhavaṃ aṭṭhamam-ādiyanti
63

                    1212|211|2122        
            idam-pi Sanghe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    1221|211|2121        
10.       Sahā vassa dassanasampadāya
64

                    1212|211|2121        
            tayassu Dhammā jahitā bhavanti:

                    2212|111|2121        
            sakkāyadiṭṭhi
65 vicikicchitañ-ca

                    2212|211|2121        
            sīlabbataṃ vā pi yad-atthi kiñci.

                    1212|211|2122        
            
66 Catūhapāyehi ca vippamutto,

                    1212|211|2122        
            cha cābhiṭhānāni
67 abhabbÖ 68 kātuṃ

                    1212|211|2122        
            idam-pi Sanghe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    2212|221|21212         Jagatī
11.       Kiñcāpi so kammaṃ
69 karoti pāpakaṃ

                    2212|211|2122        
            kāyena vācā uda
70 cetasā vā,

                    1212|211|2121        
            abhabbÖ
71 so tassa paṭicchadāya: 72

                    1212|211|2122        
            abhabbatā diṭṭhapadassa vuttā

                    1212|211|2122        
            idam-pi Sanghe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    1212|212|2122        
12.       Vanappagumbe yathā
73 phussitagge 74

                    2212|211|2222        
            gimhāna
75māse paṭhamasmiṃ gimhe, 76

                    1212|211|21211         Jagatī
            tathūpamaṃ Dhammavaraṃ adesayi,
77

                    2212|211|2121        
            Nibbānagāmiṃ paramaṃhitāya

                    1212|211|2122        
            idam-pi Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    1212|211|21212         Jagatī
13.       Varo varaññū varado varāharo,

                    1212|211|21211         Jagatī
            anuttaro Dhammavaraṃ adesayi

                    1212|211|2122        
            idam-pi Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

                    2212|212|21212         Jagatī
14.       Khīṇaṃ purāṇaṃ navaṃ
78 natthi sambhavaṃ,

                    1212|211|2122        
            virattacittāyatike
79 bhavasmiṃ,

                    2212|211|2122        
            te khīṇabījā avirūḷhichandā,
80

                    2212|212|2122        
            nibbanti dhīrā yathāyam-padīpo
81

                    1212|211|2122        
            idam-pi Sanghe ratanaṃ paṇītaṃ:

                    2212|211|2121        
            etena saccena suvatthi hotu!

 

                    2212|211|2121
15.       Yānīdha bhūtāni samāgatāni,

                    2212|211|2122        
            bhummāni vā yāni va
82 antalikkhe,

                    1212|211|21212         Jagatī
            tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ

                    2212|211|2121        
            Buddhaṃ namassāma suvatthi hotu!

                    
                    2212|211|2121        

16.       Yānīdha bhūtāni samāgatāni,

                    2212|211|2122        
            bhummāni vā yāni va antalikkhe,

                    1212|211|21212         Jagatī
            tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ

                    2212|211|2121        
            Dhammaṃ namassāma suvatthi hotu!

 

                    2212|211|2121        
17.       Yānīdha bhūtāni samāgatāni,

                    2212|211|2122        
            bhummāni vā yāni va antalikkhe,

                    1212|211|21212         Jagatī
            tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ

                    2212|211|2121        
            Sanghaṃ namassāma suvatthi hotu!

Ratanasuttaṃ Niṭṭhitaṃ

7. Tirokuḍḍasuttaṃ 83

                    1222|1221 || 2122|1211    pathyā 83a        
1.     Tirokuḍḍesu tiṭṭhanti, ~ sandhisinghāṭakesu ca,

                    2122|1221 || 2221|1212
        dvārabāhāsu tiṭṭhanti, ~ āgantvāna sakaṃ gharaṃ.

                    1122|1221 || 2122|1212        
2.     Pahute
84 annapānamhi, ~ khajjabhojje upaṭṭhite,

                    1222|1111 || 2222|1212        vip 1
        na tesaṃ koci sarati ~ sattānaṃ kammapaccayā.

                    2212|1222 || 2211|1212        
3.     Evaṃ dadanti ñātīnaṃ ~ ye honti anukampakā,

                    1212|2221 || 2122|1212        
        suciṃ paṇītaṃ kālena, ~ kappiyaṃ pānabhojanaṃ.

                    1222|1221 || 1122|1212
4.     "Idaṃ vo ñātinaṃ
85hotu, ~ sukhitā hontu ñātayo!"

                    2121|1222 || 2122|1212        
        Te ca tattha samāgantvā, ~ ñātipetā samāgatā,

                    1122|1221 || 2221|1212        
5.
86   pahute 87 annapānamhi, ~ sakkaccaṃ anumodare:

                    1222|1222 || 2221|1212        
        "Ciraṃ jīvantu no ñātī! ~ Yesaṃ hetu labhāmase,
88

                    2221|1222 || 2121|1212        
6.     amhākañ-ca katā pūjā, ~ dāyakā ca anipphalā!"

                    1121|1221 || 2221|1211        
        Na hi tattha kasī
89 atthi, ~ gorakkhettha na vijjati,

                    1222|1221 || 1221|1212        
7.     vaṇijjā tādisī natthi, ~ hiraññena kayakkayaṃ.
90

                    1222|1221 || 2221|1212        
        Ito dinnena yāpenti, ~ petā kālakatā
91 tahiṃ.

                    2121|1222 || 1222|1211        
8.     Unname udakaṃ vaṭṭhaṃ,
92 ~ yathā ninnaṃ pavattati,

                    2121|1222 || 2221|1211        
        evameva
93 ito dinnaṃ, ~ petānaṃ upakappati.

                    1221|1222 || 1122|1212        
9.     Yathā vārivahā pūrā ~ paripūrenti sāgaraṃ,

                    2121|1222 || 2221|1211        
        evameva
94 ito dinnaṃ, ~ petānaṃ upakappati.

                    1212|1212 || 2122|1212        Anuṭṭhubha
10.    "Adāsi me, akāsi
95 me, ~ ñātimittā sakhā ca me,"

                    2222|1222 || 2211|1212        
        petānaṃ dakkhiṇaṃ dajjā, ~ pubbe katam-anussaraṃ.

                    1122|1222 || 2221|1212        
11.    Na hi ruṇṇaṃ
96 va, 97 soko vā, ~ yā caññā paridevanā,

                    1222|1221 || 2222|1212        
        na taṃ petānam-atthāya, ~ evaṃ tiṭṭhanti ñātayo.

                    1222|1222 || 2212|1212        
12.   Ayaṃ kho
98 dakkhiṇā dinnā, ~ Sanghamhi suppatiṭṭhitā,

                    2122|122 1 || 2121|1211        
        dīgharattaṃ hitāyassa, ~ ṭhānaso upakappati.

                        2212|211|21212                 Vaṃsaṭṭhā
13.           So ñātidhammo ca ayaṃ nidassito

                        2212|211|2122                     Upajāti
                petāna'
99 pūjā ca katā uḷārā,

                        1212|211|2122                     Upajāti
                balañ-ca bhikkhūnam-anuppadinnaṃ,

                        2212|211|21212             Vaṃsaṭṭhā
                tumhehi puññaṃ pasutaṃ anappakan-ti!
100

Tirokuḍḍasuttaṃ Niṭṭhitaṃ 101

8. Nidhikaṇḍasuttaṃ 102

                    1212|1112 || 2222|1212        vip 1
1.     Nidhiṃ nidheti puriso ~ gambhīre odakantike:

                    2222|1222 || 2212|1211    pathyā 102a
        "Atthe kicce samuppanne ~ atthāya me bhavissati,

                    2122|1221 || 2122|1212        
2.     rājato vā duruttassa, ~ corato pīḷitassa vā,

                    1212|1221 || 2222|1212
        iṇassa vā pamokkhāya, ~ dubbhikkhe āpadāsu vā".

                    2122|1222 || 1121|1212        
        Etad-atthāya lokasmiṃ ~ nidhi nāma nidhīyati.
103

                    2211|1222 || 2222|1212        
3.     Tāvassunihito
104 santo ~ gambhīre odakantike,

                    1222|1221 || 2121|1211        
        na sabbo sabbadā eva
105 ~ tassa taṃ upakappati,

                    1122|2111 || 2221|1211        vip 2
4.     nidhi
106 vā ṭhānā cavati, ~ saññā vāssa vimuyhati, 107

                    2221|1221 || 2221|1212        
        nāgā vā apanāmenti, ~ yakkhā vā pi haranti naṃ,

                    2122|1222 || 2121|1212        
5.     appiyā vā pi dāyādā ~ uddharanti apassato,

                    1222|1221 || 2122|1211        
        yadā puññakkhayo hoti ~ sabbam-etaṃ vinassati.

                    2122|1221 || 2121|1211        
6.     Yassa dānena sīlena, ~ saṃyamena
108 damena ca,

                    1211|1221 || 2121|1212        
        nidhī
109 sunihito hoti, ~ itthiyā purisassa 110 vā,

                    2121|1222 || 2121|1212        
7.     cetiyamhi va
111Sanghe vā, ~ puggale atithīsu vā,

                    2111|1121 || 1222|1211         vip 2
        mātari pitari
112 vā pi 113, ~ atho jeṭṭhamhi bhātari,

                    2212|1112 || 1221|1212         vip 1
8.     eso nidhī
114 sunihito, ~ ajeyyo anugāmiko.

                    1211|1221 || 2222|1211        
        Pahāya gamanīyesu, ~ etaṃ ādāya gacchati.

                    1221|1222 || 1221|1211        
9.     Asādhāraṇa-m-aññesaṃ, ~ acorāharaṇo
115 nidhi,

                    2212|1221 || 2121|1212        
        kayirātha dhīrÖ puññāni, ~ yo nidhī
116 anugāmiko.

                    2121|1222 || 2121|1211
10.   Esa devamanussānaṃ ~ sabbakāmadado nidhi,

                    2122|1221 || 2122|1211        
        yaṃ yad-evābhipatthenti
117 ~ sabbam-etena labbhati.

                    1212|2112 || 1221|1212v       vip 2
11.   Suvaṇṇatā, sussaratā,
118 ~ susaṇṭhāna 119 surūpatā,

                    2121|1122 || 2122|1211         vip 5
        ādhipacca
120 parivāro 121, ~ sabbam-etena labbhati.

                    1212|2222 || 2121|1212         Vip 3
12.   Padesarajjaṃ, issariyaṃ,
122 ~ cakkavattisukham-pi yaṃ, 123

                    2122|1221 || 2122|1211        
        devarajjam-pi dibbesu, ~ sabbam-etena labbhati.

                    2212|1221 || 2122|1211        
13.   Mānussikā
124 ca sampatti, ~ devaloke ca yā rati,

                    2122|1221 || 2122|1211        
        yā ca Nibbānasampatti, ~ sabbam-etena labbhati.

                    2121|1221 || 2121|1212        
14.   Mittasampadam-āgamma, ~ yoniso ca
125 payuñjato,

                    2212|11222 || 2122|1211        9 syllables
        vijjā vimutti vasībhāvo
126 ~ sabbam-etena labbhati.

                    11212|1221 || 2121|1212        
15.   Paṭisambhidā, vimokkhā ca, ~ yā ca sāvakapāramī,

                    2212|12121 || 2122|1211        9 syllables
        Paccekabodhi, Buddhabhūmi, ~ sabbam-etena labbhati.

                    2212|1222 || 1122|1212        
16.   Evaṃ mahatthikā esā, ~ yad-idaṃ puññasampadā,

                    2222|1221 || 2121|1212        
        tasmā dhīrā pasaṃsanti ~ paṇḍitā katapuññatan-ti.
127

Nidhikaṇḍasuttaṃ Niṭṭhitaṃ 128.

 

9. Mettasuttaṃ 129

                        112|121|112|1
1.             Karaṇīyam-atthakusalena,

                    22|22|121|112|1
            yan-taṃ
130 santaṃ padaṃ abhisamecca:

                        22|121|22|1
                sakko ujū ca sūjū
131 ca,

                    11|22|1111|112|2
            suvaco cassa mudu anatimānī,

                        22|121|112|1
2.             santussako ca subharo ca,

                    21|22|121|112|1
            appakicco ca sallahukavutti,

                        22|121|112|1
                santindriyo ca nipako ca,

                    21|22|121|112|2
            appagabbho kulesvananugiddho,
132

                        11|22|121|22|1
3.             na ca khuddaṃ samācare
133 kiñci

                    21|22|121|112|2
            yena viññū pare upavadeyyuṃ.

                        112|121|22|1
                "Sukhino va
134 khemino hontu,

                    22|22|121|112|2
            sabbe
135 sattā bhavantu sukhitattā!

                        22|121|22|1
4.             Ye keci pāṇabhūtatthi

                    12|22|121|112|2
            tasā vā thāvarā
136 vanavasesā,

                        22221222
                dīghā vā ye mahantā vā,
137

                    21|22|121|112|2
            majjhimā rassakā aṇukathūlā,
138

                        22|22|112|2
5.             diṭṭhā vā ye va
139 adiṭṭhā, 140

                    21|22|121|112|2
            ye ca
141 dūre vasanti avidūre,

                        22|121|22|2
                bhūtā va
142 sambhavesī vā 143

                    22|22|121|112|2
            sabbe
144 sattā bhavantu sukhitattā!"

                        112|121|22|1
6.             Na paro paraṃ nikubbetha,

                    21|22|121|112|1
            nātimaññetha katthaci na'
145 kañci,

                        22|121|112|2
                byārosanā paṭighasaññā

                    21|22|121|22|1
            nāññamaññassa dukkham-iccheyya.

                        22|121|22|2
7.             Mātā yathā niyaṃ puttaṃ
146

                    21|22|121|112|2
            āyusā ekaputtam-anurakkhe,

                        22|121|22|1
                evam-pi sabbabhūtesu

                    21|22|121|112|2
            mānasaṃ
147 bhāvaye aparimāṇaṃ,

                        22|121|22|2
8.             Mettañ-ca sabbalokasmiṃ
148

                    21|22|121|112|2
            mānasaṃ bhāvaye aparimāṇaṃ,

                        22|121|112|1
                uddhaṃ adho ca tiriyañ-ca,
149

                    12|22|121|112|2
            asambādhaṃ averam-asapattaṃ.
150

                        22|121|22|2
9.             Tiṭṭhaṃ
151 caraṃ nisinno vā, 152

                    122|221|211|112|2
            sayāno vā yāvatassa vigatamiddho,
153

                        22|121|22|1
                etaṃ satiṃ adiṭṭheyya,

                    21|22|121|112|1
            brahmam-etaṃ vihāram-idha-m-āhu.
154

                        22111121
10.           Diṭṭhiñ-ca anupagamma,

                    21|22|121|22|2
            sīlavā
155 dassanena sampanno,

                        22112122
                kāmesu vineyya
156 gedhaṃ,

                    112|121|22|112|2
            na hi jātu gabbhaseyyaṃ
157 puna-r-etīti. 158

Mettasuttaṃ Niṭṭhitaṃ.

Khuddakapāṭho Niṭṭhito 159

 

End Notes

14 BJT, ChS: Khuddakapāṭhapāḷi; Thai: Khuddakapāṭho

15 ChS: Saraṇattaya; PTS here and elsewhere has only numbers, no titles; Thai has title as Khuddakapāṭhe saraṇagamanaṃ, and so for the titles throughout

16 PTS, ChS: Saraṇattayaṃ; Thai adds niṭṭhitaṃ

17 ChS: Dasasikkhāpada

18 ChS: veramaṇi, and so throughout

19 Thai: rajaṭa

20 Thai: adds niṭṭhitaṃ

21 Thai: Dvattiṃsākāro; ChS: Dvattiṃsākāra

22 Thai, ChS: nhāru

23 Thai: aṭṭhī

24 PTS: aṭṭhiminjā

25 ChS adds in brackets: matthalugaṃ

26 PTS, ChS: kheḷo

27 ChS: muttanti, omit matthake matthalungan-ti

28 PTS: matthalungaṃ (omit ti)

29 Thai adds niṭṭhitaṃ

30 BJT, ChS: Kumārapañhā here and below; Thai: Sāmaṇerapañhā

31 PTS: Eka; Thai: Ekan

32 PTS: Dve nāmañ ca rūpañ ca

33 PTS: Tīṇi tisso vedanā

34 PTS: vuccati (omit ti)

35 Thai: Sāmaṇerapañhā niṭṭhitā

36 ChS: Mangalasutta, (in crude form) here and in the titles from here on

37 From here on the lines should be understood as Pathyāvatta (the normal form of the Vatta metre), unless otherwise stated

38 PTS, ChS: pūjaneyyānaṃ

39 PTS, BJT: Ārati

40 BJT: virati,

41 ChS: saṃyamo

42 ChS: dhammassavanaṃ

43 ī is m.c. to avoid the opening 311

44 loss of niggahīta m.c. It seems better to regard ariya as containing a sarabhatti vowel, and not as resolved as Norman (GD II, pg 199) suggests

45 BJT: Nibbāṇa here and elsewhere

46 BJT: Puṭṭhassa

47 PTS: uttamaṃ (omit ti), note that this line has 9 syllabes through the inclusion of taṃ. The quotation marker is outside the metre

48 BJT, ChS: Mangalasuttaṃ, both omit niṭṭhitaṃ here and in the following suttas

49 From here on the lines are to be understood as Tuṭṭhubha, unless otherwise indicated.

50 va here cannot be m.c. as Norman (GD II, 191 & 194) maintains, because the break 212 is tolerated, cf 2a, 7d, 12a, 14ad, rather we must understand it as the emphatic, inserted as a line filler.

51 BJT: antaḷikkhe here, and in vs 15, 16 & 17 below

52 This is an example of extended Tuṭṭhubha, pausing at the 5th, and restarting from the same syllable.

53 ī m.c.

54 ī m.c.

55 ChS: sataṃ

56 Thai: pasaṭṭhā

57 Note that ḷh is a digraph, and does not make position

58 Note that vy does make position here

59 ChS: paṭhavissito

60 BJT, Thai: vātebhi

61 Thai: Ye 'rīya

62 ChS: bhusaṃ pamattā

63 PTS: aṭṭhamaṃ

64 Note the unusual opening

65 ChS: diṭṭhī, to produce the Upajāti break 211, but 111 is tolerated

66 ChS starts a new verse here (no 11)

67 ChS: chaccābhiṭhānāni. Note that simple ṭh in this word is m.c.

68 ChS: abhabba, but we can understand abhabbÖ to give the normal cadence, cf 11c below (Norman in GD II makes no comment on the reading here)

69 ChS: kamma' to produce the classical bhagaṇa break

70 Thai: yuda

71 ChS: abhabba, see note to 10f above

72 PTS, BJT: paṭicchādāya

73 ChS: yatha to produce the classical bhagaṇa break

74 ss is m.c.

75 BJT: gimhāṇa

76 Note the unusual cadence, which should possibly be corrected, though it occurs in the older writings

77 BJT: adesayī, here and in 13 below

78 ChS: nava to produce the classical bhagaṇa break

79 PTS, BJT: cittā āyatike, which gives the extended form of the metre

80 Thai: aviruḷhichandā, but that would give the cadence 1122, which seems unlikely

81 ChS: yaṃ

82 see note to 1b above

83 Thai: Tirokuḍḍakaṇḍaṃ. It also quotes Dhp 290 in brackets at the beginning of the sutta, (but without crossreference): Mattāsukhapariccāgā, passe ce vipulaṃ sukhaṃ, caje mattāsukhaṃ dhīro, sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ.

83a From here on the lines should be understood as Pathyāvatta (the normal form of the Vatta metre), unless otherwise stated

84 BJT, PTS, ChS: pahūte, but see the remark in the commentary (PTS edition pg 207).

85 ChS: ñātīnaṃ, as in 3a above, but read i with the other editions to give the pathyā cadence

86 BJT divides the following 3 verses differently, therefore vs 8 = vs 7 in that edition, and so from there on

87 BJT, PTS, ChS: pahūte

88 Thai: labhāmhase

89 Thai: kasi, ī is m.c. to give the pathyā cadence (vip 5 being normally excluded in late Vatta)

90 BJT: kayākkayaṃ; Thai, ChS: kayākayaṃ

91 PTS, ChS: kālagatā

92 PTS: vaṭṭaṃ; Thai: vuṭṭhaṃ

93 ChS: evamevaṃ

94 ChS: evamevaṃ

95 It's rather surpising we find no reading akāsī to give pathyā here

96 BJT: runnaṃ (corrected thus from ruṇṇaṃ in the √∑uddhi patraya)

97 ChS: vā, but short a is needed m.c. to give the pathyā cadence

98 PTS, Thai: Ayaṃ ca kho

99 PTS: petānaṃ, niggahīta is lost m.c. to avoid the opening 2222

100 PTS, BJT: anappakaṃ, omit ti

101 Thai: Tirokuḍḍakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ

102 Thai: Nidhikaṇḍaṃ

102a From here on the lines should be understood as Pathyāvatta (the normal form of the Vatta metre), unless otherwise stated

103 Thai: nidiyyati

104 BJT, PTS, ChS: Tāva sunihito

105 Thai: yeva

106 PTS: nidhī

107 Note that yh makes position

108 Thai: saññamena

109 Thai: nidhi, ī avoids the opening 111

110 BJT: purissa (printer's error)

111 Thai: ca. But va seems to be the better reading with the short syllable m.c. to give the pathyā cadence

112 Note that the opening 3111 is unusual with the 2nd vipulā. Also one might expect a reading pitarī to give the pathyā cadence

113 ChS: cāpi

114 PTS, Thai, ChS: nidhi, but ī is necessary here to give the 1st vipulā opening 3212

115 BJT, Thai: acoraharaṇo

116 PTS, Thai, ChS: nidhi, ī is m.c. to avoid the opening 211

117 Thai: yaṃ yaṃ devābhipatthenti

118 Thai, ChS: susuratā

119 Thai: susaṇṭhānaṃ

120 Thai: ādhipaccaṃ

121 BJT: parivāraṃ

122 Pathyā cadence, but with a long 5th syllable

123 ChS: sukhaṃ piyaṃ; Thai: piyaṃ

124 PTS, BJT: Mānusikā, ss is to avoid the opening 211

125 PTS: yoniso ve; Thai: yoniso ce; ChS: yoniso va

126 One would expect to find a reading vasi which we could then understand to be a resolved 6th syllable, note that the 5th is not resolved (the syllable needs to beshort)

127 BJT, PTS: katapuññataṃ

128 Thai: Nidhikaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ

129 Thai: Karaṇīyamettasuttaṃ, (but at the end Mettasuttaṃ niṭṭhitaṃ)

130 ChS: yanta' to give the jagaṇa 121

131 Thai, ChS: suhujū, both are acceptable metrically

132 PTS, BJT, Thai: kulesu ananugiddho, but that leaves the metre wrong

133 ChS: na ca khuddam-ācare kiñci, which corrects the metre cf Alsdorf in Die Āryāstrophen...

134 BJT, PTS, Thai: vā, which then reads as Pathyāvatta with resolution of the 1st syllable.

135 ChS: sabba, here and in 5d below, to produce the jagaṇa 121

136 PTS, BJT, Thai: tasā vā thāvarā vā anavasesā

137 ChS reads dīghā vā ye va mahantā, which `corrects' the metre, but that looks very much like a scribal `correction', and the line as it stands reads as Pathyāvatta

138 BJT: rassakā 'ṇuka, but this reading is very poor metrically

139 PTS: vā; Thai: ca

140 PTS, BJT: addiṭṭhā

141 ChS: va,

142 BJT, PTS, Thai: vā, which gives Pathyāvatta

143 ChS: va, Norman's suggests (GD II, pg 177) that we need to read va twice in this line to get Old Gīti (Āryā) but that is not necessary.

144 ChS: sabba, see note to 3d above

145 PTS, BJT, Thai: naṃ

146 ChS: puttam, to give jagaṇa, but it produces a sandhi across the two halves of the pādayuga

147 PTS, Thai: mānasam, here and in next verse

148 ChS: lokasmi', to give jagaṇa, but the reading is not acceptable at the end of the half line, and not necessary either

149 BJT: tiriyaṃ ca

150 PTS, BJT, Thai: averaṃ

151 Thai: Tiṭṭhañ

152 ChS: va

153 ChS: sayāno yāvatāssa vigamiddho. This line as it stands is very poor metrically, but the Burmese `correcton' is not very convincing

154 PTS, BJT, Thai: vihāraṃ

155 ChS `corrects' the line to read Diṭṭhiñ-ca anupaggamma sīlava, but that still leaves the metre defective, with a short 2nd gaṇa. The line as it stands scans as Vatta, with the 5th vipula. If it really is supposed to be Old Gīti there appears to be a word missing, Norman suggests (GD II, pg178) reading Diṭṭhiñ-ca <so> anupagamma

156 ChS: vinaya, which, with its other `corrections' helps to produce a classical Gīti line (with the caesura after the 3rd gaṇa). We could read vineyyā to get Old Gīti. As it stands it reads as Vatta with the 4th vipulā

157 ChS: jātuggabbha seyya'

158 PTS: punar eti (omit ti)

159 PTS: Khuddakapāṭhappakaraṇaṃ niṭṭhitaṃ; BJT, ChS: Khuddakapāṭhapāḷī niṭṭhitā